Indux

 - Elfordon & Energi -

 
Indux kapad och otillbörligt ändrad, ca 2012-01-10.
 

 
Tesla Model S.
2011-10-29
Låter bilden här nedan tala sitt eget språk -fulländad skönhet på fyra hjul !
Snart i en bilhall nära dig!
 

 
Indux har fullt upp....!
(se vänster-spalten här intill, längst upp)
2011-10-21
Indux hinner numera (till förmodligen somligas stora skadeglädje...) inte bevaka och uppdatera lika tätt fortlöpande som tidigare, då dels nyhets-flödet om elfordon ökat så (förvisso tacksamt) dramatiskt lavinartat de senaste året, och dels beroende på annat mycket viktigt, samt tids- och energi-krävande, (elfordons-rellaterat) engagemang.
Beklagar detta, men som alla redan vet finns det gott om övrig media/forum som bevakar elfordon samt alternativ energi - om än inte lika intensivt passionerat (...) som denna sajt - , varpå överseende säkert kan ges (?).
Finner någon sig lämpad och manad att (delvis tillsvidare) tillföra "redaktionellt" ideellt arbete, hör då gärna av sig och tag chansen samt möjligheten att föra det viktiga budskapet om elfordon och energi vidare till den lilla skara informations-törstande läsare som trots allt då och då slinter in på denna sida..!
Skriv i så fall ihop era alster/artiklar (i samma liknande nuvarande "Indux"-stil), och kanske, men inte säkert, de blir "publicerade", med antingen ert namn eller psydonym (om så önskas), texterna (vare sig returserade eller inte) blir dock juridiskt oavsett namn eller inte, denna domän-innehavares ansvar såväl upphovsrätts-mässigt ägda material, utan vidare diskusion (alternativet för er är ju annars inte konstigare än att starta en egen sajt, om detta vore en stötesten..!).
Notera att denna sajten Indux inte är en öppen blogg, eller ett öppet dialog-forum för komentarer/synpunkter eller dylikt från läsare, utan är en enväldig diktatorisk propaganda-kanal (likt det stora etablerade nyhets- och medie-kanalerna...), i syfte att sprida enkelriktade enväldiga nyhets-åsikter, utan att kunna ifrågasättas eller desinformeras.
-Hårt mot hårt !
 

 
Honda Jazz EV.
2011-10-21
Honda vänder på en 5-öring, inklusive kappan efter miljö-vinden (...), och börjar om knappt två år (2012) sälja en elbil av modell Jazz (Fit i vissa länder), först i Japan och USA (sedan Europa ?).
Länge och envist surade ägarna och styrelse i det traditions-tyngda stora industri-företaget emot elbilar/elfordon, men nu föll även denna ihärdiga förbrännings- och vätgas-/bränslecells-vurmare föga för vanligt hederligt sunt förnuft, vilket alltså bevisar att även de mest hopplöst tillkortakomna människor, om än motsträvigt, kan vändas till humant konstruktiva krafter, trots sitt intellektuella handikap...
Liksom nästan alla övriga vanliga elbilar av idag, har Jazz EV en räckvidd på runt 160 km. Ser dessutom design-mässigt sportig ut, med förvisso "bara" toppfarten 145 km/h.
Även om benämningen "koncept-bil" uppges i marknadsföringen, är frågan om inte det mesta av bilen egentligen är en enkel konvertering från den ursprungliga förbrännings-versionen av samma modell (?), alltså ingen renodlad äkta elbil (likt Tesla S)...
 

 
Sajten "Gröna Optimister"
2011-10-15
Det är grönt som gäller, inte svart...
 

 
Ny amerikansk vind-snurra.
2011-10-15
Nya konstruktions-lösningar på vindkraft.
 

 
Höghastighets-tåg på SVT Radio.
2011-10-15
Försiktigt sipprar information ut till den lokala (...) allmänheten om hur det medvetet sjabblas med ett unikt infrastruktur-projekt från Oslo, via Gbg, till Malmö/Köpenhamn.
Dessvärre ingen dylik information ut till den "allmänhet" - på Öst-kusten - som är de egentliga bovarna i dramat...
 

 
Hur mycket landet Sverige finns det kvar ?
2011-10-10
Sverige är inte längre ett land, med en infrastruktur gemensam för hela landet, för alla svenskar.
Nu ska syd-svenskar betala mer för den "svenska" elen från norra vattenkraften, då landet indelas i 4 zoner.
Frågan är ju då också kanske hur till exempel råvaran jordbruks-produkter från södra Sverige ska öka i pris ju längre norr över leveranserna sker (bortsett från själva fraktkostnadens merpris).......
Tidigare avreglerades el-kraften, för att bli ett kapitalistiskt profit-verktyg, elen togs från att vara solidariskt samhälls-ägd utav kollektivet de svenska enskilda medborgarna, till att ägas/styras av en liten klick kapitalist-profitörer, med ett system som baseras på maximal profit för och åt staten, som i sin tur består av ett fåtal makt-administratörer som satsar medborgarnas indirekta skatter på nya kapitalistiskt styrda "invensteringar", för att satsa så vidare och vidare, utan att eventuella vinster någonsin tillfaller medborgarna, de ständigt ökande förmögenheterna skapade med medborgarnas räkningar, blir bara ett makt-galet instrument för dominant-psykopat-störda individer med gambling som enda huvud-intresse, utan något som hellst medborgeligt samhälls-ansvar.
 
Skillnaden med psykopat-dominans-bestämda regler är att de är av monopol-slag, där ingen dialog kan ske, därför kan kapitalist-byråkratin inte avskaffas, samtidigt som ingen frivilligt vill ha den, utverkar psykopat-dominansen ständigt etter värre regel-mässiga tvångs-problem, som hela tiden ökar och ökar i antal (samtidigt med automatiskt ökat skatt-tryck), vilket leder till att det aldrig går att avskaffa eller reglera samhälls-kontrollen/styrningen i ballanserad harmoni, då psykopat-byråkraterna väl känner till sin oönskade "råvaru-produkt" egoistisk kapitalist-byråkrati, och för att finna vidare existensiell förutsättning; -tar ifrån oss våra samhälleliga hörn-pelare på vilka våra liv kretsar, och drar i det ekonomiska stryp-kopplet så att vi får vara glad för att kunna leva och orka med vardagen.
 
Ytterst är ett land definierat per ett huvudstads-dominant geografiskt fäste, varifrån regler, skatter, administration och ekonomisk makt har sitt politiska och nations-rikedoms-mässiga styre, över de övriga regioner av landet, vilka inte besitter nämnvärt lika mycket makt-dominans.
Frågan är vid vilken gräns faktisk gemensam samhälls-struktur berättigar till namnet Land, när allt i landet inte längre är en del av landet, när 95 % av ekonomiska och infrastrukturella resurser inte längre tillhör folket som bor i landet, när all el-produktion, och all kollektiv-trafik, järn-vägar/snabb-tåg, vägar (tull-zoner), sjukvård, skola/vård/omsorg, när allt i samhället inte längre är offentligt i statlig eller kommunal regi, är då ett land fortfarande ett land, vad har landets invånare då för något gemensamt (förutom huvud-stadens psykopat-överförmynderi)...............????????????
 
Den samhälls-politiska makten - etablisemanget - har sålt ut oss medborgare till sig själva, ett ytterst lite antal maktgalna sjuka människor, med mesta möjligt egoistisk profit på huvud-agendan.
 
Om nu ett land internt kan få differensiera ett el-pris per geografisk definition, varför skulle då inte el producerad i Spanien - internt EU - kunna bli högre när den skickas till Sverige, men se icke, där finns något som heter "likvärdig inre marknad", där ett land inte handels-tulls-mässigt får utkonkurera ett annat land, då tjänster och varor inom EU ska ha samma vilkor, vilkor som tydligen inom landet Sverige inte längre ska gälla, för att det skatte-byråkratiskt ska gå att leka kapitalist-byråkratisk psykopat.....
Och för att göra landet Sverige till ett påtvingat borgens-lån som några makt-galna egoister kan spela roulett med, där landets medborgarare är insatsen.
Så sjukt och uppenbart anmärkningsvärt, att någon för länge sedan borde påtalat detta.
Sådan samhälls-röta, där Lands-principen övergått till sjuklig kapitalist-facism, en samhälls-terror, en slags motsvarande ytterlighet till kommunism-diktatur.
 
Politiker går stor-företagens ärenden, halvstatliga stora lärosäten delfinansieras (och därmed ägs/styrs) av stor-företagen (etablisemanget, dess ägare), politiska makten går i jäv med den kapitalistiska, ideologiska och principiella demokratiska mål/inriktningar hemfaller oftast till föga för de enskilt privata stor-ekonomiska intressena, och till slut är det kapitalet och dess ägare som är den reella politiken.
Men,
vari består då det folkligt demokratiska, och politiska, styret, vilka är det då som egentligen utverkar vad landet Sverige ska satsa och styra mot för framtid.
I dagsläget styrs bland de två viktigaste hörnstenarna i samhället - tåg/kollektiv-- och energi-infrastrukturen - till maximal ineffektivitet samt monopoliserad kontroll.
Ordet avreglering är bara ett förtäckt ord för girig egoism, en hjärndysfunktionell avart som behöver terapi och behandling, inte underlydiga slavar i majoritet som accepterar oförätter !
 

 
Svensk (!) solcells-matad laddstation.
2011-10-10
I mörka Nord ett svenskt företag som tillverkar solcells-drivna ladd-stationer för elbilar, kan tyckas långsökt för den svenska marknaden, men gör säkert nytta halva året då solen trots allt lyser här ibland...
 

 
Park & Charge
2011-10-10
Västerås-företaget Park & Charge monterar ladd-stolpar.
 

 
Engelsk reluktans-motor - helt utan Neodymium.
2011-09-24
Engelska företag, med hjälp av staten, går ihop och tillverkar drivlina fria från sällsynta jordarts-metaller.
Målet är att inom fyra år få färdig en så kallad reluktans-motor.
Då många av dagens elmotorer är Permanent-Magnet-baserade (PM), skapas ett råvaru-industriellt beroende från i princip ett enda land; Kina, på liknande sätt oljan huvudsakligen kommer från Mellanöstern, och (batteri-)Lithium från Kina/Bolivia.
När dessa länder (i huvudsak Kina) av någon anledning höjer priserna till absurdum eller handels-politiskt stoppar exporten, står övriga världen också stilla...
Ett råvaro-monopol är aldrig bra !
 

 
BYD e6 färdig för kinesiska privat-marknaden.
2011-09-20
BYD säljer allt fler e6-bilar, nu senast med en Augusti-leverans om 250 exemplar.
Kommande veckor börjar denna bil även säljas till privat-personer i Kina, till ett ännu okänt pris.
Den taktiska gör en deal med en lokal invånare som formellt köper bilen och så erhåller subventionen på ca 60.000 SEK (?), betalar denna person ett arvode (tex 15.000 SEK), och sedan privat-importerar hem bilen.
Säkerligen minst 5 år innan den svenska inhemska bil-industrin kommer till skott med en likvärdig bil, så varför vänta....?!
 

 
Boston Power bygger Kina-fabrik för EV-batterier.
2011-09-20
Svensk-anknytna batteri-företaget Boston power bygger fabrik i Kina för att tillverka elbils-batterier !
 

 
Midsummer solceller för 6 SEK/W !
2011-09-20
Svensk cleantech, som stannar i Sverige och ger jobb och mer forskning här ?
Jodå, (inte ofta inte...) men nu har det äntligen hänt!
Det är Midsummer i Järfälla/Sthlm som lyckats med bedriften att hyper-effektivisera produktions-processen för tunnfilms-celler, baserade på en tunn rund skiva av rostfritt stål, på vilken en tunn hinna av själva solcells-materialet spruttas på. Det går så fort och effektivt, inklusive billiga material, att Watt-priset kommer hamna på cirka 6 SEK, alltså runt 6000 SEK per kW.
Med en verkningsgrad på cirka 10 % (?) i dessa Midsummer-solceller, blir årliga produktionen (utifrån placering längs västkusten) cirka 100 kWh per m2, och med 1000 W solceller instalerade fås motsvarande 1000 kWh per år (per 10 m2), vilket betyder i avskrivningstid cirka 6 år på själva solcellerna (räknat på 1 SEK/kWh), som får anses rimligt !
Med andra ord; nu kan man se i tid framför sig när invensteringen betalat sig, och när man därefter förfogar kostnadsfri elektricitet i decennier att komma !
 

 
Liseberg laddar grönt, med "Ladda Göteborg".
2011-09-12
Två bokstavligt gröna P-platser för elbilar finns nu utanför Lisebergs södra/lilla entré.
Laddstolparna (även dessa gröna...), liksom nöjes-parkens tema-färgade maskottar; de gröna kaninerna (Kal o Ada ?), avser i projektet "Ladda Göteborg" tillsammans med Göteborg Energi, bereda infrastrukturen för de nu i tid nära kommande elbilarna, och ( i synnerhet...) pågående test-försök med Kolvo´s C30, där Liseberg själva har två st (tvångs-leasade) av nämda modell i sin dagliga tjänst.
Sextio (60) laddplatser ska redan finnas uppsatta runt om i stan, och år 2020 är målet att 30.000 elbilar trafikerar gatorna.
 
 

 
Reviderad Supermiljöbilspremie klubbad !
-eller; bättre sent än aldrig, och bättre något än inget..?
2011-09-10
Nja, snudd på tveksamt !
40.000 SEK i statligt bidrag till elbilar (alla fordon under 50 g CO2/km...), från och med 1:a Januari 2012 (inget retroaktivt) och tre år framåt, 200 miljoner SEK att fördela under denna tiden ger teoretiskt max 5000 elbilar som kan få bidraget, eller jämt fördelat cirka 1600 elbilar om året, att jämföras med de cirka 300.000 bilar som årligen säljs totalt i Sverige, det vill säga 900.000 sålda (förbrännings-)bilar under samma tid (3 år) som det kommer säljas max 5000 elbilar med premien, eller i procent räknat; 1,7 %, ingen direkt betydande transport-revolution där inte...
 
Den gnagande frågan dock.., är hur äckel-förbrännings-hybrider, gas/etanol hit och dit, kommer nästla sig in i detta segment, definierat av förbrännings-etablisemanget (att överhuvudtaget tillåtas blanda in CO2 som ett kriterium att få denna premie torde vara kriminellt!), och så knuffa den enda egentliga super-miljö-bilen - elbilen - utanför volymförsäljningen (när Kolvo-bolaget av en ren slump just då, 1:a Januari, råkar komma få en hybrid eller dylikt äckel-förbrännings-skräp i sitt sortiment som emiterar 49 g dyngskit/km).
Bliv INTE förvånade om så blir fallet........................
 
Nytt från första premie-förslaget är att inte bara privat-personer ska kunna tillgodogöra sig pengarna, utan även bil-poler, Taxi, offentlig förvaltning och uthyrnings-företag.
Kvarstår gör dock detaljer i premiens utformning; vilka bil-modeller som ska omfattas av premien (antal krock-stjärnor etc).
Bliv INTE förvånade där heller om högsta 5-stjärniga krocksäkerhet kommer krävas........................
 
Frågan är dock vad ett elbils-pris på runda slängar 370.000 SEK (Leaf och iMiEV) påverkas nämnvärt av bara 40.000 SEK mindre... "Tacksamt" nog kanske förbrännings-bil-industrin ser den minimala konkurensen till sitt mycket billigare (men på det hela taget mycket lönsammare) förbrännings-sortiment, att 40.000 SEK är en "lagom" och "bra" premie-nivå, ur kommersiell, kapitalist-girig synvinkel...
Dessutom; vad skulle inte 370.000 SEK i händerna på en gör-det-självare (konverterare) kunna resultera i slags suveränt duktiga och långt-gående elbilar byggda på några år gamla förbrännings-bilar (dubbel nytta; dels mindre resurs-slöseri, dels tas förbrännings-bilar ur trafik), men då får ju inte etablisemanget (oavsett el- eller förbrännings-bilar) lika stor bibehållen nybils-försäljning, en kapitalistiskt dödssynd och arbets-marknads-politisk harakiri...
Så det blev ännu en politisk halv-mesyr, dikterad och styrd av det svenska industri-etablisemanget...
Konstigt...
 

 
Svenska Leaf-priset klart - 370.000 SEK !
2011-09-10
Tydligen klart med Leaf-priset, på 370.000 SEK, och när introduktionen blir av; "senare i höst" (för ett halvår sedan hette det; "till sommaren"...)...
Samt att statens "Supermiljöbilspremie" (super-miljö-bil-premie -just helping Google Translate..!) på 40.000 SEK effektueras från och med 1:a Januari 2012, varpå slutliga priset hamnar på 330.000 SEK. Dock begränsat till cirka bara 5000 bilar (se artikel ovan).
 
Norrmänn liksom danskar ska ju också köpa denna eminenta elbil Nissan Leaf, så låt oss titta på priserna där:
I Norge står det 302.000 SEK på prislappen (med eller utan rabatter?).
I Danmark är prislappen 355.000 SEK (inklusive befrielse från den 100 %:iga accis-skatten).
Åker vi till Holland står det 318.000 SEK på bilen i bilhallen (inklusive rabatter?).
För import till Sverige tillkommer kostnader beroende från vilket land bilen tas.
 

 
Tysk elfordons-kompetens - Competence E.
2011-09-10
250 tyska forskare disponerar runt 2 miljarder SEK fram till 2018 för att greja med elfordon och batterier, i projektet Competence E, vid i huvudsak Karlsruhes tekniska institut KIT.
"The objective of Competence E is to develop battery systems within seven years that feature a gravimetric density of 250 Wh/kg, producible at the costs of 250€/kWh.".
Så då vet ni; batteri med 250 Wh/kg för cirka 2500 SEK/kWh inom 7 år !
-Wooaaw!
Pågående svenska motsvarande projekt, heter Incompetence F (Förbränning)...
 

 
Green Car Site.
2011-09-10
Engelska sajten Green Car Site bevakar elfordon och listar vilka produkter som går att köpa, mycket läsvärt!
 

 
Öresund Electric Car Rally i Helsingborg.
2011-09-07
Nu på Lördag drar Öresund Electric Car Rally igång, på den svenska sidan i Helsingborg kl 10:00 öppnas det för provkörning och andra jippon, varpå ett 20-tal elbilar anländer staden kl 15:00 (via färjan från Helsingör).
Cirka 60 % av de deltagande elbilarna har danskt ursprung, däribland kommer Nissan Leaf deltaga, och Fluence ZE, samt Tesla.
Dessvärre en radda äckel-hybrider också (men det finns väl mörka solglasögon!).
 

 
Provkör Nissan Leaf-"turne", men bara på en ort..?!
2011-09-06
Tragiskt av generalagenten att begränsa sin Leaf-"Turne" till endast en ort i landet, verkar som vissa kunder premieras mer än andra, en slags geografisk diskriminering?!
Hur som hellst, skulle "Turnén" råka bli en riktig sådan (värd namnet), hoppas vi snarast få veta till vilka städer och datum för dessa, tack!
Eller hur Nissan Sverige ?!
Förövrigt några nyheter om hur Leaf kommer kunna användas bakvänt som "elverk" till det egna hushållet (villan), via en omformare som ger 230 V.
Och att de norska kunderna nu kan köpa en speciellt utvecklad snabbladdare som på 8 timmar genom ett 16 Ampere´s utag ger full laddning.
"Återförsäljarpriset på Nissan LEAF kommer att vara 255 000 norska kronor", samt "befriad från engångsfordonsskatt och moms".
 

 
På Kina-fronten full elbils-aktivitet !
2011-09-06
Så här ser det ut när det snickras elbilar på löpande band i Kina, närmare bestämt i bil-företaget FAW´s bil-fabrik kallad "alternative-energy vehicle plant". På bandet står det bilar av tidigare förbrännings-modellen Besturn 550, som nu begåvas med elektrisk drivlina som ger räckvidden 170 km.
Dessutom; BYD e6 ska användas av bil-uthyrnings-företaget Hertz i Kina.
Samt; bil-aliansen Hyundai Motor och Beijing Automotive Industry (BAIC, som tidigare köpte SAAB´s äldre 9.5-modell och gjorde en eldriven version utav den, på tre röda sekunder..!) har bildat Beijing Hyundai Motor Corp för att tillverka elbilar som kommer till bil-hallarna redan första halvan av nästa år 2012.
 

 
Svenskt batteri-forsknings-stöd !?
2011-09-03
Politiska mitten-partiet i svensk riksdag och regerings-alians, föreslår i insändare i huvud-skvaller-blaskan Skräpbladet, att mer resurser ska (eller i politiskt löftes-neutralt ordalag; bör...) läggas på batteri-utveckling i landet...
Hopp, låter ju jättebra, när får vi se (reell effektiv, opartisk/ojävig) verkstad och inte bara snack då, slänga ett par miljoner hit eller dit på i förhand misslyckade till exempel Li-batteri-projekt, hos verklighets-frånvända/stor-etablisemangs-styrda/köpta och ljus-skygga forsknings-institutioner, resulterar ju rent statistiskt (jodå, kolla upp STU/Energimyndighetens satsningar som lett till faktiskta företag och kommersiellt lösamma, samt inte minst; av folket/samhället/konsumenterna, behövda produkter...) i 99 fall av 100 inte i något som kommer bidrags-finansierande skatte-betalare till godo, i form av faktiska köpbara billiga produkter som gör en faktisk reell skillnad mot föregående produkter, hellst ska ju samhället stå teknik-mässigt på samma stenålders-primitiva fläck eoerna igenom, för att så kunna fortsätta göda befintliga industri-etablisemangets produktions-apparat och generera avkastning på dryga miljard-invensteringar (i förbrännings-"teknik"), så vem kan därefter - VERKLIGEN - förvänta sig att ny (batteri-)teknik får en riktig "demokratisk" chans per egna meriter att genom statligt anslagna medel hävda sig mot, och gå på tvärsen med, det stora allsmäktiga (förbrännings-)etablisemanget, och forskar-rådande Li-dominans (landets expertis/professorer/kemister husera nästan bara inom Li, ingen annan får eller vågar - av inkomst-mässiga uppdrags-skäl - satsa på andra batteri-koncept, ett annat ord för fenomenet är svågerpolitisk likriktning...
 
Den så kallade Supermiljöbilspremien lyser duktigt fortfarande med sin frånvaro...
Vi är inte förvånade, knappt luttrade ens.
Tanken (som dom nu "arbetat" fram...) är att straff-beskatta de (rellativt sett, räknat/baserat på det vansinniga definitions-begreppet CO2) "mer" miljö-belastande fordonen (SUV:ar etc) och samtidigt "premiera" mindre miljö-belastande fordon (per samma galna CO2-definition).
Det står inget om finansieringen i klartext (i sann politisk anda...), men underförstås (?) bygga på en "Robin-Hood-skatt" som tar från de sketna bilarna till de renare...
Förmodar väl då, lika luttrat och uppgivet som vanligt, att den förhärskande Miljöbils-definitionen fortsättningsvis kommer vara på sådant sätt att merparten av pengarna (från Robin-Hood, den "godhjärtade"...) hamnar från en förbrännings-bil till en annan (biogas- etc annan-skit-)förbrännings-bil.
Hav inga andra illusioner !!!!!
 


Skoda Octavia Green E Line.
2011-09-03
Skoda sätter skruvmejseln i Octavia-modellen och konverterar till eldrift, med 150 km räckvidd och 85 kW motor ska 10 exemplar "utvärderas".
Dock inte första gången Skoda byggts i en el-version, då undertecknad redan på tidiga 90-talet som svensk generalagent sålde/servade Skoda Favorit, ombyggd i Tjeckien hos Skoda´s avdelning för elektriska lok (inte direkt i själva bil-fabriken).
Så har alltså 20 år gått från att de först var på tapeten med elbilar (kommuners Agenda 21-program), till idag där fortfarande trevande småskaliga KONVERTERINGAR görs i halvhjärtat syfte..
20 år och fortfarande noll egentlig elbils-produktion från både Skoda och dess numera ägare VW.......................
-Senfärdiga efterkomna bil-tillverkare !
 

 
Kolvens - drivline-demoner...
2011-09-01
Hisings-container-tillverkaren lierar sig med tyska Siemens för den elektriska driv-linan, för att motorer bara internt företaget får vara förbrännings-baserade och tillverkade enbart i Skövde-fabriken, så om nu den svenska (snart enda kvarvarande ?) bil-tillverkaren politiskt och miljö-oppinion-mäsigt måste "tvingas" till att tillverka ett fåtal elbilar, ja då bryr man sig självt inte om att måna "driv-line-själen" (då där ingen genuin sådan finns), utan släpper hellre ut hela sin elbils-produktion till externa underleverantörer, ungefär som att bortadoptera ett mindre önskat barn (ett svart får), sätter ett Kolvo-emblem i "kylar"-fronten och tar åt sig äran för "bedriften"...
 
Ingen egen FoU (forskning och utveckling), inga egna maskin-invensteringar, ingen egen särprägel, inget eget kunnande, inget ingenting, helt sjukt själs-löst...
Skulle du mot förmodan köpa en av de fåtal (och förmodligen SVINDYRA) Siemens-baserade exemplaren, skulle du lika gärna (ännu hellre) kunnat köpa en Tesla S, eller en BYD e6, som är riktigt genuina elbilar, byggda "in house", med egna stolta tekniker och aktie-ägare.
Alltså ingen "Kolvo"-elbil det är frågan om, då allt som är av yttersta vikt i elbilen kommer från andra företag än bil-företaget självt...
Men satsa miljarder SEK på förbrännings-motor-fabriken i Skövde.., det är fin-fina grejor det, eller...............
Så klent, och så ynkligt !
 

 
Statlig FoU-rådgivare föreslår elbils-satsning ?
-In your dreams !
2011-08-29
Det svåger-politiska härskar-systemet ångar vidare, när nu regeringen ånyo tillsätter rådgivare till sin forsknings-politik med personer direkt kommna ur det förhärskande etablisemanget.
Vem på hela Jorden tror att en representant för förbrännings-fordons-industrin någonsin kommer föreslå forskning på elbils-rellaterade saker....................????????????????
Rådgivare ska naturligtvis vara maximalt opartiska och teknik-neutrala, och stödja det sunda förnuftet, inte vad som för stunden är kommersiellt mest lönsamt, då ska det snarare kallas för KoG, som i Kapitalism-och-Girighet, inte FoU som i Forskning-och-Utveckling !
 

 
Öresundskraft på Vallåkra.
2011-08-24
Föredömligaste el-bolaget i Sverige - Öresundskraft - visade i helgen på Vallåkra upp olika elfordon, bland annat två av Electroengine konverterade svenska bilar.
Motor-sport-Sverige var imponerade över deras prestanda.
Förmodligen dock inte lika imponerade av den snigel-fart med vilken våra svenska bil-företag utvecklar ebilar...
 

 
Elforsk-seminariet - "En Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit", 13:e Sep.
2011-08-24
El-branschens intresse-organisation Svensk Energi driver Elforsk som har en övergripande koll på den gemensamma forskningen och utvecklingen inom området, däribland elfordon och laddnings-infrastrukturen, varpå en konferens (tillsammans med Test Site Sweden, Power Circle, SWEVA, och Göteborg Energi), hålls i Göteborg den 13:e September på Lindholmen Conference Center, till vilken berörda parter är inbjudna, såsom politiker transportforskare, fordonsindustri och energi-/bränslebolag, för att tillföra sina (kommersiellt styrda...) synvinklar.
 
För att sammanfatta det hela, så ska de två energi- och transport-motpolerna (kol-väten/förbränning kontra elproduktion/elbilar) jämka sina (vinstdrivna) målsättningar/önskemål på den etablisemangs-kapitalistiskt korsägda/ägar-jäviga marknaden (varför bråka och skapa risker/förluster kapital-internt när man - svåger-passivt - kan liera sig och dela kakan monpolistiskt lika...); där en slags harmonisk samsyn ska kunna fortsätta ge båda parter en lång och trygg intäkt, därtill (enligt programet, se nedan pdf-länk) målas de scenarior upp av de talande att si och så nya fordons-tekniker - inklusive elbilar - ligger si och så långt in den - likaledes berömda...- framtiden, år 2030, med ideliga frågeställningar hur och om det ena eller det andra ("miljö"-)målet ska nås, genom det ena eller det andra politiska eller ekonomiska incitamentet/styrmedlet, varpå det ändock (så undermedvetet) i deras önskade värld hinner gå idealiskt långsamt/fort (...) i övergången från nuvarande förbrännings-system till det nya eldrifts-systemet, så att båda parter tjänar maximalt, utan att någon, mer än nödvändigt (...), behöver lida ekonomiskt...
 
Om du nu inte har något rellaterat företag i ryggen eller arbetar för tex en skola, gäller det att hosta upp 3900 SEK ur egen ficka för att kunna närvara detta gycklar-spel för galleriet, och så till denna ringa peng (...), se att transport- och energi-utvecklingen i Sverige följer en balanserad, öppen ge-och-ta-debatt gentemot offentligheten samt direkt mellan bransch-berörda parter, en öppen sann demokratisk dialog i kronjuvelen av väst-världens länder... -Sverige...
Konstigt, EXAKT samma typer av konferenser och debatter förekom för över 20 år sedan, och se vart dessa tog oss hän; det höll oss just snarare kvar i den förbrännigs-skadade stenåldern, tack vare att etablisemanget fick vara med och indirekt styra den faktiska agendan, så som Kolvo än idag håller nationens medborgare i bokstavligt talat stryp-koppel genom sina ENBART förbrännings-drivna fordons-alternativ...
Är det någon som ser att samma anti-elbils-process kontinuerligt pågår, här, nu, än i dag, och vilka/vem som står direkt bakom...
 
Medan dessa bakåtsträvare med dold egentlig agenda (...), som självutnämda förstå-sig-påare och exklusiva siare i allmänhetens tjänst (...), talar om framtida avlägsna scenarior som om vore de rent hypotetiska (...) och snudd på emot naturens krafter och vetenskapens berömda (oantastliga) lagar, idkar allt fler fordons- och energi-aktörer aktiv handling här, nu, och i dag, med köpbara elbilar rakt över disk, och förnybara energikällor som beställs raskt och enkelt över internet, solceller, vindkraftverk mm...
 
Skillnaden på här nu idag, och år 2030, är en endaste sak:
- 20 förlorade år av intäkter för etablisemanget...
 

 
Quimera AEGT.
2011-08-16
De eldrivna super-sport-elbilarna växer till i en strid ström (...), nu senast med Quimera AEGT från nätverksklustret/konsortiumet Quimera som syftar till forskning och samarbete med små och stora beställare som leder till hållbart företagande och produkter/tjänster (pust.., försök själva snabbt på deras hemsida förstå vilka dom är och vad dom syslar med...).
Bilen i sig är ett demo-projekt med berörda parter såsom amerikanska motor-leverantören UQM vilka levererat tre motorer som siter i bilen och tillsammans levererar 510 kW (förmodligen peak) och drygt 1000 Nm, som så ger 0 till 100 km/h på 3 sekunder och toppfarten 300 km/h.
Quimera EVO II heter uppföljande prototyp, ser potent ut...
 

 
Elbils-CO2 via kol-el sämre än förbrännings-bil..?
2011-08-16
Världens (förmodligen) mest inkompetenta miljö-konsult-firma heter Grütter Consulting med bas i Schweiz, där de mest eminenta rötägg till "konsulter" kommit fram till att elbilar i kraftigt el-kol-producerande länder (som Indien och Kina) så indirekt släpper ut mer CO2 än förbrännings-bilar.................
Denna verklighets-frånvända korkade trångsynhet är så förlamande pinsam, gång på gång, när vuxna människor ens insinuerar att elbilar ur miljö-/hälso-aspekt kan vara det minsta sämre än förbrännings-bilar!
 
Att bara se och räkna avgaser eminerande från ett förbrännings-bil-avgasrör till endast CO2 är REJÄLT HELKORKAT och skönmålande SUPERNAIVT !!!!!!!!!!!!!!!
För det första; CO2 i sig är helt ofarligt, är till och med en förutsättning för livet på Jorden, samt en del av vår egen utandningsluft, CO2 är - oavsett växthus-gas-bildande eller inte - ingen negativ faktor att räkna med, det är däremot allt övrigt cancer-gift som spys ut från varje avgas-rör i miljoner, dessa desutom mitt framför näsan på folk i tätorter, i hög koncentration, medan ett kolkraftverk på långt avstånd centralt under maximalt kontrollerade former renar det som går.
 
CO2 har INGET med människors hällsa att göra, och ska ALDRIG blandas in i diskusionen hurtillvida en elbil driven av kol-el kan vara "sämre" än en förbrännings-bil!
Så korkat miljö- och hälso-nyanserat miljö-konsultande borde av Förenta Nationerna å det starkaste beivras, och någon annan konsult-byrå inom branschen, med självaktning, borde göra en "intern-utredning" om varför inkompetensen kan vara så hög inom just miljö-hälso-området rellaterat transport-teknologi, och undersöka om det råder bil-industri-betald lobbying-verksamhet bakom dessa uppenbart sjukt vinklade rapporter!
 
Dessa "konsulter" på Grütter Consulting borde ta och bege sig till en typisk hårt förbrännings-trafikerad och avgas-plågad storstad i till exempel Indien, bosätta sig där i ett par decennier, komma hem igen och få sin fysiologiska och mentala hälsa undersökt.........., om det nu är så som dom själva säger, att förbrännings-avgaser är det bästa vi har, och därefter få säga om dom hade föredragit leva i en stad full med bara elfordon, och helt ren luft..!
Samtidigt hakar ju den om möjligt ännu mer inkompetenta svenska och av (indirekt; bil-)industri-etablisemanget köpta/styrda medie-apparaten på (annons-intäkter får man ju inte skrämma bort...), och skriver ogenomtänkt och extremt ojournalistiskt att "elbilen är ett miljöhot"...
-Ja, men visst, då är det väl så; elbilen är ett j-a skit och gissel, ingen j-l kan må bra av den!
Tack "konsulter" och "journalister", ni gör världen till en bättre plats!
 
Uppdatering 2011-08-22:
Nu lägger sig vVD i Bil Sweden in i (belackar-)debatten (läs nedan artikel), och konstaterar siffer-exercistiskt att snåla miljö-dieslar minsan är minst lika bra om inte bättre än elbilar beträffande avgas-utsläpp......................
Bara för att få ett bättre begrepp om denna bilorganisation se nedan citat:
 
"BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 99 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. För BIL Sweden är bilen en självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum".
 
Alltså ligger miljö-definitionen ur tillverkarnas och säljarnas synvinkel, med andra ord REJÄLT förbrännings-partiskt! Försök få någon på Bil Sweden att placera sina barn vid en hårt trafikerad gata i rusningstrafik, om så bara för en timma, vart tar de trångsynta CO2-argumenten vägen då tro, precis, avgaser är SÅ MYCKET mer skit än bara CO2 !!!!!!!!!
 
Säkerhet definieras av Bil Sweden endast den aktiva krocksäkerheten, vad som syns idag, inte om några år när de avgas-rellaterade symptomen gör sig gällande, det är av någon anledning inte lika angeläget hur man dör eller skadas av avgaser, det är - uppenbart - något som inte bör uppmärksammas på samma vis som med en EuroNcap-betygs-skala...
Fanns det en dummer-jöns-skala över hyper-inkompetenta och pinsamt jäviga/osakliga bransch-företrädare.., ja, då fick vi sätta betyget 5, VG (Väl Godkänt) på Bil Sweden..!
 
Samtidigt på Bil Sweden´s hemsida finns en egen avdelning för elbilar.., där man betonar hindren för elbilar.., att vilja vara en bror duktig som sätter den undermedvetna agendan och statusen kring elbilar, säger att visst; elbilar finns, lite knappt grand, men att tyvärr si och så, varför det och vilka problem, etc.., en tydlig underton kring att fortsätt du köp förbränningsbil, det går minst lika bra i 30 år till.., där varje mening i princip avslutas med den kol-bemängda el-mixen som så minsann ger massa CO2 den vägen också...
Det roligaste av allt (...) är rubik-texten med; "När kan man köpa en elbil?", som om den inte redan finns, och som om definitionen på att kunna köpa en elbil är först när någon av de svenksa aktörerna så erbjuder (kanske runt år 2019).., en MYCKET partisk, och en MYCKET snett vinklad världsbild om och kring elbilar !
 

 
-- EXTRA--
EV Adapt avslutar elbils-produktionen ?!
2011-08-16
Enligt andrahands-uppgift har EV Adapt i Nödinge avslutat sin produktion av elbilar !
Inga mer tillverkade Fiat 500 EV, en svensk elbils-historia och revolution går för tidigt i graven, och elbils-landet Sverige sörjer!
Observera att uppgiften är obekräftad och inofficiell!
Kanske håller företaget på att omstrukturera till ny produktion av något slag (deras hemsida är fortfarande aktiv, om än ouppdaterad), hoppas så.
 

 
Förbrännings-ondskan personifierad...
2011-08-16
Hur ser ett ansikte ut som representerar förbrännings-ondskan på Jorden idag?
Läs och se nedan artikel, om ett europeiskt sportbils-märke vars högsta chef kategoriskt nekar eldriften dess fördelar, inte ens miljömässigt...
Imponerande att denna person åtminstone har tagit till sig och accepterat eldrift i generella termer, att eldrifts-begreppet har vunnit status som överhuvudtaget ett existerande alternativ till förbränning...
Förmodar att så länge denna lednings-syn får finnas kvar på det anrika förbränningsbil-företaget, kommer det bara för varje dag gå ett närmare steg mot definitiv konkurs!
Något vi, hälsan och miljön ser fram emot!
 

 
-- SPECIAL --
SFRO planerar regelverk för elfordons-konvertering ar !
2011-08-13
SFRO höll i helgen i Laholm ett första riks-möte om elfordon, där några fordon och aktörer inom branschen medverkade med information och tips kring hur eldrivna maskiner beter sig och hur det ser ut under huven i de bilar som redan tagit sig igenom besiktnings-formalian.
Något som tidigt verkade uppenbart inför kommande (eventuella) regelverk för konverteringar är att alla starkströms-kablar bör vara av färgen orange (färdig-färgad eller i efterhand tejpad kabel), och att de ska ledas undertill bilen på så vis att de inte skadas vid tex dikeskörning, förlagda företrädesvis i mitten längsmed "kardantunneln", gärna skyddade i ett rör.
 
Då SFRO är en idell förening/organisation (för amatörbyggare), och ännu så länge utan statligt högt initiativ (indirekt från Transportstyrelsen), ter sig tidslinjen och de förutsättningar ett färdigt regelverk kan ha, långt fram i tiden, säkerligen (villt gissat) minst 5 år, även om etanol-riktlinjerna åkte igenom på ett banskal (förmodligen beroende på att stora tunga bil-industrin drev på i frågan...).
Förra gången ett elfordons-regelverk var aktuellt var för cirka 2 år sedan i Trollhättan då lokalföreningen ur Elbil Sverige där hade ett gemensamt möte med SFRO-representanter, i samband med den nu pågående SAAB 9-5-konverteringen som lokalföreningen genomför, dock inget konkret därav då.
 
Vi får hoppas dessa ideella krafter inom SFRO så småningom får igenom ett regelverk som gynnar och förenklar för elbils-hemmabyggare.
Idag är det rena slumpen hurtillvida ett bygge godkänns av bilprovningen eller inte...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Danska Elbil Bloggern.
2011-08-13
En dansk elbils-sajt - Elbil Bloggern - skriver mycket om elfordon, kanske mest om Tesla Roadster eftersom upphovsmannen är innehavare av en sådan.
 

Länkar:

evguide.nu

elbil.forum24.se

elbilsverige.se

elbilsnytt.com

elbilisten.se

 

elfir.se

evworld.com

freeenergynews.com

overunity.com

autobloggreen.com

austinev.org

nextenergynews.com

betterplace.com

visforvoltage.org

revengeoftheelectric

blogs.edmunds.com

alltommotor.se

bloggarna.se/webedit

24volt.eu

worldcarfans.com

plugsandcars.blogspot

 
Indux.se © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use