Välkomna till INDUX

Nyheter inom elfordon och energi

 

_________________

Har ni tips eller nyheter maila oss gärna på: info@indux.se

________________

 

 
2011 del 1
 
Electra One med luft(-strömmar...) under vingarna.
2011-03-27
Tyska el-flygplanet Electra One från PC Aero för första gången i luften, flög i 30 minuter och förbrukade endast 3 av 6 tillgängliga kWh!
Motorn är på 13,5 kW (16 kW toppeffekt) och ska kunna ge planet en marchfart på 160 km/h.
Med senare större batteripaket (fler kWh) ska flygtiden 3 timmar och räckvidden 400 km kunna nås.
Planet väger 100 kg, batterierna max 100 kg med max 100 kg nyttolast inklusive pilot, alltså total flygvikt max 300 kg.
Till detta kommer en väldigt lågvarvig (1500 varv/min) och tyst (tre-bladig) propeller med hela 90 % verkningsgrad, som utvecklar endast 50 dB oljud.
Ett solcells-paket på hangar-taket (...) ger 300 hel-gröna timmar flygtid per år, till en driftkostnad på obefintliga 350 SEK (eller 20 öre per km), vilket ger en kontra motsvarande förbrännings-plan avskrivningstid på ca 8 år..!
Sedan flyger man lika grönt och billigt/fritt som fåglarna.......!
 

 
BYD K9 el-bussar till Köpenhamn !
2011-03-27
Kanske sitter du i en kommuns inköps-grupp för kollektivtrafiken, och ska försöka hitta det ultimata transportmedlet, samt en gång för alla bli av med de avgas-bolmande svindyra service-krävande diesel-schabraken (oftast, konstigt nog, av svenskt fabrikat...), som sprider gift och elände bland gatu-trafikanter och dess andnings-luft.., -seek no more, the solution is here - BYD K9 -, en 12 meter lång helt eldriven buss med plats för 31 passagerare..!
Det är kinesiska BYD som tagit fram denna eminenta transport-produkt, vilken inte bara har erhållit en beställning i Kina om 1000 exemplar, nu funderar även allvarligt vårt västra grannland Danmark att göra ett klokt inköp, och ska för detta testa 2 bussar i Köpenhamn.
Två stycken elmotorer på vardera 90 kW driver upp detta 18 ton´s elektrifierade ekipage till max 70 km/h (mer än tillräckligt i stadstrafik), och klarar av upp till 300 km på en laddning innan nästa tar vid på normala 6 timmar eller till 50 % på 30 minuter via snabb-laddning.
Priset då? Jo, cirka 2 miljoner SEK tingar detta hyper-gröna kollektiv-medel.
"Risken" att få se detta (eller dylikt) fordon i Sverige är väl dock lika sannolikt som att de svenska inhemska buss-fabrikanterna skulle få för sig att vilja serie-tillverka eldrivna bussar......
 

 
JAC Tojoy EV - uppdatering med pris.
2011-03-27
(se tidigare artikel nedan 2011-02-01)
Överaskande lågt pris på kinesiska elbilen JAC Tojoy EV, efter statlig subvention hamnar priset på extrem-låga 65.000 SEK (förbrännings-versionen kostar i Kina cirka 55.000 SEK) !
Alltså smått på sensationellt prisläge för en sprillans ny elbil !!!!!
 
- Sextiofemtusen (65.000) svenska kronor för en helt ny elbil ! ! ! ! ! ! !
 
Denna elbil har ett 220 kg´s batteri-paket av Li (LiFePO4) på 15 kWh, en elmotor på nominellt 15 kW (toppeffekt 27 kW), som ger en toppfart av (beskedliga, men ändå fullt tillräckliga) 95 km/h, med plats för fyra åkande i upp till 150 km (vid snäll körning i 60 km/h).
Teknik och prestanda påminner lite om undertecknads verksamhet med Skoda elbilar på tidigt 90-tal, dessa hade också en elmotor på 15 kW nominellt och toppade ca 90 km/h, men med sega (500 kg...) tunga värdelösa bly-batterier som gav allt mellan 30 och 100 km räckvidd beroende på hur gammla och hårt körda de var... Kostade rellativt skjortan på den tiden också...
Priset i Sverige efter privat-import torde stanna på under 150.000 SEK besiktigat och klart ?!
-Någon manad att ta första steget.....
 

 
Trafikanalys från Trafikanalys (...).
2011-03-27
Svensk statistik på registrerade fordon, bland annat utefter drivmedel, från 30 man Sthlm´s-starka (...) "konsultbolaget" Trafikanalys, på uppdrag av regeringen (ännu en byråkratisk skattefinansierad informations/"kunskaps"-myndighet i "allmännhetens tjänst"...).
Hur som hellst, där fastslår senaste statistiken att antalet nyregistrerade elfordon i Sverige i princip varit obefintligt, fram till 2009 då hela 29 (...) elfordon/personbilar registrerades, samt följande år 2010 med måttliga 11 exemplar, och att redan nu detta år till och med Februari månad har registrerats 32 styck elbilar !
Får vi förmoda att flertalet av dessa utgörs av Mitsubishi iMiEV (och dess syster-märken Peugeot i-On och Citroen C-Cero) samt EV Adapt´s Fiat 500 EV ?
Bådar ju gott inför fortsättningen av året, i synnerhet då Nisan Leaf sägs komma igång med försäljningen runt sommaren, så får vi då gissa villt på cirka 200 registrerade elbilar totalt under 2011..?!
Och - symptomatiskt nog - ingen av dessa med ett svenskt emblem i grillen (test-/demo-bilar endast leasade räknas inte in som ett faktiskt sålt fordon!)........
 

 
Finska Karleby vill bli elbils-centrum.
2011-03-27
Kanske inte direkt granngårds, men inte långt ifrån på andra sidan Bottniska havet ligger finländska orten Karleby, som har stora och seriösa planer på elbils-produktion, precis i rakaste motsats till den svenska sidans ambitioner i form av orten Gävle där Electroengine precis blivit dumpad (se nedan artikel).
Visst är ödets demografiska ironi ibland fulländad.....
Ännu dock inte mycket nytt eller fakta kring detta finska elbils-projekt, men vi håller självklart tummarna, att kanske massa nya arbets-tillfällen skapas, och att alla de arbetslösa i Gävle som vill jobba inom elfordons-branschen kanske kan ges flytt- och etablerings-stöd av Gävles kommunal-ansvariga, för ingen vill väl ändå bo kvar där nu, bland alla avgaser och förbrännings-motorer....
 

 
Gävle överger Electroengine.
2011-03-27
Det som först verkade bli ett lovande svenskt elfordons-projekt i Gävle, har typiskt svenskt nog blivit brutalt kastat i sjön.., -igen (kommer ni ihåg batteri-företaget Boston Power som ganska nyligen övervägde svensk (Gävle-)etablering, men tvingades välja Taiwan istället...) !
Vilka lobbyister har fått kommun-ledningen att ej längre vilja skapa svensk sysselsättning inom elfordons-branschen ?
Frågan är naturligtvis lite retoriskt anti-kryptisk, för egentligen är alla (i det svenska etablisemanget) emot sådant som orsakar radikal samhällelig omställning och - i synnerhet - därtill minskade kassa-flöden....
Vi pratar statliga skatte-inkomster, bil-industrins egentliga förtjänst genom förbrännings-motorns genant påtvingade efter-marknad (slit-o-släng-värdelösa/ohållbara ventiler och kugghjul i olje-sörja...), med mera/flera.
Ingen frisk kommun vid sina sinnens fulla bruk avpoleterar ett så lovande projekt som elfordons-tillverkning och kring-utrustning därtill.
Hela världen bedriver aktiv omställning till denna nya transport-teknologi, det finns ingen stat, kommun eller region som inte omfamnar ett så potentiellt starkt projekt som detta Electroengine.
Men, elefanterna i den svenska ankdammen har väl viskat i någons öra på kommun-ledningen, och påtalat hur dumt det är med eldrivna mackapärer, i synnerhet sådana på fyra hjul.............
Jösses, Gävle !
Jösses, svenskt korumperat jävigt dinosaurie-etablisemang !
 

 
The Charge point.
2011-03-27
Säkert (?) omnänt här på Indux tidigare (börjar bli mycket att hålla reda på...), men tål att nämnas igen - sajten The Charge Point.
 

 
ABB i västsvenskt snabbladdningsprojekt.
2011-03-18
Högskole-konsult-företaget Test Site Sweden utför ett snabbladdningsprojekt tillsammans med ABB, Göteborg Energi och TurningPoint i syfte att utvärdera snabbladdning för elbilar i Göteborg. Efter 20 minuter ska det finnas ytterligare 100 km i batterierna.
 

 
Lokalpatriotiska förbrännings-fordon...?
2011-03-14
Det händer ju ibland att vissa (mer än andra...) länder hävdar lokal-patriotiska skäl till att köpa inhemskt producerade (förbrännings-)bilar/fordon (till exempel USA och Tyskland...), för att så gynna landets egna arbets-tillfällen och ekonomi...
Okej, ska vi då också ta och radda upp alla ekonomiska och miljö-/hälsomässiga förluster vi gör med ett förbrännings-fordon, oavsett tillverkat i det egna landet eller inte:
Det först solklara är ju allt importerat petrokemiskt benzen-blask, som år efter år förbränns till 100 % rakt ut i luften (närmare bestämt vår andningsluft), för vilket pengarna går många många mil söder ut till länder inte ens inom EU...
 
Om en genomsnitts-bilist årligen kör 1000 mil och betalar i snitt 10 SEK per mil, av vilket 20 % går direkt ut till de utländska ägarna av rå-produkten, och vi i bara Sverige har cirka 3 miljoner aktiva fordon, slutar miniräknarens siffer-exercis på årliga 6 miljarder SEK, rätt ut ur landet, gånger den förmodade livslängden på 10 år (och gissa hur mycket dyrare benzen-priset är då...) fås (minimum) 60 miljarder SEK, vilket blir till 20.000 SEK per bil och livslängd.
Hur lokalpatriotiskt är det...?
Kostnaderna för avgas-relaterade lung-sjukdommar torde vara omätligt höga, och direkt relaterad förbrännings-fordon.
Likaså miljöskador (förutom den så kallade "växthus-effekten"), till exempel med regn och snö ansamlade avgaser som rinner ut i åar och vattendrag (betänk de svarta snöhögar som efter vinterns snö-skottningar skyfflats till samlings-platser nära vatten och till våren smälter och rinner ut i havet, det är allt annat än bara vatten i den svarta snön, förutom grus och vanligt hederligt smuts finns asfalt, diesel- och benzen-partiklar, broms-beläggs-partiklar, däck-partiklar och så vidare...), rena gift-bomben alltså!
 
Med el-produktion inom landets (eller "unionens") gränser stannar inte bara dessa drivmedels-pengar kvar inom landet, de skapar dessutom inhemsk ytterligare sysselsättning, såsom byggnation och underhåll av förnybara energi-källor (vind och vatten). Vidare undgås den säkerhets-politiska problematiken med energi-råvaror komna från suspekta nationer, både politiskt och människorätts-mässigt sett, men inte minst den obefintliga freds-stabiliteten som med mer eller mindre jämna mellanrum försätter hela världen i stryptag när politiska och millitära konflikter stoppar leveranserna...
När (inte om !) uppstår nästa stora olje-konflikt....???????????????????
Vill du då stå där med ett transport-system som är helt utslaget ?
Hur lokalpatriotiskt är det.......................... ?
 

 
Bourgo Optare el-buss.
2011-03-13
Holländsk el-buss-tillverkare Bourgoo med sin modell Optare.
 

 
Ankai och Zhongwen elbussar.
2011-03-13
Ytterligare kinesiska elfordons-tillverkare, tillika ytterliga ett produkt-koncept som är de svenska fordons-tillverkare okapabla - el-bussar, i tusental! Det är buss-tillverkaren Ankai som satt ihop versionerna HFF6120G03SHEV samt HFF6121G03SHEV (skiljer en 1:a i mitten...), bussar som klarar drygt 200 km per laddning, mycket tack vare kombinationen med super-kondensatorer.
Ett ytterligare fabrikat (...) är Shandong Zhongwen som har en hel hög med olika el-buss-modeller att välja, till och med en dubbeldäckare..!
Gennerellt sett är drifts-kostnaden (per km), inklusive allt (bränsle/energi, service, reperationer etc), bara en femte-del mot diesel-drivna rök-bomber...
 
Citerar ur en länk nedan:
"The operation cost of the Zhongwen electric bus decrease to a big degree, according to the related data. The unit price of Zhongwen electric bus is 1,300,000 Yuan RMB (daily driving range: 200 kilometers; daily power consumption: 220 kilowatt-hour) and the cost for charging is about 165 Yuan RMB per day. The unit price of Zhongwen diesel bus is about 500,000 Yuan (daily driving range: 200 kilometers; daily fuel consumption: 78 liters) and the fuel fees is 484 Yuan. The cost of one electric bus can reduce 319 Yuan for one day and 116,400 RMB for one year than that of one diesel bus.".
 
Finns för den hugade spekulanten på Alibaba.
 

(bild från Miniblogg)

 
EVDriven.
2011-03-13
Kanske redan omnämts här tidigare (?), men kan vara värt att titta på igen, den amerikanska sajten EVDriven. Ignorera dock lämpligtvis alla inlägg om hybrider och annat kol-väte-blafs...
 

 
Konverterings-delar från Ample, USA.
2011-03-09
Elbils-konverterare i USA har många leverantörer att välja bland, varav en heter Ample Technology i Seattle, Washington. Med internets hjälp och betalkort är det ju enkelt även för oss elbils-törstande svenskar att handla därifrån.
 

 
Energi-mygleriet rullar vidare.
2011-03-09
Om el-priserna följt en normal pris-utveckling, skulle dagens kWh-pris egentligen ligga runt 0,70 SEK istället för dagens cirka 1,39 SEK. Om övriga bas-konsument-priser följt samma blinda helgalna kapitalist-frosseri som el-priserna, skulle som exempel en Liter benzen i dag kosta 17,37 SEK (nyss låg den runt 13,90 SEK), eller en Liter mjölk 14,38 SEK, eller ett kg köttfärs för 194,37 SEK. En längre jämförelse finns i nedan länkar från Aftonbladet.
Det är så tydligt och uppenbart att elektricteten - en av våra viktigaste bas-varor - inte följt en naturlig pris-utveckling, men vem eller vad har fått den att bli som den är......
 
Kanske Avregleringen......
Kanske Elbörsen som behandlar el som vilken blod-utsugar-möjlighet som hellst...
Kanske el-bolagen (inklusive nät-operatörerna) som har monopol/oligopol på sin produkt...
Kanske det europeiska industri-/makt-etablisemanget som vill tvinga in svensk el-produktion för att stärka central-kontinentens konkurenskraft/lönsamhet och trygghet...
 
Okej, detta är bara vilda gissningar (...), men det finns helt enkelt inte några andra bättre alternativ (oss dödliga kända). Någon kanske tillför argumentet att den pålagda energi-skatten delvis är till för att subventionera förnybar energi (vindkraft till exempel). Ok (vi drar av ett par procent där), men resten då, dyra invensterings-kostnader för nätbolagen, eller planerade kraftverks-byggen (som kärnkraft), och kostsamt underhåll (läs kärnkraft)? Hmm, det gick ju bra innan avregleringen att ordna utbyggnad av elnät och underhåll, utan att för den skull shock-höja el-priserna. Det saknas en bit i ekvationen för att sakligt motivera varför just el-priserna ska rusa i höjden. Det mesta påtalar ju att vinsterna hos bolagen är enorma, och merparten blir till utdelning hos ägarna (och som bonusar/super-löner ner i fickorna på de heliga direktörerna), inte att våra pengar huvudsakligen går till nya bättre ledningar (annat än till de bauta-kablar som ska kunna exportera el bort från vårt lands gränser, i vinst-maximerande syfte...). Snarare plöjs vinster ner i nya hybris-projekt (som tysk kolkraft...), med en kapitalistiskt ökande ond spiral att invenstera mer och mer, i rent vinst-spekulativt syfte, som en galen börs-hund, inte att tillgodose svenska medborgare en trygg och ekonomiskt överkomlig el-produktion.
 
Nej, nu har våra (före detta...) vattenkraftverk och kärnkraft, blivit till ett kapitalistiskt och politiskt verktyg. För elektricitet, det vill folket alltid ha, och då går det att tjäna STORA pengar, samt bedriva igenom politiska syften.
Elektricitet kommer vi alltid att behöva, det är en 100 %-ig invenstering.
Problemet är; att det är vår elektricitet, från våra älvar, från våra kärnkraftverk, det är vi (Staten) som ytterst är ägare till vår egen elektricitet, en bas-vara lika naturlig och självklar som infrastrukturen av vägar och järnvägar (fast snart äger vi inte de heller...), skillnaden nu är att någon (femte-kolonnare) har sålt ut vår viktigaste egendom och resurs, för att samtidigt kunna snyllta på oss ännu mer, nu är det inte bara Staten (oss själva) som ska profitera på oss, utan även de stora drakarna (privata el-bolagen), och börs-hajar, invensterare (eknomiska profitörer/blodsugare), men inte nog med det, även det makt-politiska EU ska suga ur oss på våra rikedommar (direkt som indirekt, dels från våra kraftdammar dels ur våra plånböcker vid el-räknings-dags), det ska politiskt makt-fördelas unionens resurser (svensk vatten-kraft) så att alla länder/medborgare har en likvärdig tillgång till resurserna, oavsett om några i ett avlägset litet obskyrt nordligt hörn på unionen får betala dyrt för det. Tyskarna gör ju en direkt god affär, så varför argumentera emot (ett väldigt smart sätt att ta ett annats land råvaruresurser från folket utan att behöva föra ett blodigt militärt krig mot dom...,-tvinga/lura in dom i EU-byråkratins "demokrati-djungel" och vi får dom duperade på nolltid...) ...
Tanken kanske är att vi svenskar ska vara med och betala tysklands senare avvecklade kolkraft?
 
Lustigt, vi har ju precis super-invensterat 200 miljarder SEK i ett central-europeiskt jätte-fiasko via Vattenfalls köp av kolkraftverk, och ett sprillans nytt ska byggas i Hamburg...
Tyskarna vet att kolkraft är dödsdömt, så dom måste få någon annan att tro att där finns vinst att hämta, att låta oss - "die dumme Schweden" - köpa och ta över deras kolkraft, så att tyskarna kan ta över vår kärn- och vattenkraft. Riktigt smart alltså....
Energi-mygleriet rullar vidare...
 

 
Artega SE - på elektriska steroider...
2011-03-08
Tyska bil-tillverkaren Artega (med ca 500 exemplar totalt tillverkade om året) har gjort en el-version (kallad SE) av sin förbrännings-drivna GT-modell. Resultatet är (föga överaskande...) en bil som accelererar fortare (0 till 100 på 4,3 s) än (förbrännings-)orginalet (4,8 s), dessutom helt ljulöst och utan de minsta avgaser, mycket tack vare två elmotorer som gemensamt utvecklar 280 kW på bakhjulen och så resulterar i toppfarten 250 km/h.
Och just det.., man behöver inte stup i kvarten lyfta på motor-huven för att laga och justera alla de tusentals- slitage-delar som förbrännings-motorn består av..........
Bara njuta och åka, så som det självklart ska vara!
INTE oljiga händer, bortkastad fritid, dyra reservdelar, och förstörd miljö-/hälsa...............!
Prislappen för denna extrema sportbil lär inte vara låg, då bara förbrännings-versionen tingar runt miljonen (1.000.000 SEK), plus de då normalt exeptionellt dyra Li-batterierna (med respektabla räckvidden 300 km) alla elbilar av i dag kräver...
Blir förmodligen inte lätt att konkurera med den ännu vassare Tesla´n från andra sidan Atlanten, men kul med fler elbilar att välja på.
 

 
HaloIPT - Induktiv laddning.
2011-03-08
Ännu ett (engelskt) företag i den induktiva laddnings-branschen - HaloIPT - som fått det hedervärda uppdraget att förse Rolls Royce´s senaste elbils-värsting med denna allt mer populära och hyper-bekväma metod att kontaktlöst förse sitt elfordon med ström till batterierna (och så slippa stoppa i och ur laddkabeln).
Företaget påstår sig vara först ut med en kommersiell produkt, som sägs arbeta med (resonans-)frekvensen 20 kHz till en verkningsgrad av 85 % vid 3 kW (94 % vid 2 kW överförd effekt) på avståndet 18 cm (mellan mark-sändare och bil-golvs-mottagare).
Upp till 7 kW klaras av att överföras på ett avstånd upp till 40 cm (mellan mark och bil-golv).
Får vi då också gissa priset för en komplett utrustning (för det går inte att hitta någonstans), kanske 15.000 SEK..?
 

 
En App som visar vägen till närmaste ladd-stolpe.
2011-03-08
I Sverige finns verkligen inte så många elbilar, inte så många (offentliga) ladd-stolpar heller, men skulle du mot förmodan ha vägarna förbi Staterna (USA) finns det där mycket mer att välja på, både bland elbilar och laddstolpar, vilka du numera mycket smidigt kan finna med hjälp av App:en PlugShare.
Kunde vi kanske få hoppas på en svensk/nordisk/europeisk motsvarande version.., någon i branschen?!
Föreslår namnet "Laddux"....
 

 
Benzen-knarkets omöjliga netto-effekt...
2011-03-08
Är det inte ironiskt, hur alla (nåja, nästan alla) förbrännings-bilar numera (år efter år) deklarerar snålare och indirekt "miljövänligare" bilar, samtidigt som antalet av dessa hälso-dräpande monster bara ökar i samhället/globalt (och så förtar den tänkta avsedda netto-effekten...), samt genom att de ständigt ökade drivmedels-priserna på de fossila (likväl de förnybara) kol-vätena också förtar den indirekt möjligt inbesparade drifts-/km-kostnaden, med priser per Liter (cancer-gift) som nu i denna dag ånyo nått nytt rekord, och det lustiga är att folk (ägarna till dessa avgas-maskiner...) bara fogligt anpassar sig, och sin (okynnes-)vana trogen självändamålsenligt knarkar sitt benzen vidare, år efter år, efter pris-höjning efter pris-höjning... Ety systemet (benzen-langarna/profitörerna) vet att chockhöjning till exempelvis 20 SEK/L ger en drastisk minskad konsumtion och "besvärande" omställning till kollektiva färdmedel (samt inte minst ökad efterfrågan på elbilar...), så därför sker prishöjningar försiktigt gradvis, startegiskt och medvetet uträknat i minsta psyko-sociala detalj, för en maximerad fortsatt kontinuerlig vinst-optimering................
 
Det svenska organ som övervakar landets trafik är Transportstyrelsen, som i nedan citat klart anger att förbrännings-drivna fordon alldrig oavsett "effektivisering" kommer leda till ett bättre klimat och hälsa, just på grund av det ständigt ökade antalet (förbrännings-)fordon. Härmed kan förbrännings-industrin omdelbart avsluta all sin "behjärtansvärda" möda att "förbättra" och "förbättra" genom "utveckling" efter "utveckling" av sina förbrännings-motorer, för de kommer ändå ALDRIG att leda till någon egentlig förbättring, utan istället satsa ALLA utvecklings-resurser på elfordon och batterier:
"Det är tydligt att effektivare motorer och biobränslen inte räcker för att kompensera för trafikökningen, utan som mest kan stabilisera utsläppsnivåerna. Om minskningar ska till, måste inriktningen ändras vad gäller utveckling av samhälle och infrastruktur. Bilen måste få minskad betydelse till förmån för ökad kollektivtrafik, cykling och transporter via järnväg och sjöfart."
 
Det än mer bedrövliga dock, är styrelsens slutsats att bilar måste minska i antal till förmån för kollektivtrafik (det i sig förvisso inget fel).., men var i hela världen är tanken på att kanske elbilar kan vara lösningen...
-Just det, helt fullkomligt bortblåst!!!!!
Varför det då?
Jo, elbilar ska i möjligaste mån inte få implementeras i folks medvetande, då detta ofelbart leder till en för tidig övergång från denna tänkta närmaste framtid med idel år efter år "förbättrade" förbrännings-fordon som så kontinuerligt stadigt kan fortsätta dra in drivmedels-skatter till farbor perveterade kapitalist-Staten, samt inte minst låta den korrupta förbrännings-bil-industrin fortsätta göra huvudsakliga sin förtjänst via eftermarknaden på reservdelar och service som den så funktions-mässigt värdelösa förbrännings-motorn förutsätter (olje-filter, tändstift etc)....
 
Vad än mer sorgligt är, är att det inte behövs en sierska eller spåman för att förstå och räkna ut att dessa priser och negativa miljö-/hälso-aspekter alltjämt i evighet kommer bestå så länge dessa förbrännings-bilar inte konsekvent förpassas ur historien och radikalt effektivt IDAG ersätts av elektriskt drivna fordon.
Det synes vara ett ofrånkomligt (sorgligt) faktum; mänskligheten (inklusive i synnerhet det kapitalistiskt giriga etablisemanget) förmår inte självmant frivilligt radikalt ändra sitt nuvarande system av transport-teknologi, därav förstås att endast omvälvande situationer kan få till en förändring, och exempel på det är stora miljö-/natur-katastrofer (förmodar att alla symptomatiskt redan har förträngt olje-katastrofen i Mexikanska Gulfen, den största i USA´s historia.., för att moraliskt bekymersfritt vidare kunna tanka benzen...), omfattande militära konflikter (på gränsen till världskrig), strategiska handels-embargon (inbegripit OPEC´s distribution av olja/petrolium, samt kinas monopol på sällsynta jordarter vilka behövs till bland annat katalysatorn och vissa Li-batterier...) med politisk/ideologisk/religiös underton.
Faktumet av största betydelse för Europa, är att vi sitter helt i knät på importerad olja. Ingen import, (nästan) inga bilar på vägarna. Punkt slut.
En hel värld som bokstavligt stannar och fullkomligt upphör fungera när oljan uteblir.
 
Vilka ansvariga inom EU tillåter denna risk existera (var är "B-planen"), hur ska dessa bestraffas den dag våra samhällen brakar samman. Förmodligen inte alls, för i dag är dessa en förutsättning (indirekt hjältar) för att respektive europeiska stater rullar ekonomiskt runt via sina energi-punkt-skatter på just kol-väten.........
Ska Sverige bilda gemensam millitär sak med EU och med våld (i sann USA-anda...) anfalla de olje-stater som inte längre vill eller kan/får leverera olja till de olje-knarkande europeiska länderna... Man undrar hur långt våra demokratiskt (...) folkvalda företrädare kan gå för att självändamålsenligt få behålla nuvarande inkomst-bringande system i staus quo........
 
När ska nästa smärtsamma kris komma för vårt samhälle.
När oljan inte längre (av olika skäl) går att importera.
Ja, det kommer göra samhället VÄLDIGT ont.
Och det, kära vänner (...) är väl förtjänt !
För (nästan) alla (bil-ägare och därtill berörda, bensin-bolag etc) i samhället har accepterat den situation vi nu befinner oss i.
Den är helt sjukt självförvållad !
Och benzen-folket står alltjämt i kö för att få betala dyrt för det...
Makt- och produkt-/konsument-missbruk på högsta nivå, i en dödsdömd symbios, som ingen vill se, än mindre erkänna, en symptomförnekelse av sällan skådad magnitud...
 

 
Nordens största transportkonferens i Sundsvall 30/3.
2011-03-07
Inbjudan till Nordens största transportkonferens med fokus på miljö, den 30:e Mars i Sundsvall. Det är pro-elfordons-aktiva Green Highway som står bakom detta event, där du bland annat kan lyssna på politiska löften och politiska ideologier (...), kring miljö och transport, om nu det förmodas vara konkret givande återstår dock att se, då med på deltagar-listan finns förbrännings-vurmande Gröna Bilister...
1195 SEK kostar deltagande som måste anmälas senast 1:a Mars... (för sent nu vid publicering, men kanske går att fixa in sig ändå..?).
Att hoppas, vore ett mer konkret politiskt effektuerande beslut på exakt hur och när elbilar ekonomiskt rejält ska premieras i det svenska samhället, inte bara politiskt korrekt snackas om (många sköna skatte-miljarder rullar årligen in i Statens kassa-kista, just på grund och tack vare kolväte-drivmedels-drivna förbrännings-fordon, så allt för många sålda elbilar för snabbt torde bli kostsamt, om nu ingen smart skatte-modell tar från alla sålda förbrännings-modeller och direkt-överför till elbilarna, till exempel en straff-skatt på 5000 SEK på varje nysåld benzen-bil som går oavkortat rakt över till en elbils-fond som subventionerar alla nysålda fabriks-bilar och privat/kommersiellt nyregistrerade elbils-konverteringar med minst 50.000 SEK).
 

 
Kinesiska Zotye levererar elbilar.
(till skillnad från somliga vissa andra svenska eftersläntare...)
2011-03-06
Kinesiska elbils-tillverkarna Zotye Automobile International och FAW Haima Automobile har mycket i görningen, dels 600 taxi-bilar (av vilka redan 50 levererats) samt Zotye 5008 EV till (statligt subventionerade) kund-priset cirka 110.000 SEK (210.000 SEK utan rabatt, bara leasingsbara?...), rakt över disk i Hangzhou här och nu idag. Toppfart 110 km/h och 240 km räckvidd (25 kWh batterier...).
240 km är ungefär den sträcka efter vilken en svensk-tillverkad onämnbar äckel-hybrid måste lämnas in för service av den överkomplexa förbrännings-värdelösa motorn, byta än det ena filtret och hyper-giftiga vätskor...
Lönsamhet är huvudaken, vettigt eller sunt förnuft är inga erkända begrepp i förbrännings-kapitalets cyniska egoist-värld...
Åtminstone kinesiska Zotye har förnuftet att tillverka elbilar!

(bild från Miniblogg)

 
En eldriven kinesisk buss med räckvidden 1000 km !
2011-03-06
Den kinesiska elfordons-revolutionen marcherar raskt oförtrutet framåt (medan den svenska förbrännings-maffian envetet håller oss tvunget kvar i avgas-förtryckets tyrani...), nu med dessutom ett batteri-paket av metall-luft-koncept som mer eller mindre ger båda huvudsakliga förbrännings-fördelar (såsom snabb-"laddningsbart" och +500 km räckvidd per påfyllning) en permanent känga ut ur historien.
För nu - i detta dag - klarar ett batteripaket av koncept Aluminium-Luft av att driva en fullstor buss i hela 1000 km, innan en ny påfyllning av fräscht Aluminium från en "Metall-mack" på ca 5 minuter ger ytterligare 1000 km att åka med, precis lika bra och till och med bättre resultat än en "vanlig" förbrännings-buss..!
Batteri-priset uppges kunna bli till en 10-del av det förhärskande Li, det vill säga cirka 500 SEK per kWh.
Dessvärre sparsamt med länkar och underbyggda fakta, hittar inte ens företaget, China Zhide Group (eller Gee Tuck Group..?), som sägs göra dessa el-bussar...
 

 
Det selektiva el-priset...
(el-spektaklet rullar vidare...)
2011-03-01
Jo, när man läst nedan artikel i E24 Näringsliv om myglet kring våra svenska el-priser, då känns det som den där berömda droppen allt mer närmar sig...
För när det aktivt medvetet manipuleras med "överföringskapaciteten", det vil säga de kablar och ställverk som från/till Sverige skickar ström kors och tvärs över europas geografi (...), så att kapaciteten i dessa ledningsnät av någon outgrundlig anledning är låg/bristfällig till Sverige när el-priserna är låga utomlands och vice versa (det vill säga hög överförings-kapacitet från Sverige när elbörs-priserna är höga, eller riskerar bli låga här hemma då efterfrågan är låg).., då framgår allt mer det stora el-spektaklets höljda agenda, hur våra svenska el-priser så försätts på en ogrundat hög nivå...
Om arab-världen just nu genomgår en demokrati-revolution, hur kommer då inte huvuden att rulla här hemma i Norden/Sverige när folket vägrar dessa totalitära diktatur-fasoner till el-över-priser!
Alltså mycket läsvärd artikel i nedan länk, -läs den!
 

 
Solcells-garaget Self-Energy.
2011-02-28
Har man inget garage att montera sina solceller på, finns ju en färdig lösning som heter Self-Energy från italienska Giulio Barbieri. Växelriktaren i paketet som ger ren sinus-spänning är på 2400 W, som får ström från en (bly-)batteribank på 24 V och 600 Ah, vilka i sin tur laddas av 6 st solcells-paneler på vardera 300 W (peak), tillsammans 1800 W (peak) när solen lyser som mest mitt på dagen.
 

 
Miljöfordon Syd.
2011-02-20
I Växjö huserar Miljöfordon Syd, en intresseförening som tillvaratar och propagerar miljöfordonens sak, däribland (aningens i skymundan) så också (politiskt korrekt, -naturligtvis...) elbilar, även om fokus odiskutabelt verkar ligga på förbrännings-sidan.
Detta då Växjö/Värnamo har en tidig historia av satsning på bio-energi, så att helt släppa allt det här med bio-gas och bio-etanol än hit än dit är inte lätt gjort, så är ju i och för sig sådant i alla fall lite bättre än fossila kol-väten, så helt fel ute är dom inte, men hållbart i längden och bra för elbilens utveckling/teknik-satsning, -definitivt inte...
Som exempel på förbrännings-hysterin; läs nedan artikel där några små-gossar som på Julafton pratar om sin nya teknik med "tryckluftsstyrda ventiler" och "lufthybrider".., där är det förbrännings-motorn som ska "förbättras" och skruvas med i decenier att komma...
Förstår ju deras entusiasm (ny teknik är alltid roligt), men den är så sorgligt felriktad och etablisemangs-styrd av satsningar från bil-industrin. Fanns det enbart elbils-modeller på kommande program skulle dessa självändamålsenliga förbrännings-galenskaper inte ens bli påtänkta...
 

 
Eldriven road-movie till Turkiet.
2011-02-19
På resa med RWE från tyska Essen till turkiska Istanbul i en Tesla Roadster.
Aber, ein moment bitte...
Vilka är då RWE..?
 

 
Spännande kurvtagning med eCRP Racing.
2011-02-19
Säga vad man vill, men mycket mer medryckande motorsport torde vara svårt att finna än när elektriska road-racing-hojar karvar sig igenom snäva kurvor i jakt på motståndaren..!
Se själva i nedan video från finalen i TTXGP i Spanien förra året hur ett ekipage från teamet eCRP Racing lyckas få till en bra placering.
Företaget bakom satsningen, CRP, ger även andra möjligheten att medverka i tävlingar genom att hyra/leasa ut maskiner i kommersiellt syfte, till exempel deras värsting-hoj eCRP 1.4, ett fart-monster med 52-kW´s motor som toppar 220 km/h.
 

 
- EXTRA -
Sveriges första (?) privatägda Mitsubishi iMiEV !
(eller; "två och en halv mil i himlen")
2011-02-15
Lennart Johansson i Veinge/Laholm/Halmstad ståtar numera (sedan exakt 8 dagar sedan) som innehavare av en sprillans ny Mitsubishi iMiEV.
Blänkande blå-metallic till färgen, med fyra aluminium-fälgar tar sig denne lyckliga ägare dagligen fram i de halländska landskapen, sparar så många sköna drivmedels-kronor, och får samtidigt åtskilliga blänkande guld-stjärnor i "betygs-boken" för gott miljö- och hälso-uppförande.
För när Lennart inte är ute och kör sin nya elbil, då utbildar han sina elever på Sturegymnasiet/Halmstad i det Estetiska programmet.
 
Några offentliga ladd-platser för elbilar har kommunen ännu inte fått till, men det lär snart bli ändring på det. Region Hallands näringsliv har som först på sin agenda miljö och energi, så satsningar lär komma snart. Annars räcker körsträckan i Lennarts iMiEV gott mellan hemmet/garaget i Veinge och jobbet i Halmstad som är 50 km tur och retur. Att ordna fram ett motor-värmar-/el-uttag på jobbet torde vara lämpligt då det kan komma dagar när extra reslängd behövs. Närmaste publika laddplats för elbilar finns i Båstad (kommunhuset). Ska också bli intressant att se var den första snabbladdaren hamnar någonstans, om Mitsubishi ens har några planer på det (?), inget hört från bilförsäljaren ännu i alla fall.
 
Andra tillbehör såsom dragkrok och takräcke borde väl också gå att eftermontera!?
Nja, takräcke med max 35 kg last går bra, men tyvärr inte dragkrok.
Batteri-garantin är 100.000 km eller 5 år (det som kommer först), och serviceintervallet (det första) efter 20.000 km, vilket om det kostar något (?) inte torde vara mycket då det som görs (utöver det mekaniska) är att "nolla" batterierna, det vill säga utjämningsladda så att alla (Li-)celler håller samma laddnings-nivå.
 
Hittils har Lennarts iMiEV rullat drygt 600 km sedan den hämtades från Fribrocks Bil i Ängelholm, vilka har service-personal som genomgått utbildning på denna bilmodell.
Likaså i Laholm där Mitsubishi finns hos RS Bil kommer utbildning på bilen erhållas.
 
Bilen har tangerat max motorvägs-fart detta land har att erbjuda, det vil säga 120 km/h på E6:an, med en fullgod accellerations-förmåga.
Får vi nu hoppas att denna sveriges första privatägda iMiEV kommer gå många förtjänstfulla km, och att kol-väte-priserna inom kort stiger till 25 SEK/L.
Då blir livet som elbils-bilist ännu mer lönsamt, ännu roligare, och ännu mer självklart.
 

 
BYD e6 i maffig video.
2011-02-13
Nej, i Sverige finns det inga svenska bil-tillverkare som kan ståta med pampiga påkostade film-trailers i sin marknadsföring av elbilar.
Något som däremot Kina och landets därtill mesta elbils-företag - BYD - kan exemplariskt bra.
Se i nedan video där elbilen BYD e6 i dryga sex minuter saluförs med flashiga och smäktande scener, där den genuina elbils-uppriktigheten lyser genom och visar på en faktisk stolthet över produkten.
Stolthet över elbilar, något som svensk bil-industri förmodligen aldrig kommer vidkännas...
 

 
Elmopedturnén 2011 - "Sveriges största klimatevent".
2011-02-12
För trejde året i rad anordnas Elmopedturnén genom Sverige, från Tommarp i söder till Happaranda i Norr.
Med "miljö-metrologen" (känd från TV) i täten, startar färden den 19:e Maj, och bjuds under vägen på diverse underhållning, bland annat i form av stå-upparen Peter Wahlbäck.
 

 
Nissan Esflow
2011-02-09
Nissan gör inte bara praktiska vardags(el-)bilar för familjen och pendlare (Nissan Leaf), även mer sportigt lagda personer ska få sitt elektriska lystmäte, här i form av Nissan´s senaste concept-studie Esflow.
En snygg design i kombination med bra accelleration (5 s till 100 km/h) samt räckvidden 240 km, kommer säkerligen locka många besökare på Genève-salongen till ett besök i deras monter.
Nu är förvisso Esflow bara ett koncept, men gör här ett undantag just för at det är en Nissan som erkänt satsar seriöst på elfordon, så vi ser alltså förmodligen något som mycket sannolikt kommer förverkligas hela vägen till en köpbar läckerbit i en Nissan försäljningshall nära dig..!
Video:
 
 

 
P-skylt för endast elfordon.
2011-02-09
Det etiskt konstnärliga inslaget i denna resulterade P-skylt för endast elbilar (samt - tyvärr - äckel-hybrider) må anses snudd på pedagogiskt intetsägande, med symboler som närmast påminner om antingen soptunnor eller brevlådor, som - genom varnings-symbolen; blixten - snarare utmålar en strömförande risk vid beröring, än att där finns ett tillgängligt eluttag...
Nåväl (smaken är som baken).
I alla fall börjar parkerings-reglerna gälla från och med den 15:e Januari, och symbolen du ska hålla utkik efter ser ut enligt bild nedan.
Glöm som sagt tidigare inte att anmäla/rapportera till kommunens P-bolag när och om en förbrännings-bil parkerat på platsen!
 

 
WBT Datensysteme - Induktiv trådlös laddning.
2011-02-05
Även Sverige via Vattenfall i samarbete med tyska WBT utvärderar (aningens förvånande...) så kallad induktiv laddning, där en platta på/i marken "strålar" upp el-energi till en (likaledes platt) mottagare monterad på bilens undersida, så att bilens batteripaket kan laddas utan att behöva ansluta en fysisk el-kabel mellan el-uttag och bilens omordladdare.
Tekniken bygger på en 50 m lång koppar-spole i plattan, som förmodligen (?) matas med en högfrekvent ström, och så skickar ett magnetfält uppåt som motsvarande spole i bilens mottagare tar emot (likt en transformator fast med separerad primär- och sekundär-spole ca 15 cm ifrån varandra). Föremål likt snö, pappskivor och till och med själva asfalten kan täcka sändar-spolen, eftersom dessa material är omagnetiska och så ej påverkar magnetfältet nämnvärt. Plåt och metaller (aluminium-folie) bör dock inte ligga ivägen, betänk likheten med en induktions-spishäll som kokar vatten i en metall-kastrull...
En komplett parkerings-plats med en induktiv platta (sändare, samt förmodas även en mottagare till själva bilen) ska kosta cirka 20.000 SEK.
All teknik som underlättar elbils-handhavande är naturligtvis bra, men alltjämt kvarstår frågor kring verkningsgrad och störande radiostrålning, något som fortfarande behöver verifieras då inga färdiga (?) kommersiella induktions-enheter ännu finns på marknaden.
Vad och när WBT´s projekt med Vattenfall resulterar i något konkret (kommersiellt) återstår att se, i SVT-inslaget länkat nedan sägs inom 3-5 år (...), en tidsrymd som nog redan då har resulterat i åtskilliga konkurenter dominerande på marknaden, till exempel har Pluglesspower i USA långt framskridna ambitioner...
Övriga företag:
Video:
 

 
Politiskt halmstrå...
2011-02-03
Ett visst politiskt parti (i den politiska mitten) säger följande om bland annat el-priserna och kommande miljö-teman inom partiet; att vara synonym med den "spänstiga förnyelserollen", och "betyda något för just de problem som man (väljarna) möter i vardagen", samt "stå på människors sida".
Hopp, det lät ju (just bara) bra, alltså INGET/NADA konkret, SÅÅÅÅÅÅ typiskt politik-babbel, BARA snack, INGEN verkstad, INGA konkreta löften, BARA fina ord...
Detta debatt-inlägg i DN (Dagens Nyheter/Sthlm) synes som ett direkt svar/media-strategisk respons på senaste tidens "El-uppror" initierat av bland annat skvaller-blaskan Aftonbladet, där det pinsamt framstår hur alla el-konsumenter i landet kraftigt lider av över-motiverade el-kostnader (läs inte "priser", för det utgör numera nästan bara marginalen på hela kostnaden, där skatterna står för 50 % av det du som konsument tvingas plocka ur plånboken vid varje el-räkning...), och så knappt har råd att förmå hushållets ekonomi att gå runt, fastän inomhus-temperaturen står på 15 grader och allehanda (även kostsamma) besparings-åtgärder redan är vidtagna (såsom extra-isolering och värmepump)...
 
Med politiker som i PRAKTIKEN går industrins och sina egna skatte-inkomst-agendors ledband, säger det sig MYCKET TYDLIGT att inget KONKRET kommer hända med de regler och system som i dag reglerar den svenska el-produktionen.
 
Våra kärnkraftverk är dessutom medvetet eftersatta i underhåll, eftersom det en gång i tiden var tänkt att aktivt fasa ut och bort dessa (-ni minns "Nej till Kärnkraft"-slogan som tidigare samma parti så ihärdigt drev igenom...), med i princip sista-datum i detta nu, varför kärnkraftverken ständigt uppgraderas och förnyas, med tillföljande (även oförutsedda/oplanerade) drifts-stop, varför den svenska el-produktionen idag är farligt underdimensionerad och instabil/sårbar. Och då den nya - förnybara - el-produktionen (vind- sol- våg- och bio-kraft, samt kall Fusion, se nedan artikel) tar lång tid innan den slår igenom i stor tillräcklig skala, kommer vi tvingas till att ha vrål-höga el-räkningar i åtminstone ett decenium framåt.
Tro därför inte på NÅGOT parti´s utsagor om "guld och gröna skogar", eftersom detta skulle ske direkt på deras egna bekostnad.
Detta är enkel logisk mattematik.
 
Staten förutsätter gigantiska skatte-intäkter och bolags-vinster (Vattenfall), annars måste åtskilliga byråkrater och statliga instutitioner bort-rationaliseras för att rätta mun efter matsäck, något som inget statsskick i världen frivilligt tilåter (utan en revolution ståendes inför dörren)
Så för att blidka den rasande väljar-opinionen, utlovar partiet i en väljar-desperat handling att "reglera elhandelsbolagens prissättning", att de så kallade tillsvidarepris-avtalen - som en fjärde-del av alla elkunder i Sverige slentrianmässigt och uppgivet nyttjar - bättre ska styras till konsumeternas intresse...
Jahop, så el-räkningen kommer att sjunka med H E L A 3 promille då kanske..???????!!!!!!
Vi är SÅÅÅÅÅ glada och nöjda med denna politiska handlingskraft.
Tack, livet för plånboken känns genast mera lättsamt.......................
 

 
- EXTRA - Kall Fusion -
Kall fusion, snart i ett garage nära dig...
2011-02-02
Det har talats om det tidigare - kall fusion - men aldrig resulterat i någon bevis- eller verifierbarbar prototyp, än mindre i en konkret kommersiell produkt.
Men nu är den här, världens första "Nickel-reaktor", en energi-källa som till synes (ännu så länge hemligt exakt hur) går utav sig själv samtidigt som den avger mer energi än den själv förbrukar, så frågan är då vad "bränslet" består utav, varifrån energin orginerar.
 
Det två italienska forskarna tillika upphovsmännen som tagit fram denna kall-fusions-reaktor, matar den med 1 gram Nickel samt lite Vätgas som hettas upp med utifrån tillförda effekten 1 kW, varpå 12 kW inifrån värmer upp vatten att koka och driva en ångturbin/generator, alltså en nettoeffekt på ca 11 kW, och slutprodukten (efter en timmes produktion) är nästan ett oförbrukat Nickel som väger nästan lika mycket före som efter processen, med några få promille Nickel som omvandlas till Koppar i processen (Nickel sammansmälter med Vätgasen och bildar det tyngre ämnet Koppar). Bränslet är alltså Nickel- och Väte-atomer, och när två atomer slås samman till en (tyngre) atom utvecklas energi, här i form av värme (och en liten del kortlivad gamma-strålning). Principen är densamma som solens sammanslagning av Väte-atomer till Helium-atomer, med utsändande av mycket värme och ljus (samt neutrino-partiklar), ett välkänt fenomen. Skillnaden här, gentemot ett kärnkraftverk som nyttjar fission (det vill säga motsatsen; atom-klyvning), är att ingen (långvarig) farlig radioaktiv strålning bildas,samt att temperaturen är hanterbar i även småskalighet, utan att så riskera en "härdsmälta".
Totala (värme-)energin som bildas från 1 gram Nickel-"bränsle" är ca 6300 kWh.
 
"Nickel-reaktorn" kommer till marknaden redan i Mars, med volymproduktion i slutet på året, till kostnaden ca 20.000 SEK per kW effekt (det vill säga ca 240.000 SEK per en 12 kW´s enhet). Drift- eller "bränsle"-kostnaden för denna ång-generator sägs hamna på ca 0,10 SEK per kWh (i princip Nickel-priset), så med ett svenskt genomsnitts-el-pris på ca 1,5 SEK/kWh ges en avskrivningstid på ca 8,5 år för en normal-förbrukande villa med 20.000 kWh/år, därefter blir elen i stort sett gratis..! En värmeväxlare bättrar på den totala verkningsgraden och ger så även värme till hushålet, då ång-generatorn förmodligen bara har ca 40 % (16 - 51 % ?) verkningsgrad.
 

 
Eldrivna helikoptern Firefly.
2011-02-02
Sikorsky Firefly heter en ny eldriven helikopter, som fortfarande är i prototyp-stadiet, men uppges klara 15 minuter i luften, och toppa 159 km/h, när väl provflygningarna kommer igång senare i år.
Den elektriska drivlinan kommer från US Hybrid, och (Li-)batterierna från Gaia.
Innan en kommersiell produkt når marknaden måste dock batteri-industrin ta fram bättre batterier, något som många företag runt om i världen (däribland Sverige..) i detta nu jobbar hårt med.
Video:
 

 
Cars21.com - ny elfordons-portal.
2011-02-01
En ny guldruva för elfordons-intressenter är sajten cars21.com, en slags halv-kommersiell intresse-organisation för alla inom elfordons-branschen, en marknadsplats och nätverk för inblandade aktörer, med bland annat nyhets-rapportering och en community (träff-plats).
 

 
JAC Tojoy EV - kinesisk elbil.
2011-02-01
Ytterligare ett surt kvitto på svensk bil-industri´s pinsamma efterhängsenhet på elbils-området, när ännu en kinesisk bil-tillverkare i detta nu levererar färdiga elbilar i Kina..! Det är JAC Motors (Jianghuai Automobile Co.) som skruvat ihop/konverterat en eldriven version av JAC Tojoy (även kallad Tong Yue..?) med 15 kWh batteri-paket som sägs ge 130 km räckvidd.
60 exemplar är redan sålda första dagen.
Prislappen på Tojoy i förbrännings-version är ca 49.000 SEK (i Kina), så räkna med ca det dubbla för el-versionen, alltså ca 100.000 SEK, plus frakt, tull, moms och registrerings-besiktning i Sverige, troligtvis runt 160.000 SEK klart hemma på garage-uppfarten, till halva priset av en Mitsubishi iMiEV respektive Nissan Leaf... Okej att kvalitet och prestanda bara är hälften så bra, men duger ju kanske som en instegs-modell för mindre bemedlade elbils-fantaster...
 

 
ZAI - Ännu ett Zink-Luft-batteri-företag !
2011-01-30
Nya batteri-aktörer dyker ständigt upp, även om någon tillverkning (värd namnet) i just Sverige fortfarande lyser plågsamt med sin frånvaro (Effpowers tillverkade bly-batterier med sämre energiinnehåll per kg än de från 1800-talet, räknas inte som ett batteri!). Däremot i USA händer det saker, ta nu senast det nya batteri-företaget ZAI (Zinc Air Inc) som ska börja tillverka Zink-Luft-batterier som ska kunna tankas likt ett flytande (kol-väte-)bränsle på bara 10 minuter. Redan till sommaren kommer dessa batterier att testas i skarpt läge i bland annat elfordon.
På företagts sajt belyses också att batteri-industrin inte klarar av att förse världen (och dess växande elfordons-marknad) med batterier baserade på sällsynta och dyra metaller, såsom Li. Zink däremot hör till Jordens fjärde mest kommersiellt brytbara metall, är demografiskt väl spritt, dessutom till ett mycket lågt pris.
Video:
 

 
Koldioxid-beskattningens tomma hot, eller kejsarens nya koldioxid-kläder...
2011-01-29
En professor på KTH (Sthlm) har snickrat ihop en hel debatt-artikel på tidningen DN (Dagens Nyheter/Sthlm), om bilars börliga skattesystem för att framledes främja miljövänliga fordon.
Det står som sig bör mycket och komplext, i sann byråkrat-anda, eftersom inlägget bygger på en av professorn nyligen gjord rapport till finansdepartementet.
Efter att silat ut det värsta ur "fikon-texten" märks mantrat teknikneutralt och gram koldioxid, samt diferensierat/riktat subvensions-system kallat "bonus-malusmodellen".., där det (bland annat) föreslås att elbilar (och äckel-hybrider, med nät-laddnings-funktion) ska få erhålla ett stöd med 30.000 SEK om fordonet har batterier (räknat i kWh) som ger räckvidden 120 km. Tolkar förslaget som sådant att ju mer kWh i batterierna desto mer subvention (?).
Typiskt nog baseras huvdelen av skatte-modellen (att ta från dom mera till de mindre koldioxid-bemängda, en slags "Robinhod-skatt" om man så vill...) med utgångspunkten att förbrännings-bilar förmodas existera ohotat i decenier framåt, med det så typiskt förbisedda argumentet att alla former av förbränning - inklusive äckel-hybrider - i egenskap av själva sin existens så i tid fördröjer elbilen och därmed farten på batteri-utvecklingen.
 
Att premiera bränslesnåla(re) förbrännings-bilar må ju primärt uppfattas som nobelt och logiskt (för miljöns skull), men då dessa bilar på så vis hela tiden ges en respit i tiden, framskjuts den enda riktiga och egentliga lösningen; att extra-beskatta alla slags förbrännings-bilar, oavsett gram koldioxid per km, och direkt-överföra dessa skatter till enbart rena elbilar.
All annan form skatte-system bara ger förbrännings-industrin ytterligare tid att sänka och sänka, år efter år efter år, och då samtidigt antalet förbrännings-fordon hela tiden ökar, erhålles så ingen egentlig netto-effekt av de minskade avgaserna (som likväl fortfarande är lika fulla av andra värre gifter såsom benzen, ozon och kväveoxider, vilka så dessutom alltjämt drabbar trafikanterna koncentrerat på lokalort, på trotoarer och vägar där alla människor befinner sig...).
Det har i decenier påförts bil-industrin krav efter regler efter lagar, hur avgaser med gram koldioxid per km ska sänkas, partikelfilter hit och katalysator dit.
Finns det ingen som ser det totalt utsiktslösa möjligheterna med denna professorns ytterligare gram-koldioxid-beskattnings-förslag.....?!
 
Det hela är bara ett förslag för att passa det rådande förbrännings-systemet, inte för att konsekvent satsa på ett radikalt teknik-skifte.
Sverige är en feg miljö-/hälso-mördare.
Svenska politiker är fega miljö-/hälso-mördare.
Svenska akademiker/professorer är inte (direkt) fega, däremot extremt obenägna att bli obekväma etablisemanget (biter ogärna handen/industrin som föder dom), och är typiskt nog de som sist (...) tänker utanför lådan (först efter att någon annan stackare riskerat nacken..), än mindre framför dessa tankar officiellt...
När våra högsta akademiska lärosäten sitter med skygglappar för att skydda sig själva, ja, då har dom slutat fylla samhället sin funktion som tänkande samhälls-eliten, utan bara blivit ett diktatoriskt stryrt verktyg för makt-galna politiker och profit-galna industri-etablisemanget !
Summarum; elbils-sverige klarar sig mycket gott utan vidare sådana här förbrännings-byråkratiska hop-kok !
 

 
Klaga inte på de höga el-räkningarna !!!
2011-01-27
Vi ska inte hålla på att klaga på el-räkningarna, det är småaktigt av oss...
Ni förstår väl att direktörerna måste ha sina miljon-löner och mega-bonusar.
Att el-bolagen (inklusive Vattenfall-Staten) även måste ha sina vinster för att kunna ge saftig ägar-aktie-utdelning, samt kunna fortsätta hybris-invenstera i det (självändamålsenligt) kapitalistiska pyramid-spelet (kolkraftverk etc).
 
Vi får inte missunna denna lekstuga av profit-galna parasiter, även dessa har naturligtvis ett existens-berättigande, som är vår självklara uppgift att skydda och värna om i all framtid...
Lägg därför genast ned allt klagande på höga el-räkningar, se istället glad ut över att få vara med och stödja en eftersatt grupp i samhället - de maktgalna egoisterna.
 
Vi behöver fler kapitalist-terrorister.
Välfärd ska bara vara menat för ett fåtal, och därför bör vi vara tacksamma över att få en mycket stor del av vår inkomst minskad genom el-räkningarna.
Ett mer effektivt blod-sugar-system är svårt att uppbringa, då elektricitet är oss lika kärt som heroinistens morfin-sprutor...
 
Som tur är lever vi ett kallt och teknologiskt krävande klimat här i högan Nord, varför bara tanken på att försöka överge el-behovet och el-abbonnemanget är döds-dömt innan vi ens hinner överväga att klippa kabeln till el-bolaget.
Våra elektricitets-langare har ett enkelt jobb, och så bör det förbli.
 
Motarbeta även alla de försök till småskalig el-produktion som initieras allt mer runt om i landet. Detta gissel och denna el är inte ren och duglig våra hushåll. Framförallt orsakar den förnybara elen en minskad kontroll och därtill en minskad marknad och monopol-situation för de stora el-etablisemanget (inklusive statliga Vattenfall), vilket självklart inte ligger i någons intresse.
 
Sedan att EU har tvingat in även el-produktionen som vilken handelsvara som hellst som ska kunna handlas fritt över nations-gränserna - utan de minsta restriktioner eller säkerhets-politiska förbehåll - , så att landets vatten-magasin töms på sommrarna för att säljas till tyskarna med god förtjänst, utan minsta tanke på inför vinterns behov av tryggad el-produktion (inräknat att kärnkraftverken faktiskt har en naturlig tendens att krångla och gå ur drift just runt vintern), ska ses som just bara olyckliga omständigheter i den europeiska gemenskapens heligt odiskutabla ädla (samt ytterst extremt) välmenade ideologi om ett välmående enat stort och starkt Europa...
Att det blir vi svenskar som får betala tyskarnas el-intensiva industri, ska bara ses som en ynnest, och få oss kännas mer delaktiga i det europeiska samarbetet...
Ety, vi har allt att tjäna på oskäligt höga el-räkningar, i synnerhet när de mest svaga och sårbara i samhället får vara med och dra det tyngsta lasset!
 
Klaga INTE på era el-räkningar !
Snarare stöd alla de el-bolag som inte lyckas nå upp till sina aktie-ägares förväntningar, då vinst-prognoserna inte slår in och ger etablisemanget oro, och så hamnar i en ond cirkel där allt mer riskfyllda invensteringar tas och (förvisso tacksamt) fler incitament till inbesparingar läggs till grund för att så kunna höja vinsterna. Ge därför ett bidrag till organisationen för oroliga el-bolags ägare (OEBÄ), och sätt in 10.000 SEK på konto 666-666. Utan dröjesmål!
 
I ett värsta-scenario kommer alla våra stora el-producenter och el-distributörer föra en tynande tillvaro en bitande kall vinter, den dagen då någon galen uppfinnare hittat på en makalös liten manick som bara går och går, med elektricitet ut ur ena änden, år efter år, utan att vare sig kosta en krona i drift eller behöva den minsta service...
Må detta ALDRIG hända !!!
 

 
OKQ8 hyr ut iMiEV.
2011-01-26
Oljebolaget (...) OKQ8 i Sthlm blir (i Mars) nästa svenska aktör att hyra ut elbilar, i detta fallet börjas det med Mitsubishi iMiEV, med kanske hela 5 exemplar innan årets slut.
Övriga idag (fyra) svenska uthyrnings-aktörer med elbilar på menyn listas i tdigare artikel nedan ("Svenska eldrivna låne-bilar.", daterad 2010-09-25), där (norska) Move About är mest verksam.
Vill man bara få åka med i en elbil går det ju också bra att ta en el-Taxi (se tidigare artikel "Taxi 020 i Sthlm först i Sverige med el-taxi !", daterad 2010-09-29).
 

 
Tesla Model S - en miljösmart stilikon.
2011-01-25
I nedan video kan ses aldrig någonsin tidigare så elegant glidande elbil på smäktande vägar, nämligen en silver-blänkande Tesla Model S som nästan ljudlöst susar fram i denna "för-trailer" inför 2012 års kommande Tesla-model.
Nu är det inte bara designen som är hänförande, de tekniska uppgifterna får vilket obskyrt förbrännings-bil-företag som hellst att darra likt ett löst skramlande och stinkande avgas-rör (...), när räckvidd och prestanda redovisas; 480 km per laddning (snabbladdas på 45 minuter), 0-100 km/h på 5,6 s, och toppfarten 190 km/h. Antal sittplatser 7 st (!). Prislapp ca 380.000 SEK (i USA, före subventioner). Räkna så även in sparade drifts-/service-kostnader (kol-väte-bränsle, service, olja, filter, tändstift, avgasrör etc), och den eventuella prisskillnaden/merkostnaden mot en motsvarande förbrännings-bil blir på sikt rena förtjänsten.
Göra snyggt designade bilar kan förvisso många nu för tiden, däremot är det riktigt illa ställt med kompetensen och avsikts-ambitionen med elektriska drivlinor. Deras förbrännings-bilar må se snygga ut på utsidan.., men vid en närmare titt under huven förfäras man över virrvarret av myriader med överkomplexa innefektiva förbrännings-ventiler, slangar och kugghjul.., för att i slutändan spy ut mördande avgaser längst bak under bilen.............
Nej, det är natt och dag att jämföra en Tesla Model S med en motsvarande förbrännings-bil.
Aldrig tidigare har förbränings-bilen blivit så omkörd och förnedrad av elbilen, ändå är vi bara i början av dess segertåg!
Video:
 

 
"Mera kugghjul och ventiler åt folket"...
2011-01-19
I det här landet är det antingen förbrännings- eller mekanik-fordons-teknik som gäller, vilket uppenbart framgår när statliga Furiertransform mer eller mindre delköper Saab Automobile Transmission AB för att ombilda till nyt namn - Vicura AB - med samma 50 ingenjörer, för att vidareutveckla (läs; ekonomiskt stötta) svensk "grön" fordonsteknik där (bland annat) hybrid-teknik nyttjar mekaniska växellådor i symbios med elmotorer, och att förbrännings-motorn drar mindre kol-väte-bränsle genom diverse hyper-komplexa kugghjuls-konstruktioner, allting badandes i slibbig kol-väte-baserad smörjprodukt (som måste bytas med jämna mellanrum)...
Kanske herrar beslutsfattande digniteter skulle begrunda värdet på detta förbrännings-mekaniska företag och verksamhet, inför just nu pågående omvärldens rasande jättelika satsning på elfordon som i det närmaste allt mer kommer klara sig helt utan mekanik/växellådor, i synnerhet då navmotorerna allt mer slår igenom..!
Men det är väl inte där skon klämmer, utan att få mer pengar till sina "bröder" ute i förbrännings-industrin, och att den långsiktiga avsikten med svensk fordons-industri alltjämt ska vara huvudsakligen förbrännings-baserad...
-Hej hopp, baklänges-satsande skattemedel rätt i sjön..!
 

 
Toyota utvecklar elmotor fri från Neodymium.
2011-01-18
Som tidigare här på indux omskrivits, bör och måste det satsas på elfordons-teknologi som i minsta möjliga mån nyttjar de sällsynta jordartsmetallerna (SJM), bland annat Neodymium, vilka i princip bara finns kommersiellt brytbara i Kina, och som nyligen har ransonerat exporten för att i första hand tillgodose sin inhemska industri, ett affärs- och råvaru-strategiskt ont/potent vapen i nivå med olja och blods-diamanter... Inte helt ologiskt har därför Toyota börjat satsa på att utveckla elmotorer som inte behöver några SJM, utan bara är vanliga induktiva elmotorer utav vanligt enkelt järn, koppar och aluminium, med faktiskt både bättre prestanda och lägre pris.
 

 
Ny Vectrix-hoj.
2011-01-18
Vectrix har en ny slimmad hoj på gång - VX-2 -, en miniversion av den stora och robusta VX-1:an.
 

 
Alla vet väl vad en elbil är, hur den definieras som?!
2011-01-18
Jo, det kan tyckas att så fort en bil råkar ha några batterier och en elmotor under huven, att den skulle kunna kallas för en (riktig, genuin) elbil, men så är icke fallet, för då hade den vanliga förbrännings-bilen med elektrisk startmotor (elmotor per vetenskaplig definition), ett 12 V-batteri, också - per slentrianmässig definition - kunna kallas för elbil..!
Men så är det naturligtvis inte.
Inte ens en hybrid är en elbil, oavsett hur många batterier och elmotorer den har, den är just bara en vedervärdig förbrännings-rykande hybrid med avgasrör.
Avgasrör är nämligen vad ingen elbil på hela Jorden har.
En elbil kan inte ha ett avgasrör, för då är det ingen elbil, kort och gott.
Vissa bilmärken med medialt steroid-uppblåst marknadsföring, och därtill tillsynes lyckad medial genomslagskraft hos allmänheten, påtalar ändock i rena okamoflerade ord, att just deras (hybrid-)bil är en elbil (med hjälpmotor).
Men se, det ska man inte ostraffat göra !
Alltså, det mest utmärkande med en elbil är att den ingen förbränningsmotor eller avgasrör har !
-Oavsett vad vissa bilföretag vill kalla sina äckel-hybrider för..!
 

 
TTXGP i Karlskoga den 4:e September !
2011-01-17
Trodde först inte det var sant, men nu får vi för första gången i Sverige se fullblods-elhojar tävla på Gelleråsen motorbana i Karlskoga, förmodligen med cirka ett 5-tal nordiska ekipage deltagande och 10-talet övriga från runt hela världen, när den purfärska internationella tävlingsorganisationen TTXGP förlägger en utav detta års cirka 5 (?) deltävlingar på svensk moder jord, för att kunna kvala in till årets slutfinal i Spanien.
Boka in den 4:e September i almanackan, för då kan du se på gnistrande 2-hjuliga fartvindunder spränga ljudvallen, fast helt ljudlöst..!
Räkna med att Morris Motorcycles Racing Team finns med och försvarar den svenska banderollen!
 

 
Marginaliserande "forskning" på CTH.
2011-01-17
Av någon perveterat outgrundlig anledning ska det självändamålsenligt "forskas" och "undersökas" om elbilar...
Nu vill forskarna och industrin veta hur samhället reagerar på den (förmodat) ökande andelen elbilar, och vilka sätter sig då inte först i detta marginaliserings-tåg och avser styra disektionen, jo den svenska bil-industri-huvudstadens köpta akademi-lärosäte -Chalmers (CTH), på uppdrag av onämnda Hisings-företag (vem på hela Jorden annars..?).
Av någon - fullkommligt obegriplig - anledning läggs inte lika stort "intresse" vid att undersöka och forska om tidigare införande av motor-värmare, katalysator, blyfri bensin, mm, eller än mindre om vad "nytta" all dagens "fantastiska" bränslebesparings-teknologi/"utveckling" utgör, som satsas miljarder på i Skövde-fabriken (som nyligen erhållit miljarder SEK i statliga bidrag), vad dessa "udda egenheter" medför för slags inverkan på samhället och dess invånare....................
 
Som täckmantel för denna diskriminerande "forsknings"-verksamhet (likt mäta skallbenens omfång...), anges G4V (Grid 4 Vehicles) i ett europeiskt legetimerat projekt, där det officiella mantrat är hur elbilen ska laddas på ett "intelligent" sätt via det allmänna el-nätet.
När däremot någon slags godtycklig förbrännings-teknologi ska introduceras (tex "turbo") då efterlyses inga nationella undersöknings-formulär för att reda ut hur benägna samhällets invånare är att drabbas av tex hastighets-rellaterade olyckor, "turbo"-trimmande ungdommar etc...
Professorn som ansvarar för denna "undersökning" vill "veta hur människor reagerar och vilka krav allmänheten har och vilka möjligheter man ser med elbilen".
 
Varför inte på samma gång passa på att ställa följande genant hyper-dumma frågor:
-Är det bra med fri och ren luft att kunna andas överallt och alltid i samhället?
-Ska ett monopol av bil- och energi-bolag styra mitt val av drivlina och energi-försörjning?
 
Har ni inte bättre för Er, så fyll för all del i detta nedan fråge-formulär, vetenskapligt utformat av akademiskt högt bildade (och avlönade...) människor...
Att vissa av frågorna är retoriskt paradoxala (dvs obesvarbara utan att svara fel eller motsägeselsefullt..) kan ses som en mindre skönhetsfläck, jämfört med de rena propagandiska sakfelen som att "växthuseffekten" skule vara det minsta associerad med elbilar, och ett led i just din kamp mot den "globala uppvärmingen"...
Sådant kallas att placera hjärntvätts-information (dessinformations-dupering) i knät på oskyldigt icke bättre vetande folk, och torde vara skamligt brottsligt!
 
Om vi nu i och för sig (...) skulle hålla oss till den avsedda kärnpunkten - G4V - , att upplåta sitt elbils-batteri till elnäts-operatören (tex Vattenfall) som så får trixa med i- och uppladdning utifrån sitt elnäts behov och dina premisser om minsta laddningsgrad vid ett visst klockslag (mot en viss ekonomisk ersättning), kan vi ta en så komplicerad situation som om när batteriet och bilen en dag havererar (tar eld, brinner upp och förstörs) under en sådan här G4V-"manöver", vem ska då stå för försäkring och kostnader, självrisk mm, vems är bevisbördan..?
Och motsägelsen nummer ett; om nu el-bolagen är så måna om ett batteri-elnäts-förhållande (en i kWh noga mätbar slags symbios...), varför för allt i världen har inte den småskaliga förnybara el-produktionen fått ett större mottagande, där enskilda småproducenter (som OCKSÅ har batteri-bankar) kan sälja ut sitt egna överskott från solceller och vindkraftverk........................
Håll med om att något är REJÄLT galet!
 

 
iMiEV krock-godkänd.
2011-01-17
Elfordons-belackarna gick bet även denna gång, när Mitsubishi iMiEV galant klarade ett tyskt krocktest. Bilen blev "tyvärr" ingen "elbomb"...
Det kommer säkerligen förvisso åtskilliga gånger fler skrivas och (i den skadeglada sensations-journalistiska - köpta - pressen) hackas på elfordon i diverse olyckstillbud, var så säkra...
Lösnummer med feta rubriker säljer alltid bra...
 

 
Alternativ energi-försörjning från Selko Motor.
2011-01-11
Företaget Selko Motor som bland annat säljer solfångare och rapsolje-produkter (tillverka eget biobränsle), saker som är bra att ha när kommande olje-/bensin-/diesel-kris försätter energi-priserna i höjden.
 

 
- Batteri-extra !
Fluidic Energy´s Zink-Luft-batteri  900-1600 Wh/kg!
2011-01-07
Nystartade amerikanska Fluidic Energy planerar i år en fabrik med hundratals anställda för att tillverka batterier av konceptet Zink-Luft.
Till detta har företaget erhållit ansenliga statliga pengar om cirka 42 miljoner SEK, och lika mycket från privata invensterare, totalt i runda slängar 100 miljoner SEK !
Och batterierna har två huvudsakliga marknader; för energi-lagring och elfordon !
Skillnaden mellan dessa zink-luft-batterier och "vanliga", är i huvudsak elektrolyten som inte består utav vanlig vattenbaserad Kaliumhydroxid, utan av en extraordinär "Ionic Liquid", på svenska "Jonvätska", som ger batteriet 10-faldigt förbättrade förmågor, till exempel anges energi-innehållet 900 - 1600 Wh/kg !
Denna jonvätska består i princip av två salter som tillsammans (men inte var för sig) är flytande i rums-temperatur.
En elbil med räckvidden 800 km sägs kunna uppnås.
 

 
Sajt för solceller - Solelprogramet.se .
2011-01-03
Vad händer i Sverige på solcells-fronten?
Kolla i nedan länk så vet du, där finns många presentationer med filmer från ett färskt solcells-seminarium.
 

 
- Batteri-extra !
Natrium-Svavel-batteri för 700 SEK/kWh.
2011-01-03
Ett amerikanskt utvecklings-företag - Ceramatec - har ett batteri under testning som hittills cyklats över 200 gånger (med målet 3650), innehåller 20 kWh och kan leverera dessa under 4 timmar, det vill säga kontinuerliga uteffekten 5 kW. Konceptet är ett (relativt) högtempererat Natrium-Svavel-batteri (endast 90 grader C varmt, mot normalt 600 grader), och kostar runt blygsamma 14.000 SEK (i en tänkt produktion), vilket blir cirka 700 SEK/kWh, alltså nada pengar.
Tricket med just detta batteriet är ett keramiskt membran mellan smältorna.
Verkningsgraden är också bra, hela 92 % mellan i- och ur-laddning.
 

 
- Batteri-extra !
Li-batteri med 240 - 390 Wh/kg för 2000 SEK per kWh !
2011-01-02
Amerikanska företaget Glabal Soken tillverkar alternativt licensierar teknologin till ett nytt Li-batteri som nyttjar en "Ionic Liquid" (jonvätska) i sin elektrolyt, och på så vis erhåller enastående prestanda.
Om allt stämmer enligt uppgift på deras hemsida och i video-inslaget (luktar fortfarande för lite bra för att vara sant...), har detta företag en mindre sensation för oss batteri-behövande elfordons-ägare med flera; nämligen ett batteri med hela 240 - 390 Wh/kg som endast kostar cirka 2000 SEK/kWh !
Sensationen slutar inte där, i och med en livslängd på remarkabla 10.000 cykler (...!), och temperatur-område på -40 - 80 grader C..!
 

Länkar:

evguide.nu

elbil.forum24.se

elbilsverige.se

elbilsnytt.com

elbilisten.se

 

elfir.se

evworld.com

freeenergynews.com

overunity.com

autobloggreen.com

austinev.org

nextenergynews.com

betterplace.com

visforvoltage.org

revengeoftheelectric

blogs.edmunds.com

alltommotor.se

bloggarna.se/webedit

24volt.eu

worldcarfans.com

plugsandcars.blogspot

 
Indux.se © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use