Välkomna till INDUX

Nyheter inom elfordon och energi

 

_________________

Har ni tips eller nyheter maila oss gärna på: info@indux.se

________________

 

 
2010 del 1
 
Audi spänner elbils-musklerna - "Son of E-tron".
2010-09-07
Svenska bil-tidningen Auto Motor & Sport drar till med en smaskig Audi-artikel om bilföretagets stora satsning på elbilar, genom "projekthuset e-Performance", att 300 stycken nya anställda ska syssla med enbart den elektriska drivlinan..!
Jo jo, det tackar vi för !
 

 
Miljöteknik och elbilar i Lerum nu i helgen.
2010-09-07
Den 11 och 12 september kl 10-15 är Bagges torg i Lerum platsen för utställningen Bo & Energi. Där kommer finnas elbilar att provköra (den gröna Teslan tex) och utställare av miljövänlig energi-teknik.
 
Bland utställarna:
Göteborg Energi AB
LED-butiken.com
Neova AB
Solenergi Svenska AB
Tricorona Climate Partner
Villaägarna
WindEn Sweden AB
Västtrafik
 
Företag som visar miljöbilar på (OBS, endast ?) söndagen:
Alternative Fuel Vehicle Sweden AB
Autoadapt AB
Bil Nilsson i Alingsås AB
Bilia
Bröderna Larsson Bil AB
Börjessons Bil AB
H-O Enterprise AB
MyEco AB
Peugeot Center Göteborg
 

 
ETC-artikel om bilindustrin.
2010-09-06
Artikel i tidningen ETC om bilindustrin som vinnare i kampen (...) mot elbilarna..!
 

 
Svensk (bil-)industri försenar elbilen.
2010-09-05
Enligt en svensk professor agerar den svenska bilindustrin långsamt beträffande elbilar (såväl äckel-hybrider), och ligger åratal efter andra framåt satsande bilföretag.
Enligt professorn är elbilar den enda lösningen på energi-slöseriet och utsläpps-problemen.
Tänk, att det visste vi alla redan för 30 år sedan...
 

 
Akilleshälen batteriet.
2010-09-04
Vari ligger den omedelbara produkt-mässiga flaskhalsen för elfordon (bilar, mopeder mm) ?
Utav alla komponenter i den elektriska drivlinan för ett elfordon, vad utgör den mest kritiska komponent-tillgången ?
- Är det elmotorn med dess material av koppar, aluminium och järn (som i asynkron-motorn)?
- Eller motor-styrningen med sitt behov av halvledare (kisel, germanium osv)?
Analys-företaget Frost & Sullivan hävdar bestämt att elfordonens förestående jätte-expansion på marknade är direkt akut avhängig batteri-industrin, som i dagsläget har begränsade resurser att tillräckligt volymproducera batteriernas ingående komponenter såsom separator och elektrodmaterial.
Citerar Frost & Sullivan nedan:
"EV batteries need considerable improvement in terms of energy storage capacity, size, weight, and cost," concludes Outram. "The chemical industry can help achieve these goals with the development of innovative materials, chemicals, and solutions."
I klartext på svenska:
Satsa omgående på batteri-industrin !
Underförstått framgår också att ett batteri som ska kunna slå igenom i mass-volym-produktion, MÅSTE också bestå av vanliga samt billiga råmaterial. Dit hör inte Li som geopolitiskt är begränsat till i princip endast två platser på Jorden (Bolivia och Mongoliet/Kina).
Däremot är tex zink-luft-batteriet ett ypperligt batterikoncept som är både billigt och tillgängligt över hela Jorden.
 

 
Små test-serier inte seriöst elbils-byggande.
2010-08-27
Första resultatet efter Mercedes aktie-inköp i Tesla Motors verkar bli 500 stycken A-Klass E-Cell, med 200 km räckvidd och teknik (batterier och drivlina) från Tesla. Bilarna kommer dock inte ställas i bilhallarna för vanliga dödliga, utan tillfaller ett selektivt urval av kunder, i första hand företag i Europa.
Fem hundra bilar är alltså bara en test-serie, ingen egentlig, seriös, volym-produktion.
Likadant slött beter sig just nu SAAB, BMW och Volvo, medan Nissan, Mitsubishi och Renault står beredda att pumpa ut 10.000-tals elbilar redan nästa år, dessutom till oss vanliga bilköpare !
 

 
Motor-tillverkning dygnet runt, av elmotorer... (?)
2010-08-26
I Volvo´s Skövde-fabrik satsas det "framåt" för fullt, och tuffar (..) numera på dygnet runt, 24 timmar, non-stop, och vad är det dom tillverkar....
-Elmotorer till elbilar ?
Nej, fundera en gång till, och "rätt" svar ger änu en kronisk huvudvärk i klass med Vesuvius vulkanutbrott med 3000 grader rykande lava...
På tal om förbrännings-motorer i fanatisk orgie av högsta syndens klass.., ta en titt (med mycket mörka solglasögon, samt två tabletter Valium...) på nedan extrem-perveterade foto av förbrännings-motor samt automat-låda, så komplex och över-krånglig, att förnuftets rimligheter sätts på obeskrivligt hårt prov...
 
Alla dessa myriader med mekaniska ingenjörer som inget hellre vill eller kan än att dimensionera stora monstruösa kolosser bestående av miljoners kuggar och ventiler, som om vore de maskinella "konstverk".
Denna yrkeskår som idag är lika utrotningshotad likt de segel- och rep-makare som strax innan ång-driftens genombrott inte ville se verkligheten i vitögat och acceptera framtiden och den ofrånkomliga utvecklingen, utan bara byggde större och större segelfartyg in i det bittra sura slutet, skämmer envetet ut mänsklighetens anseende i det intergalaktiska rymd-rådet, och förpassar oss effektivt kvar i den primitiva stenåldern.
Fanns det ett Nobelpris i dummhet, vore "pristagarna" givna på förhand -förbrännings-industrin...
 
Antalet tillverkade förbrännings-motorer i denna Skövde-fabrik anges bli 4200 per vecka, gånger ca 50 veckor per år, gånger ca 900 smådelar som en genomsnitts-motor anses innehålla, blir summa sumarum (ett ögonblick, batterierna i miniräknaren orkar inte riktigt med att kalkylera alla nollor...) 200 miljoner ingenjörs-beräknade och monterade motor-delar (varje år).
-"Utvecklingen" går verkligen framåt (för somliga)... ( ? )
 
 

 
Hissnande 100 miljarder SEK till elfordon i Kina ! ! !
2010-08-25
Läs miljard (inte miljon), det vill säga 1000 miljoner, gånger 100, alltså hundra tusen miljoner SEK under en kommande tio-års-period till den kinesiska elfordons-industrin.
Och då har nyss (se nedan val-extra-artikel) i Sverige bara ett tunt politiskt förslag presenterats på 200 miljoner SEK mellan 2012 till 2016...
Det är redan bekräftat att mest riskkapital (globalt) satsas i den förnybara energi-industrin, nu framgår det också tydligare hur ofelbart hand i hand elfordons-industrin går jämsides denna, med lika mycket ekonomiskt intresse till satsningar, privat såväl av offentliga medel.
 

 
 - Val-EXTRA -
Svenskt elbils-bidrag (miljöbils-premie) på 40.000 SEK år 2012 ???
2010-08-24
Ett val-löfte är ju ingen säker garanti i sig, men ett steg i rätt riktning får man ju i alla fall hålla med om när nu den politiska ena falangen, inklusive sittande miljlöministern, vid en val-seger "lovar" 40.000 SEK i inköpsrabatt till de första 5000 sålda elbilarna (i konkurrens... med de "renaste" biogas-bilarna...), summa "miljöbils-premie" att satsas under en fyra-års-period lika med 200 miljoner SEK, med start 2012..!
Bra förslag till ekonomiskt elbils-incitament, från det beslutsfattande Sverige.., -ÄNTLIGEN!
Men osvuret är bäst.
 
Många val-löften har genom åren förvandlats till tomt prat ( i sann politisk anda...)...
Utgå från att inga pengar alls dyker upp till elbils-inköp, så blir motsatsen bara en positiv överaskning..., och vi alla kan under tiden fortsätta begära ännu mer och tidigare-lagda ekonomiska incitament, för år 2012 och 200 miljoner SEK för ynka 5000 (kanske...) elbilar..., det är inte mycket att förändra nuvarande volym-produktion av förbränningsbilar i årliga hundra-tusentals sålda exemplar, till motsvarande hundra-tusentals sålda elbilar!
Fem tusen elbilar under en fyraårs-period, då cirka en miljon förbränningsbilar normalt säljs, motsvarar endast fem promille av hela bil-försäljningen..!
Alltså långt ifrån en radikal elbils-politik, förmodligen bara ett röst-fjäskande smart miljö-strategiskt drag, till en billig slant, samtidigt som den politiska falangen håller sig väl med bil-etablisemang inklusive dess anstälda, tillika röstare, och så låter etablerad drivline-struktur fortleva rellativt ostört (som motor-fabriken i Skövde), och att statens heliga kassa-ko - bränsle-skatten - kan behållas ytterligare några decennier...
 
Dessutom torde inte bara nya fabriks-producerade elbilar berättigas 40.000 SEK, utan naturligtvis också privata samt kommersiella konverteringar av förbrännings-fordon oavsett årsmodell. Äldre bilar med (därtill) sämre avgas-rening gör större miljö-/hälso-nyta om de tas ur trafik och återföds som elbilar, än att cirkulera på begagnat-marknaden, samtidigt som energi-/råvaru-slöseriet reduceras markant (på stackars kapitalets industriella bekostnad som så fanatiskt förespråkar slit-och-släng-principen)...
En intressant sidoaspekt med att konvertera gamla bilar är att nya (förbrännings-)bilar avger 75 procent av sin levnands-långa totala miljöbelastning beträffande koldioxid-utsläpp via själva tillverknings-processen/produktionen. Vad mer smart är då att konvertera gamla bilar till eldrift och så eliminera bilens övervägande CO2-utsläpp (från produktionen)..!?
 
Ett inte helt ologiskt sätt att finansiera denna kostsammare och till antalet mycket större miljöbils-premie, skulle självklart vara att straff-beskatta förbänningsbilar med en öronmärkt skatt på cirka 40.000 SEK per såld förbränningsbil, oavkortat till elbils-köparen (i kö-ordning) !
Livet behöver inte göras mer krångligt och uppenbart än så, men försök intala politiker och byråkrat-tjänstemän detta...
-Huka er i bänkarna, för nu laddar han om........
 

 
Säkerhets-tänkande kring batterier i elfordon.
2010-08-23
Fordons/transport-industrin står inför en ny säkerhets-aspekt i sina nya produkter, i synnerhet elbilar för person-transporter, där många enskilda risk-faktorer och hög kvantitet (miljontals bilar) ställer stora krav på säkerhet, och där rent statistiskt flertalet bilar förr eller senare kommer pröva och utmana batteri-säkerheten i olycks-situationer.
En elbil som kolliderar i hög fart och får batterierna utsatta för fysisk demolering och kortslutning/brand måste rimligtvis på bästa sätt klara detta utan person-skador som följd.
 
En elbil tidigt ute (redan 1996) att klara utförliga tester och krav var GMs EV1 (den som sedermera blev brutalt återkallad och demolerad, men det är en annan historia). Den levererades innitialt och mestadels med (trot eller ej) bly-batterier, vanliga öppna ventilerade "blöta"/gelade/flossade 12 Volts-batterier (liknande de som sitter som startbatteri i dagens förbrännings-bilar).
Dessa bly-batterier är egentligen rena mardrömmen tillika mandomsprovet att lyckas integrera säkert i en elbil...
Varför då?
 
Vikten/massan på (i EV1:ans fall) drygt 500 kg måste sitta fast förankrat och inte kunna slita sig, och så tex fara in i kupen bland passagerarna. Den eventuella mervikten (gentemot en motsvarande förbränningsbil) får ej heller negativt påverka den aktiva säkerheten genom sämre väghållning och längre bromssträcka.
Ingående syra får ej kunna läcka nämnvärt ut ur batteri-behållarna/utrymmena, allra minst in i kupe-utrymmet. Likaledes gaser från denna syra/elektrolyt får ej kunna nå innerkupen. Eventuell gas-avledning måste kunna ske tryggt bort från bilen (via tex en ventilations-slang). I slutna oventilerade garage-utrymmen kan flertalet elbilar med avgivande gas-mängder orsaka farliga (explosiva) situationer. Allra bäst är naturligtvis ett rekombinations-system (med katalysator) som rekombinerar (återför) vät- och syrgas till vatten/elektrolyt, sparar så även in service-behov (vatten-påfyllning).
 
Vid brand får inga giftiga gaser/rök bildas som kan komma in i kupen, och räddnings-tjänst bör rimligtvis på något sätt veta vad dom har att handskas med under räddning/brand-bekämpningen, tex vilken typ av släck-/skydds-utrustning som behövs, och om giftiga kemikalier kan rinna ut i vattentäkter, hur dessa gifter bäst åtgärdas/neutraliseras.
 
För den elektriska säkerheten bör varje elbil och dess batteri-paket på flertalet lämpliga ställen genom hela sin krets vara avsäkrade, dessutom med jordfelsbrytare samt jordade/mantlade kablar som vid metalisk penetrering/kortslutning stänger av el-systemet, och temperatur-sensorer som slår av el-systemet (via kontaktorer) så fort något inte stämmer.
 
Ett inbyggt brand-släckningssystem och ett absortions-system (filtmattor med syra-neutraliserande ämne i) som suger upp eventuell utläckt syra torde vara minimum-krav, samt ett antal skydd-system som hindrar gör-det-självare att komma åt högspännda strömförande ledningar/kontakter (i bilen). Härtill kommer att laddnings-förfarandet med strömförande kabel- och vägg-kontakter blir ett ofelbart riskmoment, då dessa kanske blir åverkade och fingrar kan komma åt strömförande ledningar. Ett system som rimligtvis torde vinna mark i framtiden (snarast möjligt) är så kallad induktiv laddning, där inga strömförande risk-moment alls förekommer. Dylik induktiv laddning hade för övrigt redan GMs EV1 på 90-talet!
 
Allra bäst är ju naturligtvis batterier som nästan inga gifter alls innehåller, som inte kan börja brinna trots kortslutning/deformering, och är helt torra/syra-fria.
Just olika tillbud kring brand i elbilarnas baterier har tidigare varit mediellt uppmärksammat och kommer säkerligen fortsätta vara, Det i en elbil som kan orsaka kraftigt svarta rubriker är batterierna, brand av dessa eller elschock. Den dagen första offret rapporteras från ett dylikt scenario, kommer det stå spaltmetrar i tidningarna, och - oavsett tekniskt faktiska omständigheter - kommer elbilen/batterierna sågas som direkt livsfarlig och olämplig i allmän trafik. Detta är (tyvärr) bara en tidsfråga!
I ett naffs glöms bort alla de tusentals dramatiska olyckor genom åren som förbrännings-bilarna åsamkat, explosioner och bränder i alla de otänkliga former. Lika rubrik-friande är ju "tyvärr" inte heller de osynliga långsamma olyckorna orsakade av förbrännings-bilarna, de som orginerar från avgasrören in i människornas lungor och orsakar mer årliga dödsfall än de från trafiken (dödsolyckor). Inte många som känner till detta faktum, än mindre bryr sig om att påtala det.
 
Så jo, batteridrivna elbilar kommer orsaka tragiska olyckor i många olika former över oöverskådlig kommande framtid, det är statistisk oundvikligt och en "naturlig" del av den "mänskligt felande faktorn", men med viktiga skillnaden att antalet olyckor på det hela taget kommer minska kraftigt (inräknat hälso-aspekten).
 

 
Statligt batteri-projekt... -Not.
2010-08-23
Ursäkta, meningen var att luras lite här, och att därmed samtidigt påvisa den faktiska verklighet vi tvingas förhålla oss till, och så därför krydda rubriken med en nypa ironi, för maken till dålig och efterhängsen/obefintlig satsning på batteri- och energilagrings-teknik i detta land må vara stört på omöjligt att finna...
 

 
Hälsofordon inget för journalist-jäviga elfordons-dessinformatörer på TT Spektra.
2010-08-21
Det mediala etablisemangets främsta r_vslickare i knät på den förbrännings-stinna svenska bilindustrin, konstaterar i en artikel inlagd i den stackars mindre vetande tidningen HD (Helsingborgs Dagblad) att det bästa miljöbränslet är biogas..., och att elektricitet för elbilar är tvivelaktigt ur produktions-synpunkt, om tex ett kolkraftverk står för elen...
Det påstås till och med att biogas (för förbrännings-bilar) är så bra att detta fantastiska miljöklassade drivmedel minskar "växthuseffekten"...
 
-Och..?
 
Även om så vore fallet (med biogas som oöverträffat bränsleslag), skulle ju oöverträffligheten (...) öka ännu mer om detta högvärdiga bränsle nyttjades i stora högeffektiva kombi-gas-elverk där också spillvärmen nyttjas till fjärrvärme/industriprocesser, placerade utanför tätort, bortom vägarna där bilarna/kupe-luft-intagen står i kö 30 cm från varandra aldeles intill gatutrafikanter/barnvagnar och spyr ut dåligt förbrända avgaser med MYCKET mer skit i än bara förenklade problematiken växthusgaser (koldioxid); vi pratar ozon, kolmonoxid, bensen, nanopartiklar (katalysator-ämnen) etc, som står för den allra värsta faran och nackdelen med många små inneffektiva, råvaru-slösande, service-krävande, kostsamma förbrännings-motorer (dessa bilindustrins heligaste kassa-ko), som orsakar hälsoskador, med hot för livet, cancer, astma osv, och istället använder biogasens energi till elbilar laddade via det redan befintliga elnätet, med en rejält högre verkningsgrad och hälsonytta i slutändan..!
 
Detta oavsett vilket land vi pratar om, oavsett andelen kolkraftverk som finns i respektive land, kan det aldrig vara sämre med eldrivna bilar matade/laddade med elektricitet från stora rellativt effektiva och kontrollerade anläggningar placerade utanför tätort, bortom vägarna, bortom trafikanternas lungor.
Bilismens problematik är inte den koldioxid som far upp i luften och påstås höja Jordens temperatur, problemet är att förbrännings-motorn i varje enskild bil kör kniven i oss för varje andetag vi tar.
Den intelligenta människa som inte kan eller vill se denna uppenbara och MYCKET väsentliga skillnad (mellan temperatur-höjning och kniv-hugg), har förmodligen också mycket enkonomiskt partiska skäl...
Mänsklig kortsiktlig tänkande girighet.
 
Det är SÅ anmärkningsvärt kriminellt vilseledande med denna dessinformation som hela tiden oförtrutligt matas den blinda "journalist-kåren" vidare ut i tidningar som bara följer strömmen av "nyhets-flöde" från de stora nyhets-leverantörerna (TT Spektra), och vidare indirekt medvetet missleder den stora massan/folkets kunskap och insikt/åsikt, och i slutändan -efterfrågan i bil-hallen.
 
Det torde vara dags att (istället för Miljöfordon) mynta begreppet Hälsofordon.
Den som rankar ett transportslags värdighet mer ur en miljöaspekt än ur hälsoaspekt, har en gravt snedvriden överlevnads-aspekt av tillvaron. Miljö och hälsa behöver dock inte alls motsäga varandra, tvärtom. En bra miljö leder oftast till en bra hälsa, men en avgas-rellaterad redan/uppstådd dålig hälsa har ingen som hellst nytta av ett oförändrat klimat (oavsett åsamkat av människa eller naturen/Jorden/Solen självt).
Tyvärr har etablisemang och oportinister/belackare lyckats snedvrida transport-industrins viktigaste problematik att lösa - hälsan.
Det skrivs nummera (i skuggan av miljö-debatten) nästan inte en spalt-meter av den hälsomässiga korrellationen till förbrännings-bilar.
Aldrig nummera i svensk eller utländsk press omskrivs förbrännings-bilarnas hälso-påverkan på oss människor.
 
Vem minns tex en artikel om inversion i en storstad, så som illustrerat på de bilder från Los Angeles man tidigare ofta såg (på 80-talet) med ett tjockt avgas-lock precis ovanför staden, som gav direkt akuta döds-sjukdommar som astma och lung-problem...
Fast ur ett strategiskt myndighets-perspektiv kan det gå att förstå viljan om att göra förbrännings-frågan till en miljö-sak. Dels går det att behålla mjölk-kossan bränsle-skatten utan att för den skull kallas massmördare och misshandlare, dels är det mycket lättare att mäta och påvisa (i tid) lagom skrämmande klimat-modeller som motivation till koldiox-beskattningen, utan att behöva visa upp besvärande sjuhus-statistik och bilder på direkt döende människor orsakade av så subtila saker som lite rök ur ett avgasrör, i just detta nu ute på gatan utanför fönstret, inte om 3 decenier när polar-isen smält X antal decimeter och stackars isbjörnen fått blöta tassar (är visst djurvän, men desto mer människovän!)...
 
Det finns undersökningar som påvisar att antalet rena batteri-elbilar i England (och många andra EU-länder) överstiger antalet tillverkade förbrännings-hybrider redan år 2020. Alltså ytterligare en anledning till varför förbrännings-motorer inte alls ska satsas på, oavsett drivna av biogas, etanol eller syntet-diesel.
Miljönyttan (...), eller snarare Hälsonyttan, framstår alltså klart fördelaktigare med eldrivna batteri-elbilar.
Biogas i otaliga enskilda små förbränningsmotorer är inte, och kommer aldrig bli, ett allternativ till ren eldrift -OAVSETT electricitet via stora kol-eldade verk.
Som "bieffekt" sparar den enskilda konsumenten pengar på kraftigt reducerat service-behov, erhåller en oöverträffad maskinell tillförlitlighet (tre rörliga delar i elmotorn mot 900 i drak-spisen), och kan tillverka sitt eget bränsle hemma på garage-taket (solceller).
-Men det var väl inte heller vad TT Spectra hade fått i uppdrag av bil- och (natur/fossil-)gas-industrin att skriva om...
 

 
Kinesiskt zink-luft-batteri-center.
2010-08-20
Zink-Luft-batterier satsas det numera friskt på över hela världen, däribland i elfordonens förlovade land Kina, där Beijing Zinc-Air Battery Research Center ska satsa många fräscha miljoner SEK (550) på forskning och utveckling av batteri-teknologin med stor potential att förmå elfordon slå igenom på bred/volymiös front (vilket inte är möjligt med det geopolitiskt råvaru-instabila tillika dyra batteri-konceptet Li), tack vare halva priset samtidigt med dubbla energiinnehållet.
 

 
SAAB ska visst göra elbilar !
2010-08-13
Så fick då nya SAAB-ägaren (den reslige holländaren, inklusive i bakgrunden oligark-finansierande gemener, med perveterat tycke för avgas-/förbrännings-stinna muskel/macho-bilar...) bita surt i gräset, när nu ett hundra-tal eldrivna 9-3 nästa år ska testas/utvärderas för att redan 2014 resultera i en produktionsklar modell.
Enligt en tidigare artikel i år (se 5:e mars nedan) skulle enligt SAABs tekniska direktör en köpbar elbil finnas att köpa i bilhallen redan slutet på detta år (visst, så här i efterhand, lät det lite för bra för att vara sant)...
Frågan är om inte som vanligt journalister mer eller mindre medvetet "feltolkat" uppgifter, bara för att sätta press på ägarna genom den medialt skapade oppinionen/efterfrågan, ett så kallat journalistiskt "beställnings-jobb"...(?).
Hur som hellst, det verkar ha lyckats..!
Men det känns inte roligt med media/"journalistik" som jobbar på beställning/uppdrag, liksom media kan nyttjas för goda ting (elbilar), kan det också missbrukas (till exempel Irak-kriget...).
Försök hålla sig till opartiskt kritiskt granskade sakfakta utan förvrängning, tack!
 

 
Bridgestone Eco Rally.
2010-08-12
Verkar som de flesta länder med minimum självaktning beträffande miljöriktiga transporter, årligen genomför någon form av manifestation för att högtidlighålla och propagera för det självklara valet - eldrivna fordon - varibland det engelska Bridgestone Eco Rally är ett lysande och dessutom högaktuellt exempel (redan den 7:e Juli).
Något dylikt svenskt årligen återkommande elfordons-jippo är dessvärre mycket, mycket svårt att hitta...
 

 
Propeller-driven cykel...
2010-08-11
Eldrivna cyklar har vi väl alla hört talas om, men detta aningens annorlunda, men väl så intressanta, sätt att framdriva sin cykel på kan ses i nedan något humoristiska video, där en två-propellrad (...) paramotor ger skjuts åt en vanlig cykel...
Något för lagstiftande byråkrater att fundera på, vad detta "fordon" ska kallas för; cykel med hjälpmotor kanske, eller människa med vingar...
 

 
 - Flyg Special -
Världens första helelektriska flygshow!
2010-08-11
Ännu en unik elfordons-begivenhet, och nej, inte heller denna gång i Sverige, utan i Kina, där världens första helelektriska flygshow (redan förra året) genomförts av företaget Yuneec International!
Med sitt utbud av flygande helelektriska produkter, visades flygplanen Yuneec E430 och ESpyder, samt paramotorn (för skärmflyg) EPac upp inför en förmodligen hänförd bublik.
Se nedan video.
Prislappen för två-sittsiga Yuneec E430 lär hamna runt 700.000 SEK.
Samtidigt har företaget vunnit ett hedervärt pris från The Lindbergh Electric Aircraft Prize (LEAP).
 
För att citera fördelarna med eldrift:
 
The advantages of Electric Power:
Easy to use - just 'flick the switch'
Power - Only when its needed
Clean - No messy residue
Environmentally friendly - No emissions
Lower Noise - Motor is silent
No mechanical knowledge required
No motor adjustment required
No servicing needed
Not effected by altitude or conditions
 
Samtidigt, inte helt osymptomatiskt, vill även etablerad flygindustri - på sedvanlig efterkälke - ge sig in i den eldrivna världen av transporter, nu med även "draken" (...) Cessna som avser göra sin klassiska flygplansmodell och trotjänare 172 Skyhawk eldriven, med hjälp av amerikanska företaget Bye Energy att bygga den elektriska drivlinan som sägs inbegripa elmotorn UQM 125 på hela 125 kW (motsvarande effekt förbrännings-modellen har), och ska med ett batteri-paket (av Li) kunna ge hela 4 timmars flygtid, "trots" att motorn "bara" har tre rörliga delar (i motsats till förbrännigs-motorns 900 delar...), ett allt SÅ förtretligt faktum för världens självändamålsenliga förbrännings-fanatiker till överkomplexa - så kallade - "ingenjörer"...
 
Helt billigt lär planet inte bli då ett begagnat (förbrännings-)plan årsmodell 1974 i USA tingar cirka 550.000 SEK, samt att ett nytt idag kostar 2,1 miljoner, plus då merkostnaden för den elektriska drivlinan, gissningsvis 2,5 miljoner (på sikt minus de lägre drifts- och service-kostnaderna)...
Video:
 

 
Kinesisk batteri-/EV-mässa i Beijing.
2010-08-06
The 2nd EV Li-ion Forum 2010 startar den 24 Augusti i Beijing, dit bland annat Better Place sällar sig.
 

 
Recharge, om förnybar energi.
2010-08-06
Recharge är en sajt om förnybara energikällor, mycket att läsa om där.
 

 
Nationell batteri-satsning, men inte i Sverige...
2010-08-06
Eurobat är en europeisk (företags-)organisation för batterier-aktörer, men i huvudsak endast blybatterier..., finns heller inga svenska företag representerade där.
Korea och Taiwan satsar på nationellt statligt batteriprojekt för att göra sin industri framtida konkurens-kraftigt.
"To raise the standard of Taiwan batteries industry and enhance the international competitiveness of the market"
Känns lite pikant att den svenska industri-eliten och politiska etablisemang inte också ser detta uppenbara behov av att stödja den nya transport-teknologins viktigaste komponent -batterierna, som är grundbulten för varje elektrisk aparatur, allt från skruvdragare till eldrivna lastbilar och flygplan.
De svenska satsningar som görs, tex statliga pengar till Effpower och AleLion, är inte bara blygsamma, utan också ensidigt missriktade.
Blybatterier (Effpower) är så helgalet att vi bara sätter punkt här med en gång.
Li-batterier (AleLion) kommer på sin höjd fylla volymiöst begränsade nischer, några elbilar här, och några där, men i så små volymer att förbrännings-bilarna kommer fortsätta plågsamt dominera världsmarknaden i decenier (geopolitiskt instabila och dyra råvaror faller på eget grepp).
Så vad göra?
Gör Zink-Luft-batterier och superkondensatorer mm!
Initiera en statligt finansierad batteri- och elfordons-organisation, som konkret och seriöst stödjer alla moment som krävs/inbegrips dessa områden, vilket betyder 100 tals miljoner SEK i lån och bidrag ut till aktiva entreprenörer små som stora, öronmärkt opartisk forskning mm.
 

 
Motorcykel-test
2010-08-05
Ett mycket omfattande motorcykel-reportage i nät-tidningen Motorcycle.com, som testar tre stycken eldrivna hojar (och nej, det står inte något japanskt, tyskt eller italienskt fabrikat på "tanken", senfärdiga/bakåtsträvande fossil-dinosaurier de är...), däremot Brammo, Zero och Native.
 

 
Nissan Leaf testkörd av Fully Charged.
2010-08-05
Nissan Leaf i en Fully Charged-video, testkörd av ingen mindre än elbil-testarnas mest pedagogiska (och förmodligen sympatiska) förespråkare - Robert Llewellyn.
 

 
Fully Charged video - måste ses!
2010-06-23
Bara måste-se-film - Fully Charged!
 

 
Nissan Leaf testad.
2010-06-16
Erfarna elbils-föraren Paul Scott i USA har fått förmånen att testköra Nissan Leaf, och skriver om detta i nedan länk.
 

 
Recapping super-kondensator 400 Wh/kg
2010-06-13
Under tiden som EEStor smyger hemlighetsfullt med sin super-kondensator dyker ännu en till synes hemlig tillverkare upp - Recapping - som hävdar sensationella 400 Wh/kg till priset 2000 SEK/kWh !
Cirka 8 miljoner USA-statliga SEK har företaget erhållit för att utveckla detta lovande energi-lagrings-koncept.
 
 
Ladd-station i Mjölby !
2010-05-15
"När solen går upp går räkningen ner".., -vilken klockren slogan ! Det är elbolaget Bixia i Östergötland, ett företag som handlar och säljer förnybar el, via många av sina kontrakterade leverantörer i hela Sverige (se karta nedan länk), som ståtar med denna "gröna" och fyndiga verksamhet. Företaget medverkar också, tillsammans med elnätsbolaget Mjölby Svartådalen Energi, till instalationen av Östergötlands första publika ladd-station vid en snabbmats-kedja i Mjölby, adress Sparrevägen 2, nära E4:an. Officiell invigning den 21:a Maj kl 13, och elbilar är önskade/välkomnade att medverka i festligheterna (se länk nederst). Den som (till exempel) vill medverka till att indirekt försörja ladd-stationen med förnybar el kan köpa ett av Bixia´s solcells-paket vari nätansluten växelriktare ingår som säljer ut elen timvis-debiterat via en speciell elmätare, monterat av behörig elektriker, och det största paketet beräknas ge 2400 kWh per år och kostar 119.700 SEK (47.880 SEK med bidrag inklusive moms). Hur till vida bidraget fortfarande är aktuellt/tillgängligt är tveksamt och får vara osagt, men skulle i så fall innebära en avskrivningstid på ca 50 år (vid, något väl tilltagna, ersättningen 1 SEK per kWh), minus övriga utgifter och eventuella skatter... Det svenska bidrags-systemet borde omgående införa samma förmåner som i detta nu och finns i till exempel England (se tidigare artikel "Feed In Tariffs - engelska förnybara kWh" nedan datum 2010-03-27), där drygt 4 SEK erhålles skattefritt (netto) för varje utmatad ("exporterad") kWh ! Då skulle avskrivnings-tiden under de svenska sol-förhållandena hamna på avsevärt mer rimliga 11 år.
 
 
800 poäng elbils-kurs i Arvika !
2010-05-15
Sveriges första gymnasiala teknikutbildning för elhybridbilar i Arvika startar den 18:e Augusti 2010, pågår i 18 veckor, och ger 800 gymnasiepoäng !
Frågor kring kursen, Fordonsel - hybridteknik, besvaras av Vägledningscentrum på tel 0570-749 287 eller 289.
 
 
Elfordon i Trollhättan/Nödinge.
2010-05-15
Svenska elfordons-föreningen Elbil Sverige (f.d. ELFIR) träffades i Trollhättan i helgen för att ge sina medlemmar (svenskar såväl nordiska) och allmänhet en närande dos elfordons-inspiration. Femtontalet fordon sågs av ett femtiotal besökare, som fick se bland annat Tesla Roadster i aktion, bilen med 350 km räckvidd och prislappen drygt miljonen SEK, vars ägare säger sig aldrig någonsin komma köpa en förbränningsbil igen...
Även ett studiebesök hos EV Adapt i Nödinge ingick i programmet
Många bilder från träffen finns i nedersta länken (upphovsman Magnus Johansson).
 
 
Bevingade el-fordon.
2010-05-14
En 20 kW elmotor driver det ultralätta (UL) planet Yuneec-Flightstar E-Spyder, och kan via batteripaket på 4 kWh som väger 24 kg hålla planet luftburet i 40 minuter.
Yuneec e430 heter ytterligare ett ännu större eldrivet flygplan från samma tillverkare, som kan flyga i upp till 3 timmar.
Kanske inte en serietillverkad kärra (?), men likväl snabbast i luften med 250 km/h ståtar italienska SkySpark, ett än idag (?) gällande världsrekord.
 
 
 
Epyon snabb-laddar Nissan Leaf.
2010-05-13
Nissan Leaf som börjar säljas i slutet på året får snabbladdnings-hjälp via holländska företaget Epyon, som tack vare 400 V i laddkabeln låter sin Epyon TERRA 50 kW ladda 80 % på 30 minuter.
 
 
Hö kan bli olje-hjälten.
2010-05-12
Medan USA står inför sin värsta olje-katastrof genom tiderna (i Mexikanska Golfen), kommer lösningar från enskilda och företag på hur bäst oljan skall tas om hand i saneringsarbetet, och typiskt nog, ett till synes hö(g)teknologiskt (olje-)problem i samband med olje-katastrofer, går att delvis lösa med enklaste tänkbara low-tech -Hö..!
Detta hö som både finns i överflöd och är närapå gratis suger nämligen upp oljan på bästa tänkbara vis, och är lika enkelt att hantera i själva saneringen till havs (flytande) och på stränder, som det efteråt är att göra energi av olje-höet genom vanlig förbränning i el-/kraft-värmeverk. I nedan video illustreras enkelheten hur hö effektivit suger upp olja i/på vatten.
Nu kanske vi dock inte ska hoppas allt för mycket på denna hö-lösning, då kemikalie-industrin säkerligen redan har kontrakterat med oljebolaget om att få sprida ut sina olje-lösnings-gifter för att få oljan att sjunka till botten, enligt devisen att gift med mera gift ska bekämpas, samtidigt som det ska gå att kapitalistiskt profitera på det...
Samtidigt framkommer det hur amerikanska myndigheters ämbetsmän blir trakaserade och utsatta för påtryckningar av olje-industrin så fort en utredning visar på risker i samband med en tänkt olje-utvinning i känsliga områden, varpå tillstånd trots entydiga forskarresultat ändå fås, med nu tydligt uppenbara konsekvenser därav. Att låta den kapitalistiskt giriga industrin få för stort spelrum utan klara gränser för vad som är tillåtet eller inte (inte bara inom energi-industrin), visar att varje lands regering måste utöva ett visst marknads-förmynderi (på gott och ont), och ha klara demokratiska offentliga regler som inte kan kringgås med utpressning och trakaserier mot enskilda ämbetsmän.
Video:
 
 
Vi Bilägare med stor elbils-artikel.
2010-05-11
En omfattande och färsk elbils-artikel i tidningen Vi Bilägare (nr. 7), finns nu i handeln (och kanske på bibliotek?), endast ett smakprov ur artikeln på nätet i nedan länk. Rekomenderar också att läsa kommentar från "TENNA" 10 maj 2010 i diskutions-rutan under artikeln, en riktig fullträff !
 
 
Elbils-import via båt-frakt.
2010-05-10
Kalifornien och dess största hamn i Los Angeles avser i sin strävan att gynna elfordon på delstatens vägar (samt i konkurrens-syfte locka till sig ytterligare båtfrakter), ge en 15 %:ig hamn-reducerings-kostnad till alla de elbils-tillverkare som nyttjar hamnens tjänster såsom lossning, magasinering mm.
Lika efter i detta tankesätt som Volvo är på att initiera elfordons-utbildningar, släpar naturligtvis även sveriges största hamn Göteborg (indirekt Göteborgs Kommun) benen efter sig. Därmed kommer säkerligen Skandinaviens all elbils-import gå via tåg från Danmark och kontinenten. Alltså ännu fler förlorade svenska arbets-tillfällen och ännu mindre initiativ för att främja elfordons-import till vårt land...
 
 
Danska ladd-stationer över sundet.
2010-05-07
Skåne/Öresund får en släng av Better Place´s elbils-slev i form av ladd-stationer utplacerade även i sydsverige kommande år, kanske inte helt ologiskt då det finns en sådan fin bro tvärs över sundet på vilken många danskar åker dagligen, vilket ju också indirekt gynnar oss på "fel sida sundet", här där elfordons-fientligheten/efterblivenheten slagit sina förlamande klor i stora och vitala delar av landet...
 
 
Elfordon i läroplanen.
2010-05-06
Ska vi kunna bygga elbilar i mängder behövs det otvivelaktigt också välutbildade elfordons-tekniker... -och jodå, mycket riktigt har åtminstone Wayne State University (WSU) i Detroit/USA tagit fasta på detta och så inrättat utbildningen Electric-Drive Vehicle Engineering, som kommer starta till hösten i år och vara öppen för 200 studenter.
Även Nissan, för sin stora elbils-satsning, samverkar med skolor för att öka på kunskaps-underlaget för elfordon, dess batterier och elektriska drivlina.
Undertecknad höll, i regi Komvux (?), redan på 90-talet en lättare kurs hur man bygger sin egen elbil och tekniken runt därom.
Volvo med gemener verkar, konstigt nog (...), inte direkt springa benen av sig för att öka kunskapen eller statusen kring elfordon, allra minst främja akademiska titlar med begreppet elfordon däri....
När får vi (oberoende den svenska efterblivna bilindustrin) se den första svenska utbildningen för elfordon på ett gymnasium eller högskola? Det finns ju andra bilmärken i Sverige som behöver elfordon-tekniskt kunnig personal redan i dag, och fler är på gång.
Efterlyser härmed flera elfordons-doktorander och elfordons-professurer!
 
 
"Den korrupta miljöbils-definitionen...".
(Korrigering av tidigare artikel)
2010-05-05
Tidningen SvD angav i tidigare artikel nedan (2010-04-25) att elbilar med motorstyrkan över 37 kW ålades 360 SEK i årlig vägskatt, och på så vis ställdes utanför den egentliga miljöbils-definitionen (medan samtidigt giftiga förbrännings-Volvo-bilar får full vägskatt-befrielse). Så är dock inte fallet. Journalisten har (lite typiskt teknik-analfabetiskt) blandat ihop begreppen kW och kWh, då regelverket kräver max 37 kWh elförbrukning per 100 km för att elbilen i fråga ska erhålla full skattebefrielse (en för övrigt helgalen regel, då tex all den förbrukade elen till den specifika enskilda elbilen kan komma från 100 % vind- och sol-energi, vilket så skulle innebära fullkomligt noll miljöbelastning oavsett hur mycket elbilen förbrukar i sin körning, tex som en stor tung SUV eller transport-fordon, men det är ju en helt annan historia...). Alltså inte frågan om max 37 kW motoreffekt som avgörande för skatte-befrielse eller inte !
Undertecknad som försökte verfiera denna regel tidigare (2010-04-25) hittade då ingen lämplig lag-text eller käll-angivelse, varför denna feltolkade lagtext smet förbi den "journalistiska kontrollen" (ber om ursäkt).
 
Hoppas härmed återställa regel-definitionen för elbilar att erhålla fem års full skattebefrielse: Elbilen får förbruka max 37 kWh per 100 km (har inget med motorns kW att göra). Se bifogad länk nedan.
-Kanske även SvD borde göra en korrigering...
 
 
Vind-snurran RoofMill.
2010-05-04
Det amerikanska företaget WindEnergy7 har en patenterad vind-snurra - RoofMill - modell vanlig propeller fast med fem blad, som monteras direkt på taknocken vilken via takets lutning fungerar som en vindstyrande skiva som så ökar det tottala energi-utbytet från vinden även när det blåser lite (fungerar då som bäst vid vindriktnig från endast två av de fyra vädersträcken eftersom huset i sig inte roterar med vinden som en flöjel, såtillvida husets tak inte är lika vinklat åt alla håll...).
Den minsta modellen i sortimentet är på 1,4 kW och kostar 46.000 SEK (i USA), men i det priset ingår många övriga komponenter såsom solpaneler och nätansluten växelriktare (okända specifikationer). Den ekonomiska invensterings-bördan lättas dock också av ett statligt bidrag på 11.000 SEK vid köp av detta energi-paket, då 30 % av inköps-beloppet skatte-subventioneras (direkt eller retroaktivt?).
 
 
SWIGZ.COM Pro Racing.
2010-04-27
Ett amerikanskt raceíng-team - AMA Pro Rider Chip Yates - med en eldriven motorcykel ihop-snickrad av SWIGZ.COM Pro Racing, ska medverka i bland annat TTXGP-tävlingar Jorden runt.
Video
 
 
ZAP Taxi.
2010-04-27
En stor och rymlig bil konverterad till eldrift och gjord för att gå som Taxi på företrädesvis den asiatiska marknaden (i USA blir ZAP annars stämda av Toyota...), tillverkad av amerikanska företaget ZAP (i Kina) och baserad på den kinesiska crossover SUV-modellen Jonway A-380 (äldre modell av Toyota RAV4 -05:a, förbrännings-versionen kostar i Kina ca 70.000 ? SEK). Toppfart 110 km/h och räckvidd på 160-300 km (olika uppgifter).
Elbilar som tillverkas och säljs i Kina erhåller dessutom en statlig subvention på ca 60.000 SEK !
Video:
 
 
Olje-kalkylens svarta fläck.
2010-04-26
Olje-utvinningens katastrof-tillbud (som nu senast i Mexikanska Golfen) ska självklart räknas in i den tottala kostnads-bilden för förbrännings-fordon (inklusive förbrännings-hybrider). Alla de olje-utsläpp som sker årligen runt Jorden skulle om kostnaden för miljö- och hälso-skador samanställdes generera ett sådant astronomiskt högt belopp att bara den kostnaden med råge torde täcka invensteringen i förnybar energi-produktion (från tex vind och sol) med kapacitet att ladda alla de elbilar som kör på Jordens vägar om 10 år (gissningsvis 4 miljoner). På samma sätt ska förbränning-bilarnas tottala drift-kostnad inbegripas dessa olje-katastrofer, varpå km-kostnaden istället för tex 1 SEK blir 1,20 SEK. Av någon anledning slipper världens förbrännings-konsumenter vara med och betala denna olje-katastrof-kostnad...
 
 
Elbilen´s många fördelar.
2010-04-25
Ytterligare en - kanske oväntad - fördel med elbilar är den rellativt låga tyngdpunkten då bilens motor utgörs av antingen navmotorer eller en vanlig (lättare) elmotor på differensial/växellåda, samt underförstått att batterier placerats lågt i under-golvet (via en orginal-konstruktion som till exempel Nissan Leaf). Väghållning och kör-komfort tjänar på lägre tyngpunkt, detta i alla fall enligt den reklam som Subaru just nu kör i media åt sina bil-modeller med boxer-motor.
Dessutom "stoltserar" boxer-motorn med lägre vibrationer och därmed längre livslängd...
-Knack, knack Subaru, det är inte olika mer eller mindre galna förbrännings-motorer ni ska satsa på, utan elmotorer..!
 
 
Den korrupta miljöbils-definitionen...
2010-04-25
(OBS Se korrigering ovan datum 2010-05-05)
Nät-tidningen SvD illustrerar och belyser den absolut hel-galna miljöbils-definitionen av de vid års-skiftet nya trafikskattereglerna där en "vanlig" (-undra varför...) Volvo förbrännings-bil skattemässigt de första fem åren erhåller noll väg-skatt, medan elbilen Mitsubishi iMiEV - som släpper ut noll avgaser och gifter - med kommande skatte-system årligen måste betala 360 SEK i väg-skatt...
Ett så perveterat sjukt definitions-system är alltså inte ett system för miljön eller hälsan, utan ett ekonomiskt system för Volvo, direkt till fullo medvetet auktoriserat av tjänstemän (vilka?) inom den svenska nuvarande regeringen/riksdagen.......
Jodå, för den som inte trode det, Sverige är visst fullt av korruption och jäv (och/eller överkvalificerad dummhet)!
-Var är de KRITISKT samhälls-granskande TV-programen som sätter fingret på och offentliggör denna svenska avart..?
 
 
Taiwan storsatsar på elbilar.
2010-04-20
Taiwanesisk statlig elbils-plan på 2,2 miljarder SEK under en 7-års-period ska år 2030 resultera i en årlig produktion på 1,2 miljoner elbilar..!
 
 
MC-video med MÜNCH TTX.
2010-04-18
Följ med ombord denna elektriska motorcykel MÜNCH TTX som i nedan video tar sig runt FIM e-Power Series Le Mans i svindlande fart (185 km/h ?) och snäva kurvor.
Video:
 
 
Tiltande vertikal-snurra.
2010-04-17
Ytterligare en ny vertikal vindsnurra - Blackhawk TR-10 - snarlik tidigare modeller men här med sned-ställda blad som ger större roterande diameter nertill än upptill. Verkets största diameter är 3 m och ger via en permanent-magnet-generator märkeffekten 1,5 kW , 24 eller 48 V. Effektivt svept vind-area är ca 5,9 m2.
Video:
 
 
Billigt Na-S-batteri från Ceramatec.
2010-04-15
Egentligen en 1 år gammal nyhet som fått nytt liv igen, men;
Ceramatec heter ett amerikanskt företag som har ett mycket spännande batteri-koncept på gång, Natrium-Svavel, som ska vara väldigt billigt och tåla över 3600 cykler, ett högtemperatur-batteri i första hand avsett för stationära tillämpningar.
I motsats till vanliga högtemperatur-batterier (300 grader Celcius och uppåt) behöver detta bara värmas till 90 grader Celcius för att fungera, och kostar endast 14.000 SEK (i USA) för ett paket på 20 kWh, med möjliga kontinuerliga uteffekten 5 kW (under 4 timmar), och 92 % laddning-verkningsgrad, detta mycket tack vare ett speciellt keramiskt membran (mellan kemikalierna).
(äldre artiklar):
 
 
Renault Fluence färdig-designad.
2010-04-15
Renault´s slutliga design på elbilen Fluence är nu offentlig-gjord, och den kommer introduceras i Europa nästa är 2011, med 70 kW elmotor och 22 kWh batterier som ger 160 km räckvidd.
Renault Fluence är, i motsats till Nissan Leaf, dessvärre inte en från grunden renodlad elbil, utan delar plattform med dito förbrännings-monster....
 
 
KTM med ny eldriven cross-hoj.
2010-04-15
Ny eldriven cross-motorcykel (sport enduro) från österikiska KTM som kommer kosta under 90.000 SEK. Maskinen väger 90 kg och ska i prestanda motsvara en tvåtakts 125-kubikare, med 22 kW (peak) som ger toppfarten 70 km/h och ett utbytesbart batteripaket på 2,5 kWh, laddning tar 1,5 timmar. Först om 1 och ett halvt år finns denna hoj att köpa.
 
 
CO2 E-Race i Riga den 15:e Maj !
2010-04-15
Nu den 15:e Maj är det CO2 E-Race i Riga, Lettland, med mer än 50 000 åskådare och över en halv miljon tv-tittare och Internetbesökare. För detta race att erhålla tyngd efterlyses elbilar (endast!) från hela Norden, och arrangörerna bjuder därför på omkostnader för resan tur och retur (bil och förare), samt för logi. En bred media-representation fås genom miljöministern och Rigas borgmästare som deltar. Morgonen är man på tävlingsbanan - möjligtvis dragrace, staffet och testkörning/presentation av bilarna för mediarepresentanter och enstaka VIP-besökare. Eftermiddag med elbilsparad (2-3000 åskådare) i centrala Riga med avslutning utanför Rådhuset (media och ca 2000 särskilt inbjudna besökare). Presentation av deltagande bilar, möjligtvis något kort tal, invigning av Rigas första ladd-station. På kvällen, fram till midnatt - visning av bilarna på Motormuseumet (mer än 10 000 besökare).
Ekonomiska/allmänna förfrågningar till:
Preliminärt program och regler:
 
 
Green Optimistic - elfordon och energi.
2010-04-15
En informativ och tilltalande sasjt som skriver mycket om elfordon och energi är Green Optimistic.
 
 
Dacia Logan EV x 3 ! ! !
2010-04-14
Renault´s Rumänien-tillverkade lågpris-bil Dacia Logan konverteras till elbil (i tre olika modeller) åt den amerikanska marknaden av Electric Motor Cars Inc i Rumänien (förefallande direkt på en monteringslina i själva Dacia-fabriken?), för priset 265.000 SEK (dyraste modellen) i USA innan 52.000 SEK i statligt skatte-bidrag, alltså slutligt pris på ca 212.000 SEK. Återförsäljaren (agenturen?) i USA heter EnVision Motor Company Inc (EMC), frågan är nu var de europeiska återförsäljarna samt konverteringsföretaget Electric Motor Cars håller hus i Rumänien, om det går att få loss bilar för den europeiska marknaden...?
Förvånadsvärt tyst här i Europa om dessa elbilar som redan nu i Juni kommer att lanseras (godkända) i USA, med räckvidden 320 km via 24 kWh (?, verkar högst osannolikt att 24 kWh ska räcka till 320 km.., innebär ju endast 0,75 kWh per 10 km!) högtempererade (ca 300 grader Celicius) Natrium-NIckelklorid-batterier (Na-NiCl2) från ZEBRA, och en (amerikansk) AC-motor på ? kW som ger toppfarten 120 km/h.
 
 
Irländskt elbils-bidrag på 50.000 SEK !
2010-04-14
Amerikanarna gör det, engelsmännen gör det, danskarna gör det, ja till och med irländarna gör det med ett statligt elbils-bidrag på hela 50.000 SEK ! Samtidigt ska 3500 ladd-stolpar instaleras.
Sverige ska vi inte tala om...
 
 
Mini E på Nürburgring.
2010-04-13
En special-preparerad Mini E tar sig runt en drygt 20 km lång racing-bana på tyska Nürburgring i full fart, se nedan länk.
Video:
 
 
20 öre per kWh via E-Kraft.
2010-04-13
E-Kraft heter ett nytt småländskt nätverks-kooperativ för billigare el som ska kosta 0,20 SEK per kWh mot de idag normala 0,40 SEK samt de stundtals horribla över-priserna på åtskilliga SEK per kWh (som nu i vintras till exempel).
Det är företagen i småländska Gnosjö (var annars i detta land...) som fått nog av det svenska/nordiska energi-monopolet.
 
 
Elbils-upphandling med 9 bil-märken !
2010-04-13
Vattenfall och Sthlm Stad arbetar på hårt med sin elbils-upphandling, och har nu kommit så långt att dom haft ett informations-möte där flera av alla de inblandade bil-leverantörerna givit publikationer i ämnet.
Till de större företag som anmält intresse är NCC, vilka kommer få köpa ett antal av Volvo´s konverterade C30-bilar (i regi Vattenfall) till ett "förmånligt" pris... Drygt 100 beställande partner-företag ingår i denna elbils-upphandling där 14.000 fordon (ca 50/50 fördelat mellan rena elbilar och äckel-hybrider) är det hittills samlade order-antal de ca 10 levererande elbils-tillverkarna kommer få vara med och kämpa om...
 
 
PC-Aero - tyskt eldrivet flygplan.
2010-04-10
Elektra One heter ett helt nytt eldrivet flygplan från tyska PC-Aero som med sin elmotor på 16 kW kan hålla det drygt 8 meter ving-breda och endast 120 kg tunga planet (varav 30 kg batterier, kemi?) plus pilot-vikt i luften under max 3 timmar med max-hastigheten 120 km/h. Med sin låg-varvs-propeller på endast 1800 varv per minut är planet både tyst och vibrationsfritt, och kan via sitt goda/höga glidtal (26:1, likt ett segel-flygplan) klara en ordnad landnig även om motor-haveri skulle uppstå, vilket dock synes extremt osannolikt då motorns service-intervall är oslagbara 10.000 timmar (drygt ett års kontinuerlig drift)..!
 
Planet klassa som UL-subclass (ELA 1 , LSA class) vilket är en ny och mindre krävande (samt därtill billigare) klass.
Ännnu ingen prislapp funnen för detta lilla men excelenta "vilja-ha-plan" (som även kommer finnas med solcells-beklädda vingar som tillval), men med så gott som obefintlig drift- och service-kostnad betalar denna kärra nog av sig tämligen omgående.
Länkar även till en artikel som har med hela 10 stycken eldrivna flyg-farkoster (skulle bli 11 stycken om ovan PC-Aero också var med).
 
 
Snabbladdad Mitsubishi iMiEV.
2010-04-08
Sveriges (snudd på) tottala efterblivenhet på elfordons-området illustreras ytterligare exemplariskt i nedan video där (engelska) Gearless tar sin Mitsubishi iMiEV och kör till en snabb-laddnings-station och laddar upp batterierna på 15 minuter..!
I Sverige existerar ännu inga iMiEV på vägarna, än mindre snabb-laddnings-stationer...
Video:
 
 
Vertical Wind-snurran i Falkenberg.
2010-04-07
Vertikal-snurran från Vertical Wind som nyligen instalerats utanför Falkenberg gemomgår fortsatt montering och testning av ingående delsystem innan verket är klart att driftsättas inom några veckor. Vädret denna dag (som undertecknad hade vägarna förbi längs med E6:an) ödslade solen både 15 grader vår-värme och frikostigt med vind (jodå, trot eller ej, men det är faktiskt solen som indirekt ligger bakom vinden också!), fast verket stod fortfarande till synes otåligt still, men imponerade med sin storlek där själva tornhöjden utgör 40 m högt upp i luften, och ving-bladen kanske 10 m ytterligare ovanför.
 
 
200 kW kommer verket att leverera när ideal-vinden (ca 12 m/s ?) blåser över den Halländska slätten, då ska det också bli intressant att på nära håll få uppleva verkets tysthet (inga swoshande propeller-vingar) och på längre håll bilda sig en välgrundad uppfattning om det mer estetiskt harmoniska rörelse-mönstret som rimligtvis torde tilltala och utgöra en mjukare gång för ögats smak, förhoppningsvis något som ska komma närboende tillgodo, då en alltför negativt påverkad landskapsbild förtar en del av den tottala miljö-nyttan eftersom även utsikt och landskaps-bild har ett mycket stort värde för oss människor. Den allmänna uppfattningen för närboende är nog gennerellt (?) att dagens konventionella vindsnurror med en tre-bladig propeller påbjuder allt för stor inverkan i landskaps-bilden, likt en sylvass roterande mixer-kniv...
 
Självklart ska vi premiera en så skonsam vindkraft som möjligt. Eftersom det visuella intrycket är högst subjektivt, vore det nog tacksamt för tillverkare och projektörer om så många som möjligt lämnade sina synpunkter på detta vertikal-verks syn-intryck, vilket samtidigt går lätt att jämföra med intrycken från propeller-snurrorna som står inte många km därifrån.
Alltså en slags estetisk enkät-undersökning, som när den (sannolikt) faller väl ut till vertikal-snurrans fördel, torde ge ytterligare argument för att satsa på vertikal-turbiner och samtidigt lugna den faktiskt, i takt med den ökade vindkrafts-utbyggnaden, också ökade vindkrafts-motståndet.
Vi vill naturligtvis inte ha menings-skiljaktigheter eller drabbas av improduktiva intresse-motsättningar mellan människa och miljö.
Vertikal-vindkraft är ytterligare ett steg i rätt riktning, för miljö och människa.
 
Se också den danska länken nederst som pedagogiskt visar den aktuella el-distributionen från och till landet (import och export), samt landets elproduktion från vindkraftverk, med uppdatering ca var tredje minut. Per den 9 April kl 22.30 gav den danska vindkrafts-produktionen respektabla 914 MW..!
 
 
Ny svensk elmoped, -nästan...
2010-04-05
Vad som helt obegripligt obemärkt verkar ha passarat förbi elfordon-sveriges kännedom, i vårt eget land på vår egen bakgård, är ett elmopeds-projekt som förra året resulterade i en prototyp konstruerad och tillverkad av JSG-Produkter i samarbete med Designhögskolan i Umeå på beställning av Umeå Energi. Tanken var att få igång en serieproduktion, men verkar som om beställaren Umeå Energi tyckte det blev för dyrt och istället beställde kinesiska el-mopeder...
(beklagar den dåliga bild-kvaliten)
 
 
350 km elmopedturne.
2010-04-05
Snart, den 28 Maj, drar förmodligen sveriges första eldrivna moped-turne igång, från Karlstad till Sthlm, en sträcka på 350 km längs med vilken diverse artister kommer medverka utöver de som själva är med och kör, bland annat inte helt obekanta TV-metrologen Pär Holmgren, i en föreställning kallad "350 km för klimatet".
Video (förra årets turne/föreställning: "Så länge sladden räcker").
 
 
Cleantech Sweden - om grön teknik.
2010-04-04
Cleantech Sweden heter en sajt som skriver om bland annat elfordon och förnybar energi.
 
 
Svensk el-roadracing !
2010-04-01
Morris Motorcycles Racing Team heter ett helt nytt - och svenskt ! - el-roadracing-projekt som ska vara med och tävla i det lika nya internationella TTXGP 2010. Extra stolta synes de vara eftersom de också lyckats få "Rally-princessan" Annie Seel med som förste-förare..! Teaméts MC kommer baseras på Mavizen´s racingplattform TTX02.
Ytterligare ett svenskt racing-team med att slåss om den nordiska hedern heter Swedish Electric Racing Team.
Video:
 
 
PEP Stations - Power to the EV People.
2010-04-01
Ännu en ladd-stations-tillverkare, denna gång från amerikanska PEP Stations (Plug-in Electric Power).
 
 
- PRIS-EXTRA -
Nissan Leaf för 290.000 SEK !
2010-04-01
Definitivt inget April-skämt är nu äntligen officiella, och i elbils-sammanhang mycket tilltalande, priset på Nissan´s elbil Leaf, närmare bestämt (trumm-virvel...); 290.000 SEK rekomenderat kund (i bara Japan, eller hela världen?), alltså ett förvånansvärt väldigt lågt pris ! Det japanska slutliga priset efter statlig rabatt (på hela 60.000 SEK !) blir 230.000 SEK, minus ytterligare indirekt kostnader för liknande vägskatt (car-weight tax och car-acquisition tax) som elbils-ägare i Japan undantas från.
 
Amerikanska medborgare i allmänhet ska naturligtvis (...) erhålla ännu bättre förmåner (kontra Japan, beroende på de nationella pris-skilnaderna) varpå det av Nissan rekomenderade kund-priset där blir 236.000 SEK, men inte nog med det.., också minus (..!) ett statligt skatte-avdrag på 54.000 SEK (..!), men det stoppar inte där heller om du råkar bo i till exempel Kalifornien som ger ytterligare 36.000 i skatte-avdrag (tax break), varpå slut-priset blir mikroskopiska 142.000 SEK.................., för en sprillans ny hypermodern elbil som i ström kostar drygt 1 SEK per 10 km att köra och har närapå noll service-behov !
-Jösses!
Nissan´s egna leasing-system kostar (i USA) 2500 SEK/månad under 3 år, plus en kontantinsats på 14.000 SEK och övriga skatter.
 
Från och med i dag går bilen att beställa (i bara Japan, först den 20 April i USA), och kommer börja tillverkas i September, för att slutligen i December hamna - så efterlängtat - i försäljnings-hallarna (i bara Japan/USA?).
85.000 intresse-anmälningar finns redan enligt Nissan (globalt, Japan eller bara USA?), och dessa har (inklusive en avgift på 700 SEK) förtur i reservations-listan (förbeställningar) som öppnas den 20 April (i USA) men träder i effekt först i Augusti.
Under nästa år 2011 förväntas 50.000 exemplar av Nissan Leaf tillverkas, gissningsvis ca 10.000 tillverkade detta år (varav 6000 lär säljas i Japan).
Även en stationär ladd-staton (220 V i USA) för bruk i tex det egna garaget finns som tillval (utöver ombordladdaren?), till priset 16.000 SEK, som även den subventioneras till ca hälften (8000 SEK).
Leaf kommer i två olika versioner, en SV (standard) och en ca 7000 SEK dyrare SL som har lite extra funktioner såsom back-kamera och solceller.
 
Något symptomatiskt finns inte Nissan´s modell Leaf med på den svenska Nissan-sajten....
-Finns det någon på svenska Nissan som kan delge vilkoren för Sverige, exakt när och till vilket pris Nissan Leaf finns till försäljning här hemma, och vilka förmåner (samt skatte-rabatter) den svenska staten tänker erbjuda oss elbils-köpare, eller ska vi behöva åka/flytta till USA eller Tyskland och privat-importera...?
Det står att Europa ska få Leaf-bilar detta år, men inte vilka länder och till vilket antal, Sverige lär tyvärr knappast finnas med på detta års lista....
 
Pris-krig !
I skrivande stund verkar Mitsubishi med sin iMiEV, som ett direkt (strategiskt inväntat...) svar på Nissan´s pris-mässiga publicitets-framgång, vilja dra ner beloppet på sin prislapp, från nuvarande 340.000 SEK (i Japan, 420.000 SEK i England...) till 295.000 SEK (i Japan, England okänt). Till detta kommer, liksom för Nissan Leaf och andra elbilar, en japansk statlig subvention/pris-reduktion på 60.000 SEK, alltså 235.000 SEK för den japanska kunden. Jämfört med Leaf är iMiEV en mindre bil med mindre utrustning och lägre prestanda, så kanske vi har en första preliminär segrare i denna unika och prestige-fyllda kamp, oavsett vinner kunden, miljön, hälsan och plånboken!
 
 
GenShock´s från Levant.
2010-03-29
Generator-stötdämpare - eller Genshock´s - är nu en verklighet, med (snart) konkret köpbara produkter från det amerikanska företaget Levant Power Corporation, vars konstruktion bygger på olja (...) som driver runt en liten mikro-generator (?)..., således inte den idealaste konstruktionen som använder enbart Permanent-Magneter, varpå annars olje-stötdämparnas tid snart äntligen torde vara förbi, och till exempel en elbil verkligen till helt 100 % bli fri från olje-giftet, varpå bilens vertikala fjädrande "upp-och-ner-energi omvandlas till åter-användbar elektricitet istället för bortslösad värme.
 
 
UKEVS - ny engelsk förening.
2010-03-29
UKEVS är en ny englesk intresse-organissation för elfordon, med syfte att stödja implementeringen av elfordon i det engelska samhället.
 
 
Feed In Tariffs - engelska förnybara kWh.
2010-03-27
-En kopp te och lite sol tack..!
Engelsmän får numera (från och med 1 April -10) ekonomisk kWh-baserad ersättning för el-produktion från förnybara energi-källor såsom sol, vind, vatten och - hör och häpna - även bränsleceller och elverk (Micro-CHP, upp till 2 kW)..!
Mest ersättning per egen-producerad elektricitet ger ny-instalerade tak-solceller (max 4 kW) med hela 4 SEK per kWh för den egen-konsumerade förbrukningen (internt), och ytterligare drygt 0,33 SEK per utmatad ("exporterad") kWh till det allmänna elnätet, dvs närmare 4,5 SEK per kWh, under 25 oavbrutet garanterade år !
I ett räkne-exempel där 2,5 kW (peak) solceller instalerats förmodas 2500 kWh årligen genomsnittligt produceras och skickas ut till det allmänna elnätet, varpå 10.700 SEK utbetalas av staten till innehavaren varje år, -skattefritt (företagare betalar vanlig vinst-/företags-skatt)!
 
Det riktigt trevliga är att alla kan nyttja detta ersättnings-system, inte bara stor-företag eller offentliga byggnader osv, och alla har rätt att, enligt en differensierad tariff, få ersättning på instalationer upp till max 5 MW ! ! ! Ju större instalation desto mindre ersättning, till exempel 4 SEK per kWh för max 4 kW, medan 5 MW solceller bara ger 3,2 SEK per kWh.
Tariff-differansen för ett vindkraftverk på max 1,5 kW ger ca 4 SEK per alstrad kWh, medan en turbin på 5 MW bara ger 0.5 SEK per kWh.
 
En turbin på 30 kW från tex svenska Vindon, som med genomsnittliga vind-hastigheten 7 m/s levererar 70.000 kWh årligen, ger innehavaren 210.000 SEK per år (vid 3 SEK per kWh), varpå avskrivningstiden för detta verk inklusive mast och växelriktare torde kunna ske redan efter 3 år (ca 610.000 SEK i inköpskostnad, plus anslutning till elnätet/instalatör, och eventuell kostnad för den mark verket ska stå på), därefter från och med år 4 fram till och med år 20 (dvs 17 år) går (privat-)ägaren till verket med 210.000 SEK i ren vinst varje år, tottalt ca 3,5 miljoner SEK..!
 
Frågan nu närmast kanske är hur en svensk medborgare/företagare (i England) kan nyttja detta engelska system, om man måste vara engelsk medborgare/företagare...(?).
Samtidigt är det typiskt/ironiskt hur den svenska "satsningen" på vindkraft, med 25 gånger utbyggnad planerad till år 2020 (bara i västsverige), ska anses och förväntas klaras utan den minsta ekonomiska insats/incitament från statens sida, utan snarare här - i vanlig ordning - energi- och moms-beskattas och gentemot elnäts-bolag anslutnings-bromsas genom olönsamma vilkor.
 
Sverige är såldes alltjämt en rellativ styggelse på området premierad förnybar energi. Sverige snackar brett men värnar samtidigt etablisemangets (statliga Vattenfall och elbolagens) befintliga inkomst-system som tydligen inte under några omständigheter får äventyras med en radikalt förmånlig - och därmed effektiv - ny subventionerad och därtill reellt konkurrerande energi-marknad. Dessutom missgynnas rellativt sett den svenska vindkrafts-industrin av att övriga europeiska länder får bättre snurr (!) på sina respektive marknader, som får Sverige svårare att hänga med i utbyggnaden och konkurrera på marknaden, mindre antal svenska företag ser ekonomisk rimlig förtjänst att starta en inhemsk produktion av vindkraftverk, med de här i landet så långa avskrivningstiderna på upp till 10 år.
 
Det är inte lite symptomatiskt hur den svenska principen bara är att gynna etablisemanget och hindra sina egna medborgare från en förnybar energi-revolution med gratis och för gemene man lönsam energi... Jämfört med England, Spanien och Italien är Sverige en förnybar energi-skam-fläck på den europeiska kartan, som vanligt... Landet Sverige och dess regering har blivit ekonomiskt partisk och jävig i allt som rör energi, med Vattenfall och kärnkraftverk som till alla medel ska skyddas från "otillbörlig" konkurens (vara en ekonomiskt skyddad verkstad)... Till skillnad mot tex England där politik skiljs från kapitalism (-nåja...), premierar Sverige egoistiskt giriga ekonomiska intressen framför miljö, hälsa och energi-frihet åt folket. Sverige kommer nu ofelbart hamna ytterliga på efterkälke (igen), inom det som vi utåt sett i "proppagandan" så omsorgsfullt vurmar för, "okej. låt det ske (förnybar energi) men ta inte våra pengar och tjänstemanna-byråkratiska makt, får då jädrar anamma..!". Nuvarande "system" bygger alltså på att låta endast stora "drakar"/storföretag ha ekonomiska förutsättningar och därtill uthållighet att invenstera i vindkraft med 10 års väntan innan vindsnurrorna genererar reell vinst, och då alltså alltjämt till det befintliga energi-etablisemanget/stor-kapitalet (ett slags ekonomiskt status quo). Det förstår väl var och en att miljarders intäkter inte bara kan demokratiskt och demografiskt fördelas rättvist bland våra medborgare, detta kapital och dess vinster är oss en naturlig och självklar ("finans-adlig") traditionell rättighet.....
 
Det bästa vore att straffbeskatta all småskalig form av förnybar energi-verksamhet, och allra hellst försvåra den byråkratiskt samt ekonomiskt, i synnerhet gentemot elnäts-bolagen..., då skulle vi slippa all denna irriterande verksamhet!
Sagt och gjort, här står vi med förmodligen europas mest skamliga energi-politik.
Som grädde på moset får vi en sårbar smått på inavlad energi-produktion som blir hyper-känslig för drift- och leverans-störningar, som tex nu i smälllkalla vintras när el-produktionen inte höll takt med förbrukning/efterfrågan, det är ju väldigt säkerhetspolitiskt smart, nationalekonomiskt också, när samhället rasar ihop bara för att all elproduktion är så centraliserad och odynamisk/kartell-styrd, med stundtals astronomiska (men ack så ljuvligt skönt lönsamma) kWh-priser. Alltså rena skämtet till energi-politik, och de lidande är vi vanliga medborgare.
Grattis ekonomiska och politiska etablisemang, ni drar oss baklänges ner i den mörka och kalla medeltiden, vi är er djupt tacksamma, medan engelsmän, spanjorer och italienare samtidigt skrattar åt oss..!
 
 
Inizio - Från 0 till tunnelseende på 4 s...
2010-03-25
Amerikanska företaget EV Innovations Inc (evii) kommande superbil Inizio accelererar från 0 till tunnelseende på 4 s...
Video:
 
 
Smidig nav-motor från Evans Electric.
2010-03-25
Något förenklat (eller förkrångligat...) kan en ny nav-elmotor från företaget Evans Electric beskrivas som en vanlig AC induktions-motor fast tillplattad som en pankaks-motor...
Mer-vikten för just denna nav-motor synes rellativt marginell.varpå väghållningen torde hållas godkänt oförändrad, ett annars störande inslag för de typer som är av tyngre sort.
Spänningen 400 V 3-fas driver varje hjul med 75 kW och förmår accelerera en fyrhjuls-driven bil till 100 km/h på under 3 sekunder.
Notera motorn´s stator som inte går runt hela motorn´s rotor, utan bara halva omkretsen (180 grader), samt att motorn´s storlek/tjocklek inte tar mer plats än ordinarie bromsskiva och bromsok, varpå motorn´s integration i hjulet går maximalt smidigt utan att förändra ordinarie konstruktion. Förefaller dessutom (?) som motorn inte innehåller några Permanent Magneter, vilket är råvaru-strategiskt klart fördelaktigt.
Om alla dessa tekniska atribut ovan stämmer är denna disk-motor förmodligen en av världens bästa motor-teknologier inte bara för elbilar, utan även för hela världens samlade fordons-produktion!
- Super-kompakt. - Super-lätt. - Super-stark. - Super-billig (?). - Super-effektiv (?). - Super-tålig. - Super-driftsäker.
Video:
 
 
Mitsubishi iMiEV nu med prislapp!
2010-03-25
Priset för en Mitsubishi iMiEV levererad från och med den 1:a Januari 2011 i England är nu fastställt till ca 420.000 SEK (inklusive moms), minus det engelska elbils-bidraget på 55.000 SEK varpå netto-priset blir 365.000 SEK (plus övriga förmåner som gratis parkering, stads-tull-frihet och vägskatt-befrielse värt över 20.000 SEK årligen).
Bilen har komposterbara golvmattor gjorda av bambu-fiber som tillval (!), och 4 Euro NCAP-stjärnor i krock-säkerhet.
Icke att förglömma den miljö- och hälso-mässiga säkerheten på 100 % avgas-fritt..!
 
 
Amerikansk Fiat 500 EV år 2012...
2010-03-22
Italienska Fiat ska om två år (2012) tillverka eldrivna Fiat 500 i USA, med räckvidden 160 km. Varför det ska behöva dröja enda till 2012 innan en stor bil-koncern lyckas färdigställa en liten elbil, medan rellativt pyttelilla svenska EV Adapt redan gjort en lysande Fiat 500-konvertering som tillverkas och säljs i detta nu, är smått på obegripligt...
"Det tar ytterligare två år att överkomma motor- och batteri-hinder"...
-Vilken värld lever Fiat´s tekniker i...?
 
 
30 % förbättrad VAWT-snurra.
2010-03-21
Gissningsvis 30 % ökad uteffekt får man från en VAWT-turbin om man avskärmar den mot-gående halvan (se bild nedan), varpå det negativa motriktade luftflödet ej längre utövar motstånd på turbinen, en extremt enkel och därtill billig metod som ger extremt förbättrade prestanda! Kanske något för Vertical Wind i Falkenberg att fundera på...
Det är kinesiska tillverkaren Jiangsu Jindu Wind Power Technology Co., Ltd. som förefaller vara den första att tillämpa denna enkla teknik.
 
 
Billig vertikal-turbin modell Darrieus.
2010-03-21
En, förvisso inte bygglovs-befriad, VAWT-turbin modell Darrieus (?) på 5 kW för ca 80.000 SEK plus frakt och moms från Kina, med 4 m diameter. Tillverkaren heter Qingdao Bofeng Wind Power Generator Co., Ltd.
 
 
Fläkt-turbin från Aerofortis/VTEK.
2010-03-21
Aerofortis heter en tyst-gående fläkt-turbin på 1200 W som saluförs av Åländska VTEK Energy, till priset ca 70.000 SEK för ett kit med växelriktare.
 
 
Allt fler vertikal-snurror.
2010-03-21
Nu dyker dom vertikal-axlade vind-turbinerna (VAWT) upp allt mer, inte bara som de stora kommersiella 200 kW-verken utanför Falkenberg, utan även för privatpersoner med bygglovsfria dimensioner (max 3 m diameter), föga överaskande via asiatiska tillverkare.
Några modeller visar också prov på lösningar utanför gängse norm, som till exempel vind-turbinen från kinesiska Qingdao Jinfan Energy Science&Technology, vilken har en egen ving-"profil" eller snarare ingen profil då bladen i princip bara består av itu-delade plaströr..
Priset via en svensk importör för ett 1000 W turbin-kit, JFVC-1000W, (inklusive mast, batterier och växel-riktare) är ca 36.000 SEK, vad en egen import hamnar på är okänt. Inom bygglovsfritt-gränsen max 3 m diameter finns det även en (i samma fysiska dimension...) 2,5 meter´s turbin på 2000 W (vid 10 sekund-meter).
Kul är det att nya turbin-teknologier vinner mark och skapar en mångfald och (pris-/teknik-)konkurrens på marknaden, dessutom anses vertikal-snurror besitta ett antal fördelar kontra vanliga trebladiga horisontal-snurror, såsom nästan helt tyst gång och estetiskt mer tilltalande för ögat (harmoniskt mjuk och symetrisk rörelse-profil).
 
 
Windon säljer vindkraftverk.
2010-03-21
Ett svenskt företag i Väderstad (Linköping) som säljer vindkraftverk via sin exemplariska sajt, med utförliga priser och beräkningar på årlig producerad mängd kWh för de olika lösningarna.
Storlek på turbinerna upp till 12 m diameter som ger 30 kW, passande lantbruk och mindre företag.
Dessutom en artikel (publicerad 09-10-31) i nedan länk som beskriver svenska kWh-systemet kontra Italien som (i motsats till bedrövliga Sverige) förefaller vara rena dröm-landet beträffande det ekonomiska kring vindkraft, eller vad sägs om 50 % i invensterings-bidrag genom skattereduktion (vid enbart egen förbrukning), alternativt från det statliga elbolaget erhålla 3 SEK per egen-producerad och levererad kWh, vilket i ett exempel efter 3 år efter invensteringen resulterar i 500.000 SEK i årlig netto-vinst, år efter år (men hur länge?), genom att i princip bara rulla tummarna..!
I Sverige tar det alltså minst 10 år innan en vindkrafts-invenstering börjar leverera vinst, medan detta sker redan efter 3 år i Italien, dessutom med ca 6 (?, 0,5 SEK/kWh i Sverige?) gånger så hög marginal !
Det är inte bara vindkraft Italien stödjer mycket bättre än Sverige, även solceller erhåller generösa förmåner på (upp till) hela 4,5 SEK per producerad/levererad kWh, dessutom är det från och med förra året (-09) lagstadgat att alla nybyggnationer samt renoveringar (av både lägenheter och villor?) måste instalera minst 1 kW (elektrisk eller termisk?) förnybar energikälla (per fastighet eller lägenhet/villa?).
Även Spanien och Frankrike har betydande ekonomiska förmåner för vindkraftverk och solceller.
 
 
Kommande svenska elfordons-bidraget.
2010-03-20
När nu vår svenska regering sitter och frenetiskt (...?) utreder framtida kommande bidrags-former för elfordon, vore det väl på sin plats att här i god tid tala om för dom vad dom ofelbart kommer glömma och mer eller mindre "lyckligt ovetande" utesluta, nämligen bidrag även för konverteringar av nya och begagnade fordon (till exempel bensin-bilar, bensin-mopeder/motorcyklar, bensin-utombordare osv)...
Det ska ju rimligen inte göras skillnad på ett nyregistrerat elfordon vare sig det kommer från en stor tillverkare eller en enskild själv-byggare!
Det görs desutom dubbel nyta med konvertering av äldre bensin-bilar, då dessa i regel spyr avsevärt mer hälso-dräpande avgaser än vad en nyare bensin-bil gör (om nu köparen valde en sådan istället för elbil), samtidigt som vi minskar resurs-slöseriet.
Se nu till - statligt avlönade byråkrater och tjänstemän - att INTE utesluta privata elfordons-konverteringar ur det kommande bidrags-systemet för elfordon, tack, skandal vore annat ! ! !
 
 
Argumentet "Miljövänligare":
2010-03-20
Finns det något mer urvattnat och mer missbrukat begrepp än Miljövänligare, speciellt då i bil-sammanhang...
Om man kör sin bensinbil lite långsammare är man miljövänligare. Ställer man bensinbilen i garaget och tar bussen är man miljövänligare. Låter man Volvo´s självändamålsenliga förbrännings-ingenjörer leka och mixtra med alla de tusentals ingående ventiler och skruvar i motorn och så minska kol-väte-förbrukningen X antal procent, då är man också miljövänligare. Efter tio år när ingenjörerna skruvat och experimenterat hejdlöst yterligare och så minskat förbrukningen (marginellt), då är man ännu en gång miljövänligare. Ja, man är till och med mijlövänligare varje gång man tar cykeln istället för bensinbilen.
Och så vidare, och så vidare.
 
Det finns alltså ingen egentlig nyans och referens i sammanhanget, begreppet Miljövänligare är godtyckligt från fall till fall, och fritt definierat från allt mellan reklam-argument till propaganda, där den minsta lilla ur-löjliga och reellt betydelselösa "förbättring" per en automatisk självskriven "naturlag" erhåller det så obestridbara epitetet "Miljövänligare" vilket betyder en absolut förändring till det bättre, och Volvo med gemener kan så blidka miljö-oppinion och köpare om hur mycket bättre nu deras förbrännings-monster blivit...
Nej, ett dödligt gift är alltid dödligt, det finns inget mitt emellan eller bara lite dödligt!
 
Förbrännings-motorer och avgaser från vare sig fossila eller förnybara kol-väten ger ifrån sig kopiösa mängder miljö- och hälso-dräpande kemiska gaser och partiklar, såsom NOx, CO, HC, O3 (Ozon) mm, mm, många av dem vetenskapligt erkända sjukdoms-framkallare och natur-förstörare.
Men nej då, nu har ju Volvo gjort sina förbrännings-modeller ännu "Miljövänligare"..........
Nu är det bara si eller så många gram Koldioxid (CO2), med nya och senaste alternativen "multi/flexi-fuel" (gas, etanol osv), med hybrid-funktion hit eller dit (putta-stoppa, eller dra-släpa...)....
 
Vore väl konstigt då vad alla som i dag försörjer sig på begreppet "Miljövänligare" skulle göra och försörja sig på när elbilen blir ordentligt realiserad.., förmodligen inte mycket, säkerligen bli Arbetslösare....
 
 
Eldriven Range Rover från LEC.
2010-03-19
Liberty Electric Cars (LEC), eller egentligen Liberty Europe (Electric Cars) Ltd, heter ett engelskt företag som konverterar Range Rover´s till eldrift, samt saluför sin egna el-drivlina.
 
 
Sydkoreanskt induktions-projekt.
2010-03-19
Elfordon kan få kontaktlös energi via induktiva kablar i vägarna, och på så vis utöka räckvidd samt minska behovet/vikten och därmed kostnaden av dyra (Li-)batterier i elfordonet, detta enligt ett sydkoreanskt OLEV-projekt (Online Electric Vehicle) via universitetet KAIST, där mindre test-bilar (modell Smart) via en mottagare 1 cm ovanför väg-ytan/induktions-kabeln får sin el-energi tillgodosed längsmed en preparerad vägsträcka, med i detta sammanhang noterbart ansenligt höga verkningsgraden 80 %. Vidare behöver bara ca 20 % av tex el-bussarnas linje-sträckning förses med kablar i vägbanan, såsom vid hållplatser och rödljus-korsningar. 120 sökta patent kring denna OLEV-teknik beskriver något den vikt och betydelse tekniken anses komma ha i framtiden.
Om kostnaden för utrustning krävd i vägbanan och i fordon inte blir för hög, torde även Sverige noga överväga ett dylikt system längsmed de större vägarna och i städer, då körsträckan för elfordon i princip både skulle bli oändlig lång och oändligt förbrännings-fri..!
 
 
Elfordons-rabatter i USA.
2010-03-18
Kalifornien ger sina medborgare en betydande pris-reduktions-rabatt på nya elfordon, vilka kan ses i en lista i nedan länk. Upp till 140.000 SEK för de största och dyraste lastbilarna ner till 10.000 SEK för motorcyklar, medan ordinarie bil-segmentet med Tesla Roadster och Nissan Leaf erhåller vardera 35.000 SEK i inköps-rabatt.
Om ett lands elfordons-ambitioner mäts i statliga inköps-subventioner, ligger USA/Kalifornien mycket bra till, det vill säga högt på listan, medan ett land som Sverige på motsvarande sätt ligger mycket långt ner (i OPEC-nivå...) med närapå obefintlig elfordons-ambition, vilket - för ett så högteknologiskt och "framstående" land - naturligtvis är föga smickrande.
 
 
The EV Project i USA.
2010-03-17
Mastodont-projekt för elbilar i USA när The EV Project till 2013 i fem delstater (varav tre på västkusten) ska ha infört över 10.000 ladd-uttag och nästan 5000 elbilar modell Nissan Leaf ! Det är amerikanska staten via energi-departementet som satsar drygt 700 miljoner SEK och upplåter åt företagen eTec och Nissan med underleverantörer att utföra uppdraget.
 
 
Klimatsmart.se .
2010-03-17
Sajten Klimatsmart skriver om klimat-smarta företag, som till exempel tillverkar elfordon och vindkraft.
 
 
Energinyheter.se .
2010-03-16
Sajt som skriver om energi-nyheter i nedan länk.
 
 
Vindrafts-mässan VIND2010.
2010-03-16
För alla i vindkrafts-branschen och med intresse däri, kan årets stora vindkrafts-mässa i Sverige - VIND2010 - vara lämplig att besöka, närmare bestämt den 15 - 17 September Svenska Mässan i Göteborg.
 
 
CHAdeMO - ny ladd-standard.
2010-03-16
Elbil-industrin´s olika aktörer försöker sätta standard på ladd-utrustning och dess ladd-handskar, med nu senast ett japan-europeiskt samarbete kallat CHAdeMO Association, där bland annat Nissan och Mitsubishi ingår.
 
 
Nordiska Projekt om förnybar energi.
2010-03-13
Sajten Nordiska Projekt skriver om den stora energi-industrin i Sverige, däribland de förnybara energi-områdena biomassa, vind och vattenkraft.
 
 
Atomik Cars gör Fiat 500-värsting.
2010-03-13
Franska företaget Atomik Cars ska tillverka en elektrisk super-version av Fiat 500, till det begränsade antalet 50 exemplar.
 
 
Renault och RWE gör tysk "e-autobahn".
2010-03-12
Renault och tyska elbolaget RWE har beslutat införa elbilar i Tyskland tillsammans, mitt i det tyska trafik-meckat runt staden Essen och motor-leden A40 längs med vilken laddnings-stationer ska byggas där drygt 100 elbilar från bland annat Renault ska utvärdera infrastrukturen inför kommande stor-satsningar.
 
 
¤ Leverans-Special ¤
EV Adapt´s första historiska leverans!
2010-03-11
Svensk historia skrevs idag när EV Adapt i Nödinge levererade sina två första konverterade Fiat 500 EV till Ale Kommun´s bilpol och hemtjänst. Resterande år förväntas ytterligare 600 exemplar lämna fabriken i elektriskt utförande, avsedda enbart för den svenska marknaden. Typiska kunder är energibolag, företag och kommunal-förvaltningar, som per bil betalar grundpriset 400.000 SEK från vilken momsen får lyftas för själva konverteringen men dock ej från bilens ursprungliga pris (privatpersoner betalar all moms).
 
 
Besiktnings-formen för denna Fiat 500 EV kallas "Small Series" och innebär att EV Adapt uppfyllt ett digert reglemente med gjorda tester för att kunna göra många elbilar (under 1000 årligen) utan att behöva omregistrera varje enskild bil på bilprovningen, vilket också hade gått men varit kostsammare och tidsödande.
 
 
Den orginal vattenburna kupevärmen ombesörjs efter konverteringen av en 4 kW elektrisk värmare, varpå fullgod värme torde erhållas även en rusk-vinter som i år, även om räckvidden blir några procent lidande (med energi-rikare batterier, tex Zink-Luft på 500 Wh/kg, skulle räckvidden inte nämnvärt påverkas).
 
 
Ladd-kontakten av motorvärmar-typ ansluts i nuvarande utförande nertill på "stötfångarens" högra sida, en position mindre lämplig dels då bilförarens rygg många gånger kommer böjas, dels då snöslask/vatten-stänk/isbildning och väg-salt lätt kommer åt. Kommande ladd-uttag ska emellertid placeras bakom Fiat-emblemet i nosen, en högre och mer strategiskt väl vald plats alltså.
 
 
Under huven syns motor-styrningen, laddaren, DC/DC´n och den elektriska vatten-värmaren på 4 kW.
 
 
AC-Motorn, av italienskt märke, är på 25 kW, 3-fas växelspänning. Batteri-spänningen är strax under 100 V beroende på säkerhet för service-personal/användare och kommande starkströms-föreskrifter för elfordon (om vilka vi gärna vill veta mer om!).
 
 
Instrumentpanelen har kvar sitt ursprungliga utseende, med den gula "glöd-tråds-lampan" som när slocknad bekräftar bilen klar för färd, det finns även (i detta utförandet) ett speciellt stöld-larm och dessutom ett alko-lås som först måste avaktiveras, varpå för den ovana "uppstarten" kan liknas vid proceduren vid start av ett mindre jetplan...
 
 
I EV Adapt´s bilfabrik jobbar numera alltså sytematiskt ett 20-tal personer med att konvertera Fiat 500 på "löpande band". Ett femtio-tal personer inklusive media fanns närvarande då EV Adapt´s VD och Ale Kommun´s ordförande officiellt verkställde den första historiska leveransen.
Hoppas vi får återkomma med ytterligare mil-stolpar i form av 100, 500 och 1000 levererade elbilar..!
 
 
Sverige storsatsar på elfordon !
2010-03-11
Svenska miljöministern och regeringen avser storsatsa på elfordon, och spår en dominans för dessa redan under 2020-talet. Meningen är att Sverige ska vara fossil-oberoende till år 2030, och tänker för detta underlätta/styra övergången genom drivmedels-beskattning (dvs högre kol-väte-pris), samt skapa ekonomiska förmåner (incitament) för elfordonen.
 
 
PRESS-EXTRA !
EV Adapt´s första leverans i morgon!
2010-03-10 kl 14:00
Äntligen är EV Adapt´s hemsida i skarpt läge, där utförlig information finns om deras konverterade Fiat 500 EV som redan i morgon Torsdag gör sin första officiella leverans till Ale Kommun i två exemplar, en för kommunens bilpol och en för hemtjänsten.
Med varje levererad bil medföljer en vindkrafts-andel som motsvarar ca 900 mils koldioxid-fri körning. För att erhålla full laddning och 120 km räckvidd från detta andels-vindkraftverk, behöver den snurra i endast en och en halv minut..!
-"När många talar om framtida produktion så levererar EV Adapt!", berättar Vice VD Peter Wahlsten".
Räkna med mer utförligare "Leverans-special" kommande dag!
 
 
100.000 Peugeot/Citroen-iMiEV.
2010-03-08
Mitsubishi (iMiEV) och PSA gruppen (Peugeot och Citroen) har nu skriftligt kommit överens om samanlagt 100.000 beställda Peugeot iOn och Citroen C-Zero för leverans från Japan slutet på detta året, med produktionsstart i Oktober. Med uppskattningsvis max tillverkade 20.000 bilar om året (beroende på brist på Li-batterier) rör sig avtalet under 5 år, dvs till och med 2015.
 
 
Drivesolar - elfordon och energi.
2010-03-08
En slags syster-sajt (baserad i USA av en privatperson) till temat i denna sajt indux, som handlar om energi och transport, verkar Drivesolar vara. Där finns mycket information och länkar samt nyheter om allt som rör elfordon och förnybar energi, däribland en artikel om klimat-mötet CO2 E-Race i Köpenhamn (December) förra året, med hela 70 st elfordon närvarade, som i bilder väl dokumenterats på Drivesolar´s sajt i nedan länk.
 
 
MotoCzysz säljer potent MC-drivlina.
2010-03-07
MotoCzysz Electric D1g1tal Dr1ve System heter en färdig drivlina framtagen för motorcykel-byggare, och det är potenta prylar det är frågan om, med kontinuerliga effekten 75 kW och vridmomentet 340 Nm i en liten (fotbolls-stor) vattenkyld Permanent-Magnet-motor på endast 35 kg, med 93 % verkningsgrad..!
Motor-styrningen, tilllika vattenkyld, klarar 240 V, 350 A och 85 kW.
De 8 utbytbara Li-batterierna innehåller 10 kWh till vikten 64 kg (ca 155 Wh/kg).
Prislappen 300.000 SEK (+ frakt och moms) för hela paketet (motor, styrning och 10 kWh batterier), och 170.000 SEK (+ frakt och moms) för endast motor och styrning (inkl batteri-kasset).
 
 
 
Dansk Opel-konvertering.
2010-03-07
Danska konverterings-företaget Wiberg & Sejr ApS, E-packed, konverterar Opel Meriva Activan för ca 420.000 SEK (inkl dansk moms) och Opel Meriva (familjebil) för 435.000 SEK (inkl dansk moms). Toppfart 120 km/h, och två timmars laddning ger 120 till 150 km räckvidd, 1,3 kWh/10 km (stadskörning?).
Eventuellt danskt elbilsbidrag, och slipper i så fall den nästan 100 %:iga bil-accisen, vilket kanske redan är medräknat i priset ? I Maj börjar de första leveranserna.
 
 
 - EXTRA -
el-SAAB om ett år ! ! !
2010-03-06
Ska vi våga tro på vad SAABs tekniska direktör uppger i en intervju med Sveriges Radio (SR) i går, kommer det finnas konsument-färdiga SAAB-bilar att köpa i bilhallen redan inom ett år -En helelektrisk SAAB gott folk ! ! !
 
 
Joule i bilhallen 2013.
2010-03-04
Sydafrikanska elbilen Joule från företaget Optimal Energy närmar sig alltmer produktion och försäljning, men det dröjer till 2013 innan den står i bilhallen och blänker, och då med prislappen ca 240.000 SEK.
 
 
Auto123 med "Green Wheels".
2010-03-04
Kanadensiska Auto123 har en avdelning för gröna fordon - "Green Wheels", där mycket intressant och aktuellt i elfordons-världen finns att läsa om.
 
 
 - EXTRA -
Quant med Zink-Luft-batterier?
2010-03-04
Var är bil-mediernas skriverier om världens mesta elbils-koncept Quant, som nu visas på Geneve-mässan?
När Porsche eller annan blod-drypande förbrännings-värsting presenteras på mässor.., då vet publik och media om tekniska detaljer nästan innan företagets egna tekniker hunnit skruva ihop slutprodukten.... Men Google News hittar i princip bara nedan länk (per dagens datum), i vilken en artikel från AutoBlog antyder kanske något av en världs-sensation - Zink-Luft-batterier !
 
Citerar rakt av en mening:
"Speaking of batteries, the NVL Quant might will ship with either a metal-air battery (like some hearing aids) or a refillable Redox Flow Cell."..., av metall-luft-batterier finns det i praktiken bara Zink-Luft-batterier att välja av, även om Magnesium fungerar likvärdigt, men som ju är kostsammare. Aluminum har fortfarande problemet med det resistiva oxidskiktet, och senaste tidens hysteri kring Lithium-Luft gäller laboratorie-experiment, med säkerligen ett decenium kvar innan kommersiell produkt.
 
Citat från Quant´s egna hemsida bekräftar också ett metall-luft-batteri i deras hög-prestanda-elbil:
"The NLV Quant allows for the modular installation of either a long-life metal-air battery or a rechargeable redox flow cell. These are both future-oriented, secure energy sources which help give the Quant exceptional power and range".
 
En spontan logisk tanke dyker upp här, och kopplar ihop det norsk/schweiz-iska Zink-Luft-batteri-företaget ReVolt (som kommer starta produktion i USA och leverera mindre batterier under året, och officiellt större elfordons-batterier redan nästa år) med denna Quant.
Med tanke på de få aktörer som finns inom Zink-Luft-batteri-industrin känns det inte nämnvärt långsökt att koppla ihop ReVolt och Quant, båda baserade i samma land..!
Produktion av den schweiz-iska (och tidigare svenska Koenigsegg-inblandade) elbilen Quant anges till 2011-2012.
Här gäller att damsuga media och expertis i jakten på mer information om Quant´s batteri-teknologi, tips emottages tacksamt!
En ett år gammal pdf-broschyr:
 
 
evME och maxEV från kängru-land.
2010-03-02
Australienska konverterings-företaget Energetic har nu två eldrivna fordon på sin repertoar; evME (Mazda 2) och maxEV (Volkswagen Caddy).
 
 
SEAT IBE - helelektriskt spanskt koncept.
2010-03-02
SEAT ger sig i och med pågående Geneve-mässan in i den eldrivna koncept-marknaden med sin IBE, en 2+2-sitsig ungdoms-designad elbil med 75 kW och 200 Nm "under huven" (SAAB 9-3 turbo har ca 250 Nm som jämförelse). Om detta rapporterar nät-tidningen "Vridmoments-magasinet"...
 
 
Öppna föreläsningar på Chalmers.
2010-03-01
Chalmers ger några besökvärda (?) öppna föreläsningar denna månad, om bränsleceller, egen el, och hybrider (elfordon).
 
 
Cleantech Sweden - miljö-nyheter.
2010-03-01
Cleantech Sweden heter en sajt som skriver utförligt om energi och miljö.
 
 
Video med iMiEV.
2010-02-28
Ett fyra minuter långt engelskt TV-inslag om Mitsubishi iMiEV.
-Titta och njut!
 
 
Havs-vindkraftverk från svenska Hexicon.
2010-02-26
Ytterligare ett svenskt företag inom vindkrafts-industrin - Hexicon AB i Öregrund - vilka utvecklat ett nytt havs-baserat system där ett vindkraftverk står placerat i varje yttre hörn på en sex-kantig flytande platform, samt ett i mitten, tottalt 7 vindkraftverk.
 
 
Smart vertikal-snurra.
2010-02-25
Ny vertikal ljudlös och estetisk vindsnurra från engelska företaget Smart Power Products Ltd - Secret Energy Turbine (SET) - som påstås förmå vrida ur 40 % av den i blåsten tillgängliga energin (jämför ca 30 % verkningsgrad hos "vanliga" tre-bladiga snurror).
 
 
9000 Mitsubishi iMiEV detta år.
2010-02-23
Hela 9000 tillverkade Mitsubishi iMiEV planeras komma ur fabriken detta år, och flaskhalsen är batteri-produktionen som inte hinner med den allt mer ökade efterfrågan på deras populära elbil. I April får även de japanska privat-konsumenterna sina första leveranser, vi svenskar får dock vänta ännu längre...
 
 
- EXTRA -
Sensationellt genombrott för bränsle-cellen !
2010-02-22
Det vi alla trodde skulle ta decenier av utveckling, verkar nu ett amerikanskt företag lyckats med -en bra fungerande bränslecell ! Priset idag är dock ännu för högt för privat-konsument men hoppas om 5-10 år bli runt 20.000 SEK för en rellativt liten enhet som kan försörja ett hushåll.
Tekniken är vanlig sand som bakats till en keram-platta vilket beläggs med ett slags (hemligt) bläck av olika sort på vardera sida. Varje keram, 10 gånger 10 cm stort, avger ca 20 W ("en glödlampa") och staplas i hög med metall-plattor emellan som inte nyttjar det dyra Platina utan en vanlig billig legering, för att erhålla önskad uteffekt. På ena sidan keramet, som är uphettat till 1000 grader Celcius, passerar vanlig luft (innehållandes 20 % syrgas) och på andra sidan passerar ett godtyckligt kol-väte-bränsle i gas-form (bio-gas, metan-gas, väte mfl). Till skillnad mot många tidigare typer av bränsleceller kan alltså denna hantera nästan vilket gas-bränsle som hellst! Även flytande bränslen torde kunna användas om dessa först förgasas (bensin, Metanol mfl). För vidare praktiskt bruk i ett hushåll måste även en växelriktare användas vilken gör om bränslecellens likström till växelström. Redan har ett flertal större amerikanska företag instalerat denna "Bloom Box" och i över ett år brukat dem problemfritt. Huvudsakliga fördelen med energi tagen ur denna bränslecell istället för vanliga ångturbiner är den dubbla verknings-graden, får vi då ponera ca 60 % om en turbin har ca 30 % (?). Övrig avgörande faktor är livslängden vilken bör vara ett par decenier, med endast luftfilter som behöver bytas med jämna intervall. Officiell premiär på Onsdag (amerikansk tid).
-Ett mycket överaskande och posivitivt energi-teknologiskt genombrott har härmed begåvats mänskligheten!
Video:
 
 
Elmotor vs kol-väte-motor.
2010-02-21
En bild säger många ord i sig själv, som i detta exempel nedan där ett stort vidrigt förbrännings-monster, bestående av tusentals poteniellt krånglande (och extremt service-kostsamma och miljö-påfrestande/resurs-slösande) slitage-delar, i både volym och vikt mångfaldigt otympligare än elmotorn som dessutom inte bara består av enda roterande outslitlig del, utan också är närapå dubbelt så stark, och kanske framför allt -med över tre gånger så hög verkningsgrad (ca 90 %)!
-Volvo´s Skövde-fabrik borde omedelbart ställa om till elmotor-produktion, annars är det där adjöss goodbye med hundratals jobb inom nära framtid..!
 
 
Verticopter med eldrift ?
2010-02-20
En kanske revolutionerande flygplans-helikopter - Verticopter - från amerikanska företaget Garrow Aircraft, med möjlighet till vertikal start och landning (likt en helikopter) samtidigt som den kan flyga precis som ett flygplan (i upp till 750 km/h !), en teknik som kallas för STVOL.
Den dubbla sju-bladiga kolfiber-propellern i mitten av flygplans-kroppen är i primärt utförande kugghjuls-driven (...) via två kol-väte-drivna turbiner, alternativt elmotor-driven via elektricitet från generator-turbin/bränsleceller eller batterier (i en helelektrisk version).
Video:
 
 
GAP Power Magnetic generator.
2010-02-20
Energi-maskiner som nyttjar Permanent-Magneter blir allt vanligare, så som tex GAP Power Magnetic Amplification & Neutralization gör med sin roterande konstruktion, vilken kan ses mycket utförligt förklarad i nedan video.
Video:
 
 
Elektriskt.se .
2010-02-20
"Elektriskt! - den elektriska bilens blogg" heter en svensk sajt som bevakar nyheter om elfordon i världen.
 
 
Hertz hyr ut Nissan Leaf !
2010-02-20
Okej, du kanske inte har råd att köpa nya elbilen Nissan Leaf, men du kommer i alla fall att kunna hyra den av Hertz!
 
 
Lagliga ladd-platser.
2010-02-20
Den 10:e Maj ska Transportstyrelsen komma med ett nytt lagförslag som ger kommuner laglig möjlighet att utplacer ladd-stolpar längs med kommunala/statliga vägar och gator och så kunna reservera ladd- och parkerings-platser enbart för elbilar, vilket idag faktiskt inte har stöd i lag-texten...
 
 
Vertikal-snurran i Falkenberg.
2010-02-20
Äntligen har den första vertikal-snurran (av fyra) monterats upp utanför Falkenberg, ett vindkraftverk på 200 kW utvecklat av Uppsala-företaget Vertical Wind. Produktionen i Falkenbergs-fabriken sysselsätter idag 6 personer och kommer bli ytterligare 6 till våren.
Video:
 
 
- Skandal-EXTRA -
Bly-batteri-skandal!
2010-02-19
40 miljoner bort-slösade statliga Fouriertransform-kronor till Effpower och bly-batterier med mindre Wh/kg (24) än de gamla vi redan plågats av i 100 år (30 Wh/kg), jämför med Li-batteriet på ca 120 Wh/kg och Zink-Luft-batteriet på ca 500 Wh/kg....
"Fördelen" med Effpower är längre livslängd och rellativ tålighet för höga effektuttag (800 W/Kg), som är det enda kriterium som huvud-uppdragsgivaren (den "allsmäktige" förbrännings-guden) Volvo har ställt för sina lastbils-/buss-hybrider... Pris-bild en tredjedel av NiMH (per Watt eller kWh???), får vi gissa då ca 1500 SEK/kWh? Bly som dessutom är en giftig metall ska ju rimligtvis fasas ur samhället, inte in..! Bly har ingen övrig nämnvärd funktion i samhället utöver som batteri, varpå den dagen tex Zink-Luft-batteriet erbjuds masskonsumtions-marknaden till samma pris som bly-batteriet men med samtidigt 15 gånger så mycket energi-densitet (och därtill 15 gånger så lång räckvidd), tvingas uppskattningsvis 80 miljoner kg (4,25 miljoner bilar á 12 kg startbatteri, + 500.000 lastbilar á 60 kg startbatteri, + alla här oinräknade truck-batterier) bly att placeras i säkert slutförvar, likt radioaktivt kärnavfall....!
-I den här "utvecklings"-takten kanske ett batteri dugligt för elbilar nås innan nästa istid...
-I det här landet strävas det efter sämre batterier med lägre energi-innehåll...
-I detta landet satsas det medvetet statliga skattepengar på destruktiv bakåtsträvande batteri-teknologi
-Landet Sverige vill och kommer aldrig medverka till ett genuint genombrott inom elbilens viktigaste område -batterierna!
-Skandal-Sverige !
2009-01-05 "50 Vinnova-miljoner för laddinfrastruktur (fortsättning)".
Video:
 
 
El-scootern Quantya Squter P1.
2010-02-19
Quantya premiär visar under pågående Zurich motorcykel-mässa sin nya el-scooter Squter P1.
 
 
Svenska elbils-rapporten."KAMEL".
2010-02-19
En elbils-rapport från Energimyndigheten på hela 70 sidor - Kunskapsunderlag Angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider (KAMEL) ER 2009:20.
 
 
Super-motor i super-elbil från AMP.
2010-02-18 (se även 2008-05-23)
Amerikanska elbils-företaget Advanced Mechanical Products (AMP) ska för sin super-läckra konverterade elbil GM Saturn Sky EV (heter Opel GT i Europa) använda 2 st (!) av (förmodligen?) världens bästa elmotor (bakhjuls-monterade) från Remy International (en likströms Permanent-Magnet-motor, modell HVH250TM, 33 kg och 60 kW), med prestanda som får förbrännings-motorer att önska dom inte existerade, eller vad sägs om en kompakt liten (mekaniskt outslitlig) sak (modell HVH250HT) på 43 kg med 93 % verkningsgrad, volym inte större än en fotboll, som ger 100 kW kontinuerligt och 150 kW toppeffekt med vridmomentet 460 Nm (nominell motor-spänning 650 V, och max kontinuerlig ström 300 A).
I USA kostar denna eminenta drivlina, inklusive arbete och Li-batterier som ger räckvidden 240 km, 175.000 SEK, plus då själva den ursprungliga förbrännings-bilen av årsmodell -07 till -09 till kostnaden ca 100.000 SEK och uppåt.
En super-kompetent el-sportbil (2-sitsig roadster) för prislappen ca 275.000 SEK (i USA), tullad, besiktigad och klar i Sverige för uppskattningsvis 375.000 SEK (inklusive moms, utan mellanhänder).
 
 
 
GearlessUK kör Mitsubishi iMiEV.
2010-02-18
GearlessUK är en ny video-kanal på YouTube där verbalt underhållande engelsmannen Robert Llewellyn (även upphovsmann till video-kanalen Llewtube/Carpool) kommer låta oss följa med under ett års tid i Mitsubishi iMiEV som han får disponera i ett elbils-test.
 
 
Energinyheter.se .
2010-02-17
En sajt som skriver flitigt om energi är Energinyheter.se , däribland en dags-färsk artikel om statliga Vattenfall som sägs öka invensteringarna i kol- och gaskraftverk samt brunkols-brytning (...) med 72 % (eller 100 miljarder SEK under en 4-års period), samtidigt som vindkrafts-invensteringarna ska dras ned med 50 %, vilket anges bero på lägre elpriser (och därtill indirekt längre avskrivningstid och lägre vinst/avkastning)...
-Vilka lägre elpriser.....??????
-Var finns dessa lägre elpriser?????
-Upplys gärna oss el-konsumenter, vars el-räkningar bara blir högre och högre, var de billigare el-priserna finns.........!
-Är den allmänna el-pris-trenden på el-börserna inte sådan att priserna nästan stiger för varje år som går, och så enligt alla bedömmare kommer göra i all förutsägbar framtid......?????
Se prisutveckling sidan 8:
 
 
Elbilen Eva från finska Valmet.
2010-02-17
På kommande Geneve-salong den 2:a Mars visar finska Valmet upp sin första egna (koncept-)elbil, en modell som i mångt och mycket är en kopia på Think City (vilken Valmet för övrigt också redan tillverkar i sin fabrik) med även liknande prestanda/räckvidd på 160 km, och 2+2 sittplatser. Medverkar i projektet gör Fortum och Nokia.
Finland kan alltså snart komma att ha fyra (!) kommersiellt tillverkade elfordons-modeller i sitt land; Think City, Toyota eCorolla, Fisker Karma (äckel-hybrid) och Valmet Eva.
-Hyvä Suomi !
 
 
Sport-båten Epic 21se.
2010-02-16
San Diego-baserade Epic Wake Boats har gjort en ny helt eldriven sport-båt - Epic 21se - som är nästan 7 meter lång och har en drivlina levererad av FLUX Power (USA) med 60 kWh Li-batterier, 200 kW elmotor och toppfarten 65 km/h.
 
 
Bosch skyndar långsamt...
2010-02-15
Tyska bildels-tillverkaren Bosch vill (av ekonomiskt uppenbara skäl) själva ange takten på övergången mellan förbrännings-teknik och eldrift, och menar att förbränning kommer dominera i minst 20 år frammåt, med eldriften som "komplex", dyr och i behov av att "mogna", att (batteri-)räckvidden alltjämt är elbilens största stötesten...
-På tal om att mogna.., förbränningsmotorn.., hur många hundra år till behöver den för att tex öka verkningsgraden från 27 % till 28 %........
 
 
Projekt Grön Bil - 200.000 elbilar !
2010-02-15
Norska Grön Bil (Grønn Bil) är ett projekt som jobbar för 200.000 elbilar på landets vägar till år 2020. Bakom projektet står Energi Norge, Transnova, Kommunenes Sentralforbund och ZERO.
 
 
Nordic Electro gör ladd-stolpar.
2010-02-13
Nordic Electro AB heter ett svenskt företag i Ystad som satsar på ladd-stolpar, och som bland sina bättre referenser har projekt "Green Highway" (Gröna E-14) som kund vilka köpt ett flertal stolpar.
Onekligen ökar kampen och utbudet i ladd-stolps-segmentet då nu ett flertal svenska aktörer finns aktiva, som alla vädrar morgon-luft i den elbils-våg som sköljer in över vårt samhälle och infrastruktur.
 
 
Vindlov hjälper med tillstånd.
2010-02-11
Energimyndigheten med flera ligger bakom nya sajten Vindlov som hjälper vindkrafts-byggare med tillstånds-processen när ett nytt verk ska etableras.
 
 
Bedini-generator nu för beställning!
2010-02-10
Fri-energi-intressenter har (förmodligen?) rejäl anledning att fira då en kommersiell el-generator modell Bedini nu finns att köpa i byggsats, troligen en första fri-energi-produkt någonsin färdig för den kommersiella marknaden. Bedini-generatorn, som driver sig själv samtidigt som den avger ett överskott (?) av elektricitet, sägs bland annat kunna ladda batterier i en elbil, med lägre nät-förbrukning än utan "energizer´n" ..!
Prislappen för detta "elverk" uppges till ca 30.000 SEK (plus frakt och moms), så den som beställer ett exemplar gör ett ganska friskt risktagande då inga opartiska referenser (i Sverige) ännu finns.
Video:
 
 
45.000 eldrivna Renault till Israel.
2010-02-10
Projektet Better Place (BP) satsar friskt vidare med sina elbils-planer, nu senast med Israel och där tänkta 45.000 (!) utbytta förbrännings-bilar till eldrivna Renault-bilar från och med nästa år 2011. Dessutom inviger snart BP sitt första demonstrations-center (i Israel) vilket är förlagt till och innuti (!) en ombygd gammal olje-cistern.....! Mycket mer provokativ och utmanande än så går nog inte att vara mot förbrännings-maffian.., alltså en mycket distinkt och konsekvent marknadsföring med högst tänkbara oblyga målsättning från vilka kunderna ska tas.....
 
 
Vinnova-rapport om elbilar.
2010-02-08
Statligt Vinnova-finansierade rapporten "Ladda för nya marknader" á 76 sidor spännande (!) läsning ingår i en serie av "Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" där tanke-smedjan Blue Institute står för tänkandet på uppdrag av regeringen med syfte att stärka och förbereda svenskt näringsliv inom berörda områden.
Temat i publikationen är "Elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen och servicestrukturer".
Och - håll i hatten...- rapporten ombenämner även Luft-batterier, men den som trodde att det gällde Zink-Luft bedrog sig kraftigt, istället behandlas Li-Luft (som inte ens någonsin funnits som fungerande cell i praktiskt bruk, bara i laboratorium...), samt drar slutsatsen att minst 1,5 % av fordons-parken, globalt sett, år 2020 är eldriven, vilket i reda siffror innebär ca 25 miljoner elbilar(/hybrider?) om 10 år, minst ..!
Poängteras dock görs att Lithium är en begränsad råvara.
 
Summerar denna rapport som ytterst en referens till andra rapporter och publikationer, vilka i sin tur refererar till andra rapporter, och så vidare, i all oändlighet.., varpå begreppet "tanke"-smedja och "tänkande" torde ses i skenet av skrivbords-konsulter som troligen aldrig sett, än mindre faktiskt hållit, en skiftnyckel på riktigt.., alltså ytterligare en - om än välmenad - självändamålsenlig elbils-rapport med enda reella funktion att avlöna byråkrater och tjänstemän.., med statliga pengar som borde gått till verklighets-projekt inom den befintliga och kommande elfordons-industrin. Statligt finansierade elbils-rapporter har det publicerats i snart fyra decenier, och hur många elbilar har det resulterat i på de svenska vägarna... -ca 350 stycken, på 40 år....
 
 
Vinter-test-centrum för elbilar i Älvsbyn!
2010-02-08
Snö och kyla måste även elbilar utstå, därför tar Testsite Sweden (Lindholmen/Gbg) fram testmetoder så att Arctic Falls vinter-testanläggning i Älvsbyn ska kunna sätta elbilarna på rejält prov med bland annat utvärdering av kupé-värme. Den bästa formen av värme uppges - inte helt oväntat - vara den elektriska ("brödrosten"), vilken är omedelbar och enklast/billigast/miljövänligast (inga vatten-element med glykol, expansions-kärl etc).
Radio:
 
 
Park & Charge ladd-stolpar.
2010-02-08
Ytterligare ett nytt ladd-stolps-företag - Park & Charge - från Västerås, som nyligen levererat en ladd-stolpe till Mälarenergi. Påpassligt nog bedriver företaget även nyhets-förmedling av andras elbils-artiklar genom sitt nyhetsarkiv.
 
 
Utveckling eller självändamålsenlig ingenjörs-fälla...
2010-02-08
Nu i dagarna när SAAB och Spyker redovisar pruduktplanerna för SAAB den närmaste framtiden, talas det om kostnader för att utveckla nya modeller.., -vad är det för fel på de modeller som redan finns, i Kina ska dom ju till och med fortsätta tillverka äldre modellen av 9-3, varför ska det vara ett självändamål att jämt och ständigt slösa miljarder SEK på ny design och "utvecklade" förbrännings-drivlinor och special-funktioner...?
Det närmaste svaret är nog att den samlade avlönade ingenjörs-eliten, konstruktörer och "utvecklare", har ett (existensiellt och ekonomiskt) behov av att behövas.., att den redan gjorda invensteringen i personal och maskiner/resurser måste utnyttjas för att erhålla reell avskrivning på satsat kapital. En partisk åsikt skulle dessutom hävda att utveckling behövs för att kunna konkurera med andra bilfabrikat, att en evolutionistisk bil-anpassning ständigt råder. Ja, må så vara, men inte till onaturlig självändamålsenlig överdrift, och inte på ett teknologiskt grovt snedfördelat vis! Satsning skall inte läggas på en ny ("modernare") kaross eller en ny förbrännings-motor som drar 0,1 Liter mindre per 10 km, utan på en elektrisk drivlina samt nya bättre batterier. Bilen som den ser ut idag är i stort oförändrad sedan den först masstillverkades för ca 60 år sedan, en Volvo Amazon från den tiden drar tex samma mängd kol-väte-bränsle per 10 km som dagens Volvo-modeller. Tänk om istället alla dessa "utvecklings"-pengar under årens lopp gått till elektriska drivlinor och batterier istället för "turbo" och GPS-navigator...........
 
 
Fiat 500 EV till Mälarenergi.
2010-02-07
Mälarenergi i Västerås har en eldriven/konverterad Fiat 500 från EV Adapt på gång, vilken tillfälligtvis kunde ses under "Villafamiljens mässa" denna helg. Fortfarande strular reglementen och myndigheter för EV Adapt varför bilen måste tillbaka till fabriken innan den slutgiltliga leveransen kan ske... Hade det funnits ett uns av seriöst menande från regeringens sida att satsa på grön fordons-teknologi, då hade dom också minimerat byråkratin för fordons-byggare och snarare istället inrättat en assisterande myndighet som snabbt och effektivt samt gratis (!) behjälper den svenska fordons-industrin i sin kamp för svensk-tillverkade eldrivna fordon...!
 
 
Aptera´s tre-hjuling snart i Sverige.
2010-02-07
Hosta upp 680.000 SEK (...) och en design-spektakulär eldriven tre-hjuling till MC-bil kan bli din, genom en till synes svensk agentur (?) - 7x7 i Husqvarna AB - som nästa år 2011 ska sälja den amerikanska elbilen Aptera (möjligtvis registrerad som MC?), med toppfart 90 km/h och 220 km räckvid.
 
 
Power Väst - Nätverk för vindkraft.
2010-02-07
Power Cluster och nätverket Power Väst satsar, genom Innovatum, på förenklade tillstånds-processer för vindkrafts-byggare, och håller ett (kostnadsfritt) vindkrafts-seminarium - Västsvensk Vindkraft - den 19:e i Falköping.
 
 
Lampo2 i djärv design.
2010-02-06
I video ackompanjerat av förföriskt ljuvliga toner visas nya Lampo2 från Protoscar upp, som kommer premiärvisas på kommande Geneve-salong den 4:e Mars. Onekligen en ny och djärv design, med ett ytterst eget formspråk som har förutsättningar att bilda norm för framtidens elbilar. Oavsett design-smak torde i alla fall prestanda tilltala, med dubbla motorer som ger fyrhjuls-drift och 260 kW ut på sulorna när plattan trycks i botten... 200 km räckvidd, 0-100 knyck på 5 sekunder och toppfarten 200 km/h för den som bokat tid på närmaste racing-bana... Efter 10 minuters (!) snabb-laddning finns det 100 nya friska km att åka.
Video:
 
 
Nordiskt ladd-projekt.
2010-02-06
Gemensamt ladd-infrastruktur-projekt mellan Norge och Sverige där Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Vägverket och Transportstyrelsen kommer delta med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE. Målet är fler elbilar på de Nordiska vägarna, citat:
"Med laddinfrastruktur menas laddplatser, skyltar och annan vägvisning, parkeringsplatser med mera, som gör det enkelt att köra elbilar mellan Norge och Sverige. Projektet kan användas till utprovning av ny teknik, till exempel för snabbladdning, samt bidra till att ge svar på frågeställningar knutna till standarder, säkerhet, betalningssystem eller andra områden gruppen finner viktiga".
-Varför inte, lite lagom provokativt, bygga en ladd-station utanför Volvo´s huvudkontor i Torslanda...
 
 
100 BYD e6 Taxi i Shenzhen.
2010-02-05
Helelektriska kinesiska elbilen BYD e6 nu levererade i 100 exemplar till taxi-bolag i Shenzhen !
 
 
Tammerfors Electric Vehicle Center (TEVC).
2010-02-04
-Finnländare kan elbilar.
Tammerfors blir elfordons-centrum i Finland/Skandinavien (?) när nu en lång räcka elfordons-aktörer etablerar sig där, bland annat genom programmet ElectriCity - ett kunskapscenter - , samt inte minst genom konverterings-företaget eCars-Now som i en före detta Volvo-bussfabrik ska tillverka elbilen eCorolla. Om 5 år hopas 2000 personer finnas sysselsätta inom denna elfordons-satsning.
Video:
 
 
Axeon gör Li-batterier för ECC-Citroen.
2010-02-03
Axeon, ett engelskt batteri-företag i stil med svenska Alelion (fast mycket större), satsar friskt på Li-batterier för elfordon, dessutom med väldigt hög (effektiv) energi-densitet på hela 230 Wh/kg, vars rellativt höga siffra uppges bero på ett smart BMS-system, likt svenska Electroengine´s BMS-system som ger SAAB True Electric imponerande räckvidden 250 km. Uppemot 500 av dessa batteripaket ska tillverkas kommande år för den av engelska ECC (Electric Car Corporation) konverterade Citroën C1 ev'ie.
Frågan är väl kanske om Electroengine och Axeon så småningom hamnar i patent-strid, för inte går väl det att på så många olika sätt maximera energi-utbytet ur Li-batterier...
(BMS = Battery Management System, Batteri-kontroll-system)
 
 
Project EVIE - Jorden runt i elbil.
2010-02-03
Jorden runt i en fabriks-producerad elbil är tanken med Project EVIE som om 118 dagar startar från Nya Zeland. Frågan är vilken elbil, kanske Think City, Tesla Roadster eller Mitsubishi iMiEV ?
 
 
Nissan får 18.000 japanska ladd-hotell.
2010-02-02
Nissan samarbetar med 18.000 japanska hotell med laddning.
 
 
ChargeStorm fixar ladd-betalningen.
2010-02-01
ChargeStorm heter ett nytt svenskt företag i Norrköping som renodlat syslar med ladd-infrastruktur och tillhörande IT-teknologi såsom betal-system mm.
 
 
CABLED-projekt med 6 elbils-modeller.
2010-02-01
CABLED är ett engelskt konsortium bestående av 13 företag, delvis finansierat via Technology Strategy Board & Advantage, West Midlands, med avsikt att där introducera och utvärdera ladd-stolpar samt elbilar, med hela 6 st olika elbils-modeller i detta projekt att få ett exklusivt stöd, däribland Mitsubishi iMiEV (25 exemplar) och Tata Indica Vista EV (25 exemplar), vilka kan leasas för 4100 respektive 2200 SEK/mån. Bilarna leasas i minst 12 månader och återlämnas sedan till respektive bilfabrikant. Mitsubishi iMiEV är redan slut, men Indica Vista EV finns det i skrivande stund kvar utav.
 
 
Norska iMiEV har egen Facebook.
2010-01-30
Norska Mitsubishi har, som i England, en egen Facebook-grupp för elbilen iMiEV.
Där framkommer också - inte lite hedrande - att Mitsubishi nyligen erhållit priset "Paul Pietsch Award 2010" från tyska bil-tidningen Auto Motor und Sport, ett pris som söker mesta möjliga tekniska innovation.
Den närmaste svenska motsvarigheten är Mitsubishi´s egna blogg i nedan direkt-länk.
 
 
 - Aktuellt -
Steorn bevisar fri energi !
2010-01-30
Förvisso på tekniskt fikon-språk, men idag kl 17:00 (om några timmar) bevisar och förklarar irländska företaget Steorn slutgiltligt hur och varför deras fri-energi-generator Orbo fungerar !
Det har nu under ca en månads tid gått att följa både i verkligheten och på web-TV ett utställt exemplar som oavbrutet snurrat och snurrat, med ett antal live-presentationer i ett led att förklara och sprida insikt i och hur deras teknologi fungerar.
Problemet är naturligtvis att kunna göra detta på ett trovärdigt och samtidigt lättbegripligt sätt...
Det primära målet synes inte vara att övertyga den stora publika eller mediala (?) massan, utan presumtiva företag som vill licens-tillverka och/eller forska på kommersiell basis. Likväl är altjämt nyhets-rapporteringen kring denna hyper-revolutionerande energi-teknologi fullkomligt obefintlig... Försökte till och med upplysa en större svensk kvälls-tidning om detta fenomen.., men fick inte ens ett retur-svar..... Det råder en fullständig kunskaps-förmörkning i den mediala världen kring begreppet fri-energi. Känns ju plågsamt genant att mänskligheten fortfarande idkar kunskaps-förtryck och hindrar den "obekväma sanningen" från att uppdagas -att Jorden fortfarande visst är platt.....
 
Kl 17:40
Som en "replikerare" ur publiken antyde så fanns det ingen wow-upplevelse på hur otviveltydligt uppenbart själv-gående generatorn är, bara oschilloskop med (opedagogiskt) intetsägande kurvor, ingen fysiskt självklar funktion där tex en glödlampa lyser och så ger svart på vitt generatorns förmåga att leverera egen energi... Alltså ett nederlag så sett ur demonstrations-synpunkt. Tidigare gjorda tester visar enligt Steorn att permanent-magneterna (PM) inte "förbrukas" som ett slags magnet-bränsle, utan bibehåller 100 % av sin magnetism även efter en veckas kontinuerlig drift. Sålunda kommer den påstådda mer-energin från en än så länge helt okänd källa.
Utställningen förlängs till den 26:e Februari. Allmänheten kan också komma och själva utföra tester efter att först bokat tid, och få assistans av personal.
Fortsättning föjler sålunda i denna intrikata fri-energi-"såpa"...
 
 
- EXTRA -
Nej, Spyker gör ingen el-SAAB !
2010-01-29
Nättidningen Miljöaktuellt skriver mycket om elfordon och förnybar energi, tex att SAABs nya ägare Spyker inte gärna ser en helelektrisk drivlina, utan hellre föredrar hybrid med förbrännings-motor, något som går på kollisionskurs med SAABs egna produkt-utveckling och i synnerhet det av statliga Energimyndigheten stödda elbils-projektet tillsammans med Electroengine som detta år ska färdigställa 100 st el-SAAB´ar...
Hur detta dilemma ska lösas, inte minst med tanke på att det av staten vilkorade stats-garantierna för EIB-lånet på 4 miljarder öronmärkts för just nya miljö-riktiga tekniker, verkar bli ett mycket viktig ödesval för SAABs framtid. Det synes ironiskt hur mörkrets förbrännings-krafter - Spyker - ånyo vunnit över det goda Koenigsegg, som ivrigt förespråkade ren eldrift...
 
Spyker symboliserar macho-idealet med (förbrännings-)stinna hästkrafter, med bilen ytterst som en symbol och verktyg för den mannliga fåfängan och behovet av att prestera onödig över-kompetens, med forna flygvapen-industrins självändamålsenliga egocentriska militäriska hävdelse-behov - alla tänkbara mänskliga egenheter vi alla för länge sedan önskade tillhörde den primitiva dåtiden - framför bilen som ett naturligt och humant nyttofordon i mesta möjliga balans med miljön. Här på Jorden finns det inte längre vare sig plats eller konstruktivt behov av en bil som flyger fram i 300 km/h med dödsbingande misiler (dräpande hästkrafts-avgaser) längsmed dörr-trösklarna, där en eller högst två personer sitter i en verklighets-frånvänd liten cockpit med enda mål att komma först, störst och bäst fram till varje pris, oavsett om det så bara är till nästa rödljus 200 meter längre fram i en "rusnings"-trafik med genomsnitts-hastigheten 18 km/h...
 
Nej, då blir SAAB bara en oseriös leksak för mindervärdes-komplexa män, och då blir det Spyker som en andra gång - efter GM - kommer att dra bilmärket definitivt ner i graven !
Spyker MÅSTE släppa fram SAAB som ett helelektriskt bruksfordon, annars är det GARANTERAT bara en snar tidsfråga innan nästa konkurs !
Gröna Bilister däremot..., grattulerar SAAB och berömmer/välkomnar Spyker på samma gång för de miljö-innovativa "möjligheter" som framkommer, då med slavisk betoning på etanol-matade förbrännings-hybrider...
 
Miljarder till Nissan och Better Place.
2010-01-29
Pengarna strömmar in i den gröna elfordons-sektorn allt mer konsekvent, nu senast med 10 miljarder SEK i USA-statligt lån till Nissan/USA för en ny produktions-linje av elbilen Leaf, som kommer generera 1300 nya arbets-tillfällen. Dessutom får amerikanska Better Place 2,5 miljarder SEK i nytt risk-kapital via engelska finans-konsortiet HSBC.
 
 
Ladd-stolpar i Sundsvall.
2010-01-29
Nu har också Sundsvall fått invigda ladd-stolpar i projekt "gröna E14" (Green Highway). Sålunda finns det nu en komplett linje av ladd-stolpar längs med det gröna E14 mellan Sundsvall och Trondheim.
 
 
Elektriska Vägar i Sverige.
2010-01-29
Elektrifiering av tunga transporter har Svenska Elvägar AB som sin verksamhet, där "Elektrisk Vägar" utgör den framtida transport-teknologin även för tunga fordon. Anledningen till att behöva göra vägarna likt spår- och järnvägar med strömtagare ovanför som så ger en obegränsad räckvidd, påstås vara dagens otillräckliga batterier. Därför har företaget satt igång ett projekt med bidrag från bla Energimyndigheten som inom 5 år ska resultera i en elektrifierad försöks-sträcka.
En för övrigt intressant text på deras sajt handlar om oljebolagen och deras strävan efter en affärs-modell som, även efter "peak-oil", inbegriper ett energi-system vilka dom alltjämt dominerar likt det befintliga infrastruktur-nätet av flytande (kol-väte-)bränsle-pumpar...
 
 
En kvarts snabb-laddning tack...
2010-01-29
Femton minuters snabb-laddning (0-80 %) fungerar aldeless utmärkt enligt Think, i alla fall då Li-batterier från EnerDel används. Bakom tekniken står företaget AeroVironment (USA) och Tokyo Electric Power Company (TEPCO) som kommer medverka i uppbyggnaden av en snabb-laddnings-infrastruktur i USA, lägligtvis då Think City också kommer tillverkas i landet från och med början på nästa år 2011.
Samtidigt rangordnar Think världens mest elbils-lämpliga/förberedda städer enligt ett "Think EV-Ready Cities Index", där (i nämnd ordning) Los Angeles, San Francisco och Chicago toppar i USA, och Oslo, Köpenhamn, Amsterdam i Europa. Hela USA-listan finns i nedan länk, däremot ingen komplett Europa-lista...
 
 
Spanska el-hojen Derbi GPR EV.
2010-01-29
Spanska motorcykel-tillverkaren Derbi verkar vara i farten med en eldriven version - GPR EV - som uppges ha två växlar, vilket kan anses rimligt då starten annars blir rellativt långsam, på samma sätt som om de förbrännings-drivna hojarna skulle tvingas starta på 5:ans växel...
Sajt om enbart eldrivna hojar:
 
 
GM tillverkar egna elmotorer!
2010-01-27
GM blir den första (?) stora etablerade biltillverkaren i världen att tillverka sina elmotorer själva internt inom företaget, -ett steg i rätt riktning att göra förbrännings-drivlinor obehövda. Kanske kan SAAB ha lite nytta av detta...?
 
 
Nissan Leaf årets visionärs-bil.
2010-01-26
Nissan Leaf är av Green Car Journal utsedd till årets visionära "miljöbil" och erhåller därför första-priset "Green Car Vision Award" för 2010. Enligt Nissan har 38.000 personer antecknat sin (ice bindande) köpvilja, och företaget står därtill i seriös avsikt att massproducera denna elbil med introduktion vid kommande årsskifte.
 
 
Bränslecells-seminarium i regi Elforsk.
2010-01-26
Det ska diskuteras om bränslecell-teknologins (o?-)möjligheter nu den 11 Februari kl 9:00-16:00, plats: World Trade Center, lokal Manhattan, Kungsbron 1, Sthlm. Seminariet är kostnadsfritt men kräver föranmälan till kontakt@elforsk.se senast 1:a Februari.
I förnuftets namn borde Elforsk även satsa minst lika mycket energi och resurser på seminarier för nya lovande batteri-teknologier, såsom tex Zink-Luft-batteriet. Alla vet idag att vätgas-samhället är fulkomligt underlägset det elektriska samhället (där infrastrukturen REDAN finns!), att verkningsgrad och kostnads-nivå kontra batteri-eldrift aldrig någonsin kommer ifatt. Bränsleceller må fylla somliga nischer, men aldrig bli dominant fordons-teknologi även om det är vad samhälls-eliten (ekonomiska makten) inklusive skattesystemet ytterst hoppas på, -därav dessa alltjämt rellativt ologiska sastsningar på bränsleceller istället för banbrytande batteritenik. Energi- och skatte-monopolet (energi-maffian) avskyr naturligtvis decentraliserad energi-produktion (tex småskaliga vindkraftverk), utan vill ha energi-tekniker som förutsätter stora komplexa nationella distributions-system och tillverknings-anläggningar i jätte-format (för tex vätgas), ägda av ett fåtal jätte-företag...
 
Att sedan också förmodligen bränslecellen i någon mängd kommer behöva sällsynta jordarts-metaller i sig (tex Platina) för att fungera, ger att någon större genomslags-kraft i vare sig mängd eller tid inte kommer ske, varpå bilindustrin och befintliga skatte-system och energi-/bränsle-monopol fortsatt i decenier kan inbringa horribla mängder pengar på det befintliga förbrännings-systemet...
Bränslecellen är alltså ytterst ett verktyg för (energi-/olje-)etablisemangets strävan efter status quo. Som exempel har USA mer eller mindre övergett bränslecells-forskning till förmån för batterier. Och när nästan hela samlade batteri-industrin lovar ständigt förbättrade batterier med mer Wh/kg för varje år som går, vad är då den teknologiska fördelen med bränsleceller när räckvidden per laddning med råge överstiger behovet...
-Satsa övervägande på nya bättre batterier, bara marginellt på bränsleceller!
Föregående års Bränslecellseminarium 21 januari 2009:
 
 
Electroengine gör eldriven snöskoter!
2010-01-25
Det visar sig att Electroengine har många järn (konverterings-projekt) i elden, när nu också deras eldrifts-koncept ska placeras i andra produkter än redan berömda SAAB True Electric och Nimbus 27 E-Power, nämligen i ett projekt med Gamla Uppsala Buss och rese-/äventyrs-företaget Skistar´s snöskotrar, med två st prototyper klara i Mars.
 
 
Vattenfalls-enkäten i siffror.
2010-01-25
Den svenska elbils-upphandlingen i regi av Vattenfall och Sthlm Stad har som tidigare rapporterats erhållit 12.000 (ej bindande) intresse-förfrågningar via en enkät, varur det från indux sida önskades uppgifter över hur intresset fördelat sig sett över landets alla kommuner på respektive rena elbilar och (äckel-)hybrider. I nedan pdf-länk (sidan 6) kan konkret svart på vitt ses den nationella (tottala) fördelningen mellan elbilar och (äckel-)hybrider på 6507 repektive 4917 fordon (plus 875 övriga). Alltså med viss tvekan övervikt för elbilar på ca 56 % av hela den samlade "beställningen". Sålunda ganska så professionellt gissat i tidigare inlägg (2010-01-18) där just 50 % antogs... Däremot hur själva "ärke-skurken" Gbg stad och Västra Götalandsregionen fördelat sin beställning mellan elbilar och (äckel-)hybrider, är alltjämt höljt i dunkel (tips emottages tacksamt!)...
 
 
Klimat & Transporter om bla elbilar.
2010-01-25
Tidningen Klimat & Transporter skriver om miljöbilar, förnybara bränslen och grönare trafik, med många intressanta inslag om elbilar och förnybar energi. Bakom tidningen står Sveriges regionala energikontor, med projektledare Jonas Lööf från Energikontor Sydost.
 
 
Miljöfordon Syd´s Elbilsrapport från Älmhult.
2010-01-25  (se även 2010-01-19)
Här nedan följer några (bland många fler) intressanta presentationer från det nyligen genomförda "Elbilsuppropet" i Älmhult (22/1), arrangerat av Miljöfordon Syd, Växjö Energi och IKEA.
En lobbying-grupp för elbils-samarbetet i regionen beslutades bildas, med samordnare magnus.eriksson@veab.se och jonas@miljofordonsyd.se . Nästkommande mål är 200 upphandlade elbilar från intressenter hemmahörande från Kronobergs Län.
Foto: Stefan Nilsson / Miljöfordon Syd. 
 
TTXGP-dokumentären Charge.
2010-01-24
Dubbel spänning i kommande filmen Charge, där volt-stinna motorcyklar tävlar i hyper-spännande TTXGP, en slags underhållnings-dokumentär gjord av mäster-regissören på området motorcyklar - Mark Neale, samma snubbe som gjort beryktade dokumentären Faster (-03). I trailern nedan går det att höra den välkända doppler-effekten från det jet-motor-liknande vinande elmotor-ljudet när motorcyklarna passerar kameran i över 200 km/h...
Video:
 
 
Tesla får låna statligt elbils-kapital.
2010-01-23
Amerikanska staten beviljar 3,2 miljarder SEK i statligt lån till Tesla Motors för bygge av bland annat Tesla Modell S.
Över 1600 skapade jobb uppskattas i Kalifornien, och redan 2013 resultera i 20.000 årligen tillverkade Modell S.
 
 
Eldriven VTOL-maskin från NASA.
2010-01-23
Amerikanska NASA håller på och skruvar på en helt eldriven liten enmans flygfarkost som ska kunna landa/starta vertikalt rakt uppåt och sedan räta ut och flyga som ett vanligt flygplan. 45 kg Li-batterier håller experiment-planet Puffin i luften under 80 km (ca 20 minuter) men ska kunna bli 320 km när batteri-kapaciteten (Wh/kg) tredubblas till år 2017. March-hastighet 240 km/h och toppfarten 480 km/h.
Video:
 
 
Grönt ljus för BYD e6.
2010-01-21
BYD´s helelektriska batteri-elbil e6 har av kinesiska staten fått grönt ljus för produktion i landet. Därmed är sista formella (myndighets-)hindret avlägsnat och denna formidabla och prisvärda elbil kan så få hamna i kinesiska bilhallar inom kort senare i år, och i USA till hösten. Någon aktuell leverans-prognos för den europeiska marknaden är dock ej ännu att finna, blir vi svenskar sist som vanligt...
 
 
Trexa elbils-plattform.
2010-01-20
-Klara, färdiga, tillverka! Världens första kompletta elbils-plattform för folk att själva utveckla och bygga på, en slags open-source källa till ett grundpaket på vilket den som vill kan utforma allsköns varianter, allt ifrån stadsbilar till landsvägs-lok. Närmast påminner konstruktionen om en skatebord, där batterier är inbyggda i bottenplattan, och som mest kan erbjuda 200 km räckvidd, toppfarten 160 km/h och en ombordladdare på 6 kW. Trexa var namnet.
 
 
EVA startar elbils-program.
2010-01-20
EU-statliga pengar söks av konsortiet "Electric Vehicles for Advanced Cities" (EVA) för ett demonstrations-och utvecklings-program där 9.500 elbilar och 14.000 ladd-platser ingår. Medverkar gör 19 europeiska städer, 17 biltillverkare och 12 elbolag.
 
 
Konferensen "Elfordon och ladd-infrastruktur".
2010-01-20
Svensk Energi anordnar elbils-konferensen "Elfordon och laddinfrastruktur" den 9:e Februari.
Anmälan görs till Sara Wannehed, 08 677 26 89, sara.wannehed@svenskenergi.se . Plats World Trade Center, kl 09:00 - 16:10 Sthlm. Anmälan senast 4 veckor innan start. Avgift från 5.750 SEK.
 
 
Höghastighetstågens framtid i Sverige.
2010-01-20
Vill ni säga er åsikt om de planerade höghastighets-tågens utbyggnad (Europa- och Götalandsbanan) finns bra tillfälle nu den 1:a Februari, kl 10.30-12.30, plats Bankettsalen IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Sthlm, när IVA arrangerar ett "Extrainsatt seminarium inom projektet Transport 2030".
Tänk om alla likriktade ingenjörer och samhälls-tänkare kunde tänka sig en annan form av kollektiv person-transport än just bara sådana som alltid ska gå på gammal primitiv rälls.., och tex istället tänka monorails med små smäckra flygplans-kroppar som "flyger" fram i 400 km/h sju meter över marken. Fast det är klart, vad ska då alla ingenjörer och planerare som bara kan rälls-system göra...-rulla tummarna och lyfta A-kassa kanske... Därav förstås mycket av anledningen till att nya energi- och transport-tekniker aldrig nämnvärt får ett genombrott. Det (själviskt egoistiska) konservativa etablisemanget bromsar den svenska teknologiska utvecklingen baklänges, kvar i stenåldern..! För att inte tala om den svenska bil- och lastbils-industrin som måste premieras för de stora aktieägarnas skull...
-Bra kollektrafik, jämsides elbilar, är industri-etablisemangets värsta mardröm !
 
 
IVA-seminarium - "Batterier för elbilar".
2010-01-20
IVA - en samling akademiska tänkare för ny kunskap - i samarbete med Powercircle manar till större satsning på den centralaste komponenten i en elbil, nämligen batteriet, och anordnar därför ett batteri-seminarium vid namn "Batterier för elbilar" kommande månad den 4:e Februari kl 17:00 - 19:00, plats IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Sthlm.
Anmälan senast den 29:e Januari till Marika Thunberg, tel: 08-791 29 04, e-post: mt@iva.se . Kostnadfritt deltagande, med 300 SEK för frivillig måltids-avgift.
Bland dom kanske mer vitala föredragshållarna denna afton, torde Magnus Dahlén på Intertek Semco AB Energy Storage vara, då han ska tala om "Vilka batteriteknologier finns på marknaden? Överblick av vad som händer just nu". Det blir MYCKET intressant och höra vad som sägs (eller kanske snarare; inte sägs...) om tex Zink-Luft-batteriet. Förmodligen blir det idel tjat om Li-batteriet...
Även Torbjörn Sundström, VD Alelion Batteries, kommer hålla anförande om de utmaningar en batteritillverkare möter när batterierna ska integreras i fordonet (noteras här att själva Li-cellerna tillverkas i Asien, medan paketering och BMS görs hos Alelion).
 
 
Vindsnurran Spiralairfoil.
2010-01-19
I den anglo-journalistiska enhets-analfabetismen i nedan artikel uppges denna horisontal-axlade spiral-vindsnurra vara "tre till fem gånger kraftfullare"....än en vanlig propeller-snurra. Om en "vanlig" snurra poneras ha 30 % verkningsgrad, skulle då denna spiral-snurra teoretiskt kunna ha 150 % verkningsgrad.... Nej, anglosaxer ÄR värdelösa på mått-enheter...!
Får vi därför dock bara nöja oss med att denna spiral-snurra ger fler antal Watt (effekt) ut per given yta ("svept") vind-area än motsvarande vanlig propeller-snurra, och alltså har en gennerellt sett högre verkningsgrad, samt startar lättare i låg vind.
Video:
 
 
- EXTRA - EXTRA -
IKEA-monterad "Elbil på väg".
2010-01-19
IKEA, Miljöfordon Syd och Växjö Energi håller ett seminarium i Älmhult nu den 22:a Januari, under temat "Elbil på väg", och ska så göra underlag för en möjlig samtidig elbils-upphandling där målet är uppemot 200 elbilar.
Obegripligt nog har denna nyhet inte kommit till kännedom förrän just nu, varpå sista (kostnadsfria) anmälnings-datum den 13:e Januari redan passerat.., men torde nog gå att ordna genom kontakt med Jonas Lööf; jonas@miljofordonsyd.se (?).
 
Dag och tid: fredagen den 22 januari, kl 8.15–15.00, lunch ingår.
Plats: IKEA Aktivitetshus, konferensrum Storan, IKEAgatan 8, Älmhult.
Utställning/Provkörning erbjuds via:
-Electroengine/SAAB (9-3 ZE),
-EV Adapt (Fiat 500),
-Mitsubishi (iMiEV),
-Tesla (Roadster Sport),
-Think (City),
-Volvo (C30),
-Citroen (Berlingo samt C-Zero),
-Renault (Kangoo Express ZE kommer dock ej).
 
 
EXTRA !?
12.000 "elfordon" i svensk upphandling.
2010-01-18
12.000 "elfordon" efterfrågas i unik svensk (icke bindande) upphandlig via Vattenfall och Sthlm stad. I en enkät har företag och organisationer runt om i landet fått uppge sitt intresse att inhandla "elfordon" under en behovs-period om 4 år (2011 - 2114).
Som "elfordon" inbegrips obegripligt nog även äckel-hybrider...
Tidigt (och därtill föredömligt) att nappa på denna uphandling har varit Riksbyggen, ISS, Folksam, Herz, Uppsala och Malmö kommun. Anledningen till upphandlingen är att bättra och snabba på förutsättningarna att snabbt få hit elbilar, då dessa än så länge görs i begränsade volymer samtidigt som efterfrågan runt om i världen är så stor att den svenska tilldelningen från de olika bilfabrikörerna därav blir både låg och eftersläpande i tid.
 
Ett tillsynes pinsamt LÅGT betyg till Volvo´s marknads-bedömmare att inte tidigare ha (viljat) sett denna enorma efterfråge-potential !
De rellativt närstående äckel-hybriderna i Volvo´s kommande sortiment är ju inte direkt heller ett eget glatt initiativ (...), utan snarare ett resultat efter myndighets-tvång och marknads-opinion från hela världen...
Tyvärr framgår det ännu inte hur det lokalt i landet antecknats intresse. Att få se denna upphandlings-lista skulle nog avslöja många kommuners pinsamma oengagemang, tex Gbg som sitter helt i knät på Volvo och inte gör eller tycker en mm utanför vad som dikteras av bilföretagets policy och produkt-utbud... Säger Volvo att elbilar kommer först om 10 år, ja då är det naturligtvis den agendan som även gäller Gbg kommun (inklusive stor-Gbg).., så om någon med insikt i denna upphandlings-lista har lust att "läcka" lite information till Indux.se -välkomna!
 
Enkäten finns i nedan länk, vari elbils-definitionen lyder som följer:
""En elbil är ett slags elfordon, där en eller flera elmotorer används som kraftkälla. Elmotorn (eller elmotorerna) strömförsörjs av en eller flera ackumulatorer. Bilen framförs helt på eldrift och laddas sedan från det fasta elnätet. Den elbil som avses i enkäten ska kunna gå minst 10 mil på el innan den behöver laddas. Elbilen förväntas ha liknade egenskaper avseende krocksäkerhet, standardutrustning, komfort etc som de bilar vi idag använder"".
 
Den så kallade (äckel-)laddhybriden definieras också som följer:
""En laddhybridbil (plug-in hybrid, PHEV) är en hybridbil som även kan laddas från det fasta elnätet och köras helt på el. När batteriet är urladdat tar förbränningsmotorn över och ger dig obegränsad körsträcka. Den laddhybrid som avses i enkäten ska kunna gå minst 2 mil på el innan förbränningsmotorn måste användas. Laddhybriden förväntas ha liknade egenskaper avseende krocksäkerhet, standardutrustning, komfort etc som de bilar vi idag använder.""
 
Får man gissa på förhand att Gbg till 90 % väljer Volvo´s kommande äckel-hybrid, och att dessa övriga 12.000 nationella "elfordon" till minst 50 % är just äckel-hybrider, varpå då "elfordons"-definitionen på denna upphandling genast torde frisläppas ...
Kalla den snarare då för "förbrännings-upphandling" eller (äckel-)"hybrid-upphandling" !
-Insinuera/associera eller besmudla ALDRIG ett elfordon med begreppet förbränning !
 
 
"Juice-baren" ChargePoint.
2010-01-17
Amerikanska Coulomb Technologies tillsammans med Aker Wade (USA) drar till med en riktig mack-dräpare i form av en super-kompetent snabbladdare för elbilar vid namn ChargePoint. "Level III DC Fast Charger" kallas klassen där (amerikanska spänningen) 480 V 3-fas och 125 A används. 280.000 SEK för själva mackapären (...) och 140.000 SEK för instalationen tingar denna "juice-baren" för elbilar med fart i...
 
 
Elbils-bloggen Contextel Elbil.
2010-01-17
Det är tacksamt med ännu fler elbils-krafter i miljön och hälsans tjänst, nu senast med sajten Contextel Elbil, som utger sig för att vara "faktabloggen om framtidens bilvärld".
-Välkommen in i förnuftets finrum !
 
 
Voltra - tvåhjulig gnistrande design.
2010-01-16
Allt mer populärt att designa elektriska fartvidunder, såsom el-hojen Voltra, gjord av (förmodligen) en svensk förmåga.
 
 
Italienska el-hojen eCRP 1.0.
2010-01-16
Italienska motorcykel-tillverkaren CRP har satt ihop en elektrisk road-racing-hoj att tävla med i TTXGP. Modellen eCRP 1.0 kommer att kosta ca 300.000 SEK och ha dubbla Agni-motorer som driver upp farten i 175 km/h. Leverans i slutet på Mars.
 
 
Hela 50 Mitsubishi iMiEV till Kanada !
2010-01-16
Den kanske (?) hittills enskilt största leveransen av Mitsubishi´s iMiEV ska snart ske till Kanada, med enastående hela 50 exemplar !
 
 
Svensk motorcross snart helt eldriven.
2010-01-16
SVT Rapport med ett inslag om el-hojar på cross-bana, hur Sverige och Svenska Motorcykelförbundet för att överleva satsar tungt på eldrivna cross-hojar. Kanske inte vore fel då att knacka på (resterna av) Husqvarna´s dörr, ge dom ett par statliga miljoner och säga; varsågoda era gamla förbrännings-fosiler, här har ni en liten slant, om en kvart ska el-hojen vara klar!
 
 
El-hojen Comoto.
2010-01-16
Hirsch Design (USA) kommer med en ny el-hoj - Comoto - som ska börja tillverkas senare i år. Har toppfarten 60 km/h och räckvidden 45 km via ett batteri-paket på 72 V och 20 Ah.
 
 
Koreanska Sportbilen C Square från CT&T.
2010-01-13
Koreanska CT&T (huvudsakligen tillverkare av golf-bilar) är på Detroit-salongen med diverse elfordon, däribland sportbilen C Square som är god för 135 km/h med räckvidden 240 km till ett pris av 350.000 SEK. Kommer att tillverkas i USA i slutet på detta året.
 
 
1000 Tesla Roadster tillverkade!
2010-01-13
Den magiska dröm-gränsen 1000 tillverkade exemplar är nådd för världens mesta elbil alla kategorier - Tesla Roadster.
-Grattis, och måtte ytterligare 1000 bilar bli tillverkade detta år!
 
 
666 Road Racing.
2010-01-13
Engelska 666 Road Racing Ltd snickrar ihop en egen elektrisk motorcykel för att tävla med under diverse lopp, däribland TTXGP.
Åk med virtuellt en högspänd elmotorcykel under förra sommarens TTXGP-lopp på Isle of Man, med denna Youtube-video.
OBS, risk för tunnelseende och åksjuka...
Video:
 
 
Ännu mer om BYD e6.
2010-01-13
BYD´s e6 med lite mer information, tex att bilen har 800 kg (...) Li-Järn-batterier med 60 kWh kräm i som ska kunna ge räckvidden 320 km (vid "cruising speed") och så förbruka ca 2 kWh/10 km. Li-batteriet är BYD´s egna som är säkert och rellativt billigt, men med rellativt låg energidensitet på "bara" 75 Wh/kg. Bilen är redan krocktestad och godkänd i Kina, men ska klara detta också i USA innan den där börjar säljas under andra hälften av nästa år.
 
 
En Volt med 100 Ampere...
2010-01-12
Inte en nano-sekund för tidigt har tjockfett ÄNTLIGEN de förbrännings-impregnerade konservativa bakåtsträvande sur-skallarna på GM ("Gangsters Motors", EV1:ans - och kanske? SAABs - mördare...) förstått vad en riktig bil egentligen är, -helelektrisk, INTE hybrid ! ! ! Nu indikeras att deras äckel-hybrid-Volt (med patetiska 60 km bateridrift, innan järn-spisen tvångsmässigt ryker igång...) kommer göras i en helelektrisk batteri-version som ska klara 160 km per laddning, likt Mitsubishi iMiEV och Nissan Leaf. När denna Volt (BEV) når bilhallarna är ovist, men påstås tekniskt vara en bagatell att slänga ut förbrännings-skräpet och ersätta det med mer batterier, så underförstått torde det inte ta allt för lång tid... Men gangster-GM är alltjämt gangster-GM och någon bedrift eller berömmelse är därför ännu inte att utfästa för bra genomfört arbete.
 
 
Framtida transporter i Göteborg.
2010-01-12
Tekniska Samfundet håller i Gbg den 20:e Januari ett seminarium på CTH om framtida transporter i Gbg.
Det ska av experter inom sina respektive områden från bla Gbg Energi, CTH, GöteborgsRegionen och Göteborgs Hamn, talas om telematik, framtida transporter och personbilar i centrala Gbg mm.
Förmodligen (?) handlar samtalen inte så mycket om elfordon.., utan snarare om hybrider, bussar, lastbilar och kollektivtrafik.
Den som någonsin tvingats passera genom Gbg och nyttja dess gator och järnvägar respektive lokala kollektivtrafik vet hur tiden stannat till i höjd med stenåldern. Det behövdes så att säga väldigt mycket framtid redan i förrgår... Behövs en "Förbifart Gbg" med motorväg i en halv-ring öster om staden, med början vid E6 söder om Kållered, i en böj upp mot Landvetter, vidare upp mot Partille/Jonsered, och vidare mot Angered/Gårdsten för anslutning till E6 och E45. Järnvägen mellan Oslo-Gbg är skrattretande. Fanns det minsta råg hos hugade finansiärer och visionärer skulle det byggts en dubbel (tvåvägs-)Monorail med flygplans-liknande lätta person-tåg-sett hängandes ovan mark fria från övergångar. Slipper så lösa in mark och riskera olyckor eller räls-problem eller nedrivna kontakt-ledningar, kan ljudlöst susa fram i 400 km/h, inget räls-underhåll, inga ner-isade växlar etc, etc. Flyget skulle så helt kunna elimineras på avstånd under 1000 km.
Medverkan kostar runt 300 SEK.
 
 
Move About i SVT/Rapport.
2010-01-10
Norska elbils-hyr-polen Move About och deras 50 elbilar av fabrikat Think City får ytterligare fin reklam genom nyhetsinslag i SVT´s Rapport (9:e Januari, 19:30), med hela 3 minuter i svensk riks-television om hur bra elbilar fungerar i praktiken på bla Oslo´s gator (finns även 4 st i Gbg), med förmåner (köra i bussfält) och statliga subventioner i form av tex moms-befrielse, och Volvo skäms indirekt alltjämt näsan av sig som efterkomna bakåtsträvande fanatiska förbrännings-bil-byggare, och hela vårt land, vi svenskar får därtill ett löjets skimmer över oss... Tack Volvo, tack svenska Staten... Och snart är det val igen, vem eller vilka ställer elbils-frågan på val-agendan, tvingar fram ett politiskt löfte, som en parti-linje likt "nej till kärnkraft", vore det lika rimligt med "nej till förbrännings-drift". Eller hur, kapital- och industri-etablisemang...?
-Sverige, världens mest högteknologiska och miljömedvetna framåtsatsande land.....
 
 
Energisession 2010
2010-01-09
Västra Götalandsregionen håller en årligen återkommande Energisession, detta år i Uddevalla på Bohusgården den 4:e Februari. Handlar om energi och elfordon fördelat på 12 del-sessioner. Anmälan och deltagar-avgift från 2100 SEK.
 
 
Innovatum elbils-seminarium den 18:e.
2010-01-09
Trollhättan/Innovatum för elfordons-kampen idogt vidare genom ytterligare elbils-seminarium, nu närmast den 18 Januari, se länk nedan, observera senast anmälan den 13:e !
 
 
Sällsynta jordarter allt sällsyntare...
2010-01-08
Bristen på sällsynta jordarts-metaller bromsar den gröna evolutionen, och det är Kina som håller i 97 % av de i dag brytvärda tillgångarna, samtliga i Mongoliet... Högteknologiska produkter som tex Permanent-magnet-motorer (PM) står och faller med ett enda lands och en enda gruva´s leveranser, men den nationalistiska fördelnings-principen premierar allt mer bara den inhemska kinesiska industrin, och samtidigt räcker inte råvarorna till i den prognostiserade expansionen av produkter som kräver tex Neodymium för att fungera. Miljontals framtida elbilar och elmopeder kommer inte kunna få tillgång till Neodymium, än mindre till ett lågt pris, varför tekniker/elmotorer/batterier som inte behöver Neodymium eller liknande måste eftersträvas. Exempel på detta är vanliga AC växelströms-motorer vilka i stort bara behöver koppar, aluminum och järn.
Det är allt mer uppenbart att en grön energi- och transport-revolution inte bara måste göras klimat-smart, den måste också vara teknologi-/råvaru-smart! Med rådande situation finns det om 10 år inga överkomliga Neodym-baserade PM-motorer att köpa, och då stannar en mycket stor del av tex dagens elmoped-produktion upp.
Tills mänskligheten har påbörjat gruvbrytning i Solsystemet, bör och lär vi därför tilllämpa principen "Low-Tech" på ingående elfordons-komponenter. En AC-motor kan för övrigt vara lika bra eller tom bättre än en PM-motor, så det innebär inget större avkall på prestanda med en produkt som inte baseras på Neodymium. Kanske "High Tech"-hysterin borde dämpas och bli mer sansad. Spjutspets-teknologisk komplexitet och sällsynthet är som bekant inget självändamål. Robust enkelhet krånglar mindre, samtidigt som den är allmänt tillgänglig.
 
 
Luxgen EV+ med video.
2010-01-07 ( 2010-01-02 )
Taiwanesiska elbilen Luxgen EV+ nu också med video (se även 2010-01-02), tillsynes med tre olika modeller av EV+-konceptet; en Luxgen7 MPV (7-sitsig familje-buss), en Luxgen7 CEO Royalounge (Limosine-buss), och en Luxgen7 SUV (Sedan).
I nedan länk "roadtest" (även i direktlänk översatt till engelska av Google Translate) finns många fina (och förmodligen flest) bilder, även på lösa komponenter som motor och batterier.
Video:
 
 
MC´n eRoehr eSuperbike.
2010-01-07
Ännu en super-motorcykel, nu från Roehr Motorcycles, att äntra marknaden och TTXGP-tävlingar, är amerikanska eRoehr eSuperbike, en riktig värsting-maskin med AC-motor på 70 kW och Li-batteri-paket på 10 kWh. Också en (förmodligen gat-version?) - eSupersport - med lägre prestanda (toppfart 160 km/h) och pris på 110.000 SEK, mot det dubbla (220.000) för eSuperbike, kommer erbjudas senare i år.
 
 
Norska elfordons-aktiviteter.
2010-01-06
I sydligaste Norge med bas i Kristiansand huserar en lokalförening för elfordon - Agder elbilforening -, förefallande med lika mycket fart och engagemang som hela den riks-svenska motsvarigheten (...). Norge är ju (än så länge...) så mycket före på elbils-området, med tusentals laddplatser och (före detta) Think-produktion, att det en liten lokal-förening åstadkommer därtill står i paritet med nästan hela övriga Skandinaviens bedrifter... Norge liksom är Skandinaviens supermakt.
Övriga nämnbara norska föreningar och sajter i nedan länkar:
 
 
BYD e6 med super-mastodont snabb-laddning !
2010-01-05
I nedan video-länk visas ett inslag om BYD e6 där bilen ansluts med en snabbladdnings-kabel och ladd-handske lika tjocka och brutala som slang-utrustningen på en slam-sugnings-bil, där kontinuerligt hela 50 kW kan överföras till batterierna..! Kräver stadig tvåhands-fattning vid ikopplingen...
-Världsrekord i snabbladdning..?!
 
 
 
En gnutta solstrimma i bidrags-mörkret...
2010-01-05
Ytterligare en (rellativt torftig) omgång av bidrag för solceller ges nu via Energimyndigheten och landets olika Länstyrelser, denna gång ca 50 miljoner SEK att fördela på landets 9,3 miljoner invånare... Naturligtvis bättre än ingenting, men med beaktande det stora antal sökande som redan står på kö, ger att i praktiken dessa pengar inte ska ses som en möjlighet för nya sökande... Jönköpings Län med invånare och företag har sökt mest alla kategorier, och kommer erhålla dubbelt så mycket pengar som hela Västra Götaland får, trots knapt en femtedel befolknings underlag...
Nja, någon vidare demokratiskt rättvis bidrags-politik tycks inte stå att finna i denna solcells-historia, och mängden bidrags-pengar är rellativt den i dag fortfarande (alltför ) höga solcells-kostnaden generande blygsam.
Var i stället konsekvent och dra in samtliga bidrags-former som idag går till allehanda stöd för förbrännings-motor-"forskning" hos Volvo, och överflytta dess pengar rakt av till vind- och solcells-inköp. Att dalta med några miljoner hit eller dit för solceller gör bara folk frusterade! Det är vare sig seriöst eller samhällsekonomiskt att slänga brödsmulor till folket, och istället gödsla det övervuxna förbrännings-kapitalet på Volvo!
 
 
ZENN Motor och EEStor
2010-01-04
Amerikanska elbils-företaget ZENN Motor Company lovar fortfarande guld och gröna skogar via sin kompanjon EEStor´s påstådda super-revolutionerande kondensator-batteri som kommer sitta i företagets elbilar, frågan är bara när, då än så länge bara tomma löften levererats...
 
 
- - SUPER-EXTRA - - SUPER-EXTRA - -
Lynx - en dansk Tesla ! ! !
2010-01-04
En sprillans ny dansk elbil - Lynx GT -, modell Tesla Roadster (faktiskt samma grund-chassie från Lotus Elise vilken vidare Opel Speedster bygger på), från ingenstans har dykt upp (endast 4 träffar på Google...), också i ungefär samma prisklass från 875.000 SEK men med verkar det som ÄNNU vassare prestanda (hur nu det är möjligt)...!
Dubbla elmotorer som ger tottalt 660 (eller 788?) kW, toppfarten 200 (eller 300?) km/h och 0-100 på 4 (eller 2,8?) sekunder (olika uppgifter). Räckvidd på mellan 150 till 350 km beroende på batteri-val.
Skruva upp ljudet för det låter helfräckt som med el-mini-raceing fast på anabola steroider, och i en video passerar Lynxén och Tesla´n brevid varandra förbi publiken likt två Gripen-plan på flyg-show som flyger i "rote" (tätt intill varandra).
Video:
 
 
 
Danska CO2 E-Race.
2010-01-04
Danskarna jobbar till synes outröttligt hårt för ett klimatsmart samhälle (ljusår före en viss annan nordisk "storebrors"-granne...), nu med nyss genomförda "tävlingen" CO2 E-Race som egentligen är en proppaganda-apparat för att sprida kunskapens ljus över klimatriktiga transport- och energi-teknologier, via en tävling med bara elbilar, bla danska Lynx-elbilen och Tesla Roadsters. Bakom projektet står Det Danske Kulturinstitut. Samma stads-race har även körts i Lettiska staden Riga! En slags finess (..?) med tävlingen är att elbilarna utrustade med GPS kör på sådant vis att texten "CO2" formas utav kartans vägangivelser...
Video:
 
 
- EXTRA -
Eldrivna "Isbjörnen" - Geely Nanoq.
2010-01-04
Kinesiska bilen Geely Nanoq (eller Panda, eller LC) konverteras (direkt i fabrik, eller i Taiwan hos företaget Yulon Motors?) till eldrift via komponenter från danska företaget Lynx och visades nyligen (tämligen rellativt obemärkt?!) upp under COP15 i Danmark där den imponerade med sina prestanda, med samma batterier som i ovan omnämnda superlbil Lynx GT från samma företag. Räckvidd 200 km och toppfarten 130 km/h för denna fem-sitsiga "Nanoq" (isbjörn på grönländska). Uppges hamna i europeiska bilhallar redan till våren i år, med rimliga prislappen 325.00 SEK (vilket torde inkludera batterierna) !
Bådar väl (?) också gott att Geely - Volvo´s sannolikt nya ägare - förefallande accepterat elbilen i sitt modell-utbud... Ironiskt nog (...) kan denna elbil Nanoq komma att marknadföras i Volvo´s bilhallar över hela världen, inklusive Sverige....
 
 
1100 km i en ElectriCab Taxi !
2010-01-04
En elektriskt konverterad Ford Windstar kör omkring i Sacramento/Californien som taxi-bil med närapå obegränsad räckvidd tack vare strategiskt utplacerad stationär snabbladdare på hela 700 A (primär- eller sekundär-sidan?)...! Drygt 1100 km per dygn kan detta system erbjuda i praktisk räckvidd/nytto-körning under verkliga förhållanden. Företaget bakom denna bedrift heter ElectriCab Taxi Company, vars el-taxi E1 har ett batteri-paket 65 kWh och möjlighet att snabbladdas på 20 minuter. Under detta år avses den dagliga räckvidden kunna bli 6000 km...!
 
 
Bunker-olja rena giftet..!
2010-01-04
Den övergiftiga bunker-olja som världens fartyg bränner i sina gigantiska förbrännings-motorer medan de skeppar gods kors och tvärs över haven - i den fria globala kapitalistiska andans tecken... -, avger från bara 16 utav dessa 100 tusentals fartyg lika mkt svavel-utsläpp som från hela världens personbils-park...! Och det är långt ifrån bara svavel-skit som finns i den billiga restprodukt kommen från petrolium-industrins raffinaderier som producerar "renare" och "kvalitativare" bensin och diesel, med tungmetaler (kvicksilver, Kadmium mm) och en uppsjö av över-giftiga kol-väte-föroreningar (aromater).
Forskare upskattar att närmare 1 miljon människor kommer att dö under kommande decenium som en direkt orsak av dessa giftiga avgas-utsläpp!
Intressant nog ingår vare sig flyg- eller fartygstrafiken i Kyoto-avtalen och kan/får sålunda inte regleras, samtidigt som 66 % av världens fartyg medvetet bekvämlighets-flaggas i mindre nogräknade (och fattiga) utvecklingsländer där insyn och krav är lågt prioriterat...
Via i stället en zink-ekonomi med zink-luft-batteri-drivna fartyg skulle dessa problem i ett slag lösas, laddade av vind- sol- och vågkraft!
 
 
EXTRA !
Taiwanesiska Luxgen gör elbil !
2010-01-02
I Sverige bromsas det baklänges med förbrännings-fanatisk bilindustri (Torslanda-verken), läggs ner gamla anrika (förbrännings-satsande) bilföretag (Trollhätte-fabriken), istället för som i Taiwan där ett nytt bilmärke - Luxgen - sett dagens ljus, dessutom ett elektriskt sådant i form av modellen Luxgen EV+, nyligen (nästan helt obemärkt världspressen...) visad för första gången på Dubai´s bilsalong förra månaden, med drivline-komponenter från amerikanska AC Propulsion (ursprunget till Tesla Motors) givandes räckvidden 350 km (vid kontinuerligt 40 km/h...), motoreffekten 180 kW, 0-100 på 8,6 s, toppfarten 145 km/h samt 7 sittplatser som gör denna MPV minivan till en rejält fullvuxen och snudd på över-kompetent förbrännings-dräpare! Modellen är dock dessvärre ursprungligen en förbrännings-version, Luxgen7, vilket klassar denna elbil som en konvertering, likt Mitsubishi´s iMiEV, men som synes när konstruktionen i grunden är välgjord och lyckad, passar den (med smärre justeringar) även utmärkt att bygga en elbil på.
Nu vill vi också bara veta när den finns att köpa i en svensk bilhall (gärna mitt emot en konkurs-färdig Volvo-hall.....), till vilket pris, och hur många hundra tusen exemplar i månaden (!) som kommer tillverkas?
Video:
 
 
 
Svensk korrupt miljöbils-definition...
 
2010-01-02
Regerings-korrupta miljöbils-definitionen påbjuder mest skatterabatt för Volvo´s förbrännings-modeller, samtidigt som elbilar erhåller en reellt lägre rabatt, trotts dess offantligt mycket större miljö-och hälso-nytta........
En i verkligheten förtäckt och skräddarsydd statlig industri-åtgärd avsedd att gynna i huvudsak den inhemska förbrännings-bilindustrin, utan den minsta miljöpolitiska real-effekt, endast industri-politiskt favorisera Volvo med gemener, indirekt en handels-tull gentemot importerade bilar, och i synnerhet elbilar.
Om inte detta är skandal så existerar inte begreppet skandal på Jorden!
Korrumperade byråkrat-politiska tjänstemän i "folkets tjänst"....., och ingen reagerar.................
Om en (el-)bil avger absolut noll avgaser och gifter, borde då inte den vara ORDENTLIGT mycket mer miljöbil än vad en vidrig förbrännings-Volvo definieras som, och erhålla en därtill ekonomiskt fördelaktigt rejält diferensierad rabatt ? ? ?
Vilket ljus-huvud till monstruöst stolp-skott har kommit på ett belönings-system som premierar dödlig giftig skit i våra lungor ? ? ?
 
Och av någon outgrundlig perveterad anledning anses dessutom en elbil som "förbrukar" mer än 3,7 kWh/10 km (i ren elektricitet, vare sig den kommer från ett kol- eller vindkraftverk) inte klassas som miljöbil....., vilket innebär att en elbil modell större/tyngre personbils-buss (van, suv etc) automatiskt stämplas som miljövidrigare än en förbrännings-driven Volvo, som årligen släpper ut tonvis med koldioxid, kväveoxid, ozon, kolmonoxid, partiklar, benzen (etc, etc, etc...), rakt in i näsan/lungorna på medtrafikanter och fotgängare/stadsbor....
-Jösses, jösses, heljösses...............! ! !
 
Gott nytt förbrännings-decenium på Er, alla förbrännings-svenskar, när Ni nu köper Volvo-bil skattebefriad från vägskatt i fem år................. Det känns mycket rättvist och logiskt att just Ni Volvo-ägare får lika mycket eller MER miljö-rabatter än vi med en ny eller begagnad elbil ! ! !
-Svenska DÅRSKAPER !
 
 
Green Highway på SVT Rapport.
2010-01-02
SVT Rapport visade idag ett elbils-inslag från Östersund och projektet Green Highway, ingen direkt nyhet för oss "indux-stammisar", men självklart ändock värt att titta på! Electroengine´s el-SAAB och Think City var huvud-statister...
 
 
Solenergi från Sopogy.
2010-01-01
Amerikanska solenergi-företaget Sopogy erbjuder marknaden olika produkter som omvandlar solljus till olika nytto-funktioner såsom elektricitet (via ångturbin) och avsaltning (via värme-kondens), alltså i grunden en termisk solfångare.
 
 
300 kW snabbladdning...
2010-01-01
Siemens testar 6-minuters-laddning i danska EDISON-projektet, som inbegriper ställverks-effekten (...) 300 kW in i batterierna... -Klotblixtrar och ljusbågar...
Video:
 
 
Tunga bidrag för tunga elfordon.
2010-01-01
USA´s bidrags-former anpassas även för tunga elfordon, nu med hissnande 210.000 SEK för ett fordon såsom Smith tunga lastbil (vilken i grundutförande kostar ca 1 miljon SEK).
 
 
Electric Vehicle News.
2010-01-01
Ytterligare en sajt/blogg som skriver om elfordon - Electric Vehicle News.
 

Länkar:

evguide.nu

elbil.forum24.se

elbilsverige.se

elbilsnytt.com

elbilisten.se

 

elfir.se

evworld.com

freeenergynews.com

overunity.com

autobloggreen.com

austinev.org

nextenergynews.com

betterplace.com

visforvoltage.org

revengeoftheelectric

blogs.edmunds.com

alltommotor.se

bloggarna.se/webedit

24volt.eu

worldcarfans.com

plugsandcars.blogspot

 
Indux.se © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use